Alles Over Schepping

Alles Over Schepping

 - In het begin schiep God...

Discipelschap • Naar God Luisteren: Heb jij een verlangen om God's stem te horen, maar weet je niet hoe je dat kunt doen? Je kunt hier enkele aanwijzingen en praktisch advies vinden.
 • Goliat: Leer meer over deze man uit Gat en over zijn rol in de geschiedenis. Hebben wij zelf tegenwoordig Goliats in onze levens?
 • Bijbelse Wetenswaardigheden: Ontdek hier interessante feiten over de Bijbel. Welke zijn de belangrijkste verzen en hoe zijn de boeken gerangschikt?
 • Geestelijk Leiderschap: Je kunt leiderschap over anderen hebben en tegelijk een dienaar zijn door het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Nederigheid is noodzakelijkheid voor elke leider - in het zakenleven en in de kerk.
 • Jezus Houdt van Mij: Het Lied 'Jezus Houdt van Mij' is een bekende hymne voor kinderen. Maar is dit ook waar? Houdt Jezus echt van me? Lees hier de tekst.
 • Christelijke Apologetiek: Pas op voor de valkuil van het vertrouwen op je eigen intellectuele vermogens in je pogingen om iemand anders het koninkrijk van God binnen te werken.
 • Geschiedenis van Satan: Je hebt wellicht de verhalen gehoord over de slang die Eva in de hof verleidde. Is de duivel slechts een denkbeeldige boef?
 • Bijbelleesplan: Wil jij beginnen met het lezen van de Bijbel? Ontdek hoe je een systeem kunt gebruiken dat voor jou goed zal werken.
 • De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde: Heeft elk mens een oorspronkelijke zonde in zijn genetische opmaak ingebouwd? Lees deze reactie op Sam Harris en Richard Dawkins.
 • Gebedsgenezing: Leer meer over genezing en wat er bij komt kijken. Waar bevindt zich ons geloof en wie is de ultieme genezer?
 • Bewijs voor het Christelijk Geloof: Bestaat er enig werkelijk bewijs om te ondersteunen wat zo velen geloven? Wat vertelt het bewijs ons?
 • Doop in de Heilige Geest: Definieer en identificeer deze leerstelling. Wat betekent deze en op wie is deze van toepassing? Wat zegt de Bijbel?
 • Kruistochten: Lees beknopte samenvattingen van alle kruistochten en waarom deze werden gestreden. Wat was de motivatie achter deze hevige gevechten?
 • Hoe We Engelen Zien: Treden engelen werkelijk op als onze individuele beschermers? Een blik op de Schriftteksten en de diverse rollen die engelen in onze levens spelen.
 • De Dood en de Hemel: Is er echt een leven na de dood? Is er een plaats waar we naar toe gaan nadat we sterven? Lees hier verder.
 • God's Namen: God's karakter, eigenschappen en aard worden door Zijn namen geopenbaard. De namen voor God in het Nieuwe Testament van de Bijbel.
 • Bijbelverzen over Liefde: Lees verzen over God's liefde voor ons, onze liefde voor God en onze liefde voor elkaar.
 • Bijbelvragen: Een toegewijde en geloofwaardige bron voor antwoorden die op de Bijbel gebaseerd zijn. Kijk eens naar de meest gestelde vragen en onderzoek de antwoorden.
 • De Wortels van Halloween: Hoe hebben de verschillende culturen in de wereld deze feestdag door de jaren heen gevierd? Waar komen onze huidige gebruiken vandaan? Ontdek hier meer.
 • Ethiek op de Werkplek: Lijkt het winstbejag 'kost wat kost' belangrijker dan de onderneming op een ethische, eerlijke manier draaiende te houden?
 • DrieŰenheid: Leer over deze doctrine en deze onverklaarbare realiteit. Wat betekent deze en wat heeft deze met jou te maken?
 • Stille Tijd: Als je een dagelijkse afspraak met God maakt dan zal deze stille tijd een belangrijk onderdeel van je dagelijkse leven worden. Leer hoe je dit kunt doen.
 • Wat is Bidden?: Zit er een kracht in gebeden of is het niets meer dan bepaalde zinnen steeds maar weer herhalen? Ontdek hier de sleutel tot effectief bidden.
 • Pasen voor de Christen: Waar gaat deze bijzondere feestdag eigenlijk over? Wat is de geschiedenis ervan? Heeft deze feestdag een bijzondere betekenis voor een Christen die een persoonlijke relatie met Jezus heeft?
 • Intimiteit in het Huwelijk: Welke rol speelt intimiteit in de huwelijksrelatie? Hoe kun je beter in de behoeften van je huwelijkspartner voorzien?
 • Alles Over Zijn Onderneming: God-erende zakenconcepten die ons kunnen helpen om Zijn Licht over de wereldmarkt te laten stralen!
 • Hulp bij het Begrijpen van de Bijbel: God wil dat we Zijn Woord begrijpen. Hier vind je enkele inzichten en hulpmiddelen die je bij je studies kunnen helpen. Stel hier je vragen.
 • Bijbelverhalen voor Kinderen: Bekijk de volgende tips eens over hoe God's Woord met kinderen kan worden gedeeld. Jezus nam de tijd om de waarheid met kinderen te delen en Hij was een geweldig voorbeeld voor ons.
 • Alles Over Liefde: Wat houdt liefde eigenlijk in? Wat zijn de aandrangen die de ware betekenis van liefde en passie kunnen aanvallen?
 • Ik Zou Liever Jezus Hebben: Lees de tekst van deze beroemde hymne en ontdek de achterliggende geschiedenis. Wat zegt de Bijbel over het onderwerp van dit lied?
 • Bijbelconcordantie: Een alfabetische index van alle woorden die in de Bijbel gebruikt worden. Strong's Uitgebreide Concordantie en andere hulpmiddelen.
 • Slavernij in de Bijbel: Hoe verklaren Christenen het concept van slavernij uit de Bijbelse tijd? Kijk eens naar deze verklaring in reactie op de auteur Sam Harris.
 • Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan: Wat is het antwoord op deze belangrijke vraag? Waarom is de doop belangrijk? Bestudeer het duidelijke Bijbelse bewijs hier.
 • Bijbelverzen: Onderzoek de feiten van de Bijbel. Beschouw het doel van de Bijbel. Begrijp de kracht van de Bijbel.
 • Kersttradities: Ontdek hier enkele praktische tradities die je kinderen de waarden achter de gebruiken kunnen leren. Gebruik het Kerstfeest om je kind de ware reden voor onze feeststemming te leren.
 • Hoe Groot Zijt Gij: Deze oude hymne staat vol met betekenisvolle woorden over de macht van God. Ontdek hier de historie en de tekst.
 • Sex en de Bijbel: Wat is het Christelijke standpunt ten opzichte van sex? Lees deze reactie op Sam Harris, auteur van het boek Brief aan een Christelijke Natie.
 • Bijbelschrift: Wat is de basis voor al die Christelijke termen die de leermeesters tegenwoordig hanteren? Als deze waar zijn, moeten zij een basis in de Bijbel hebben!
 • Christelijke Meditatie: De geschiedenis en de praktijk van de Bijbelse meditatie. Hoe deze door de New Age beweging een slechte naam heeft gekregen. Wat zouden we elke dag moeten overpeinzen?
 • Christelijke Halloween: Hoe kunnen we op deze viering reageren? Leer over de geschiedenis van Halloween en neem een ge´nformeerde beslissing.
 • Het Vinden van God: Wat leidt iemand naar God? Lees dit verhaal over een man die op zoek ging naar de waarheid en deze door bijzondere omstandigheden wist te vinden.
 • Christelijke Verantwoording: Verantwoordelijk zijn voor je daden. Het is essentieel om mensen te kennen die je kunnen ondersteunen of iemand aan wie je verantwoording kunt afleggen.
 • Definitie van Zonde: Moraliteit en de begrenzingen van het menselijk geweten. Wat zijn God's morele gedragsregels? Een blik op de tien geboden.
 • Alles over Jezus Volgen: Ontdek praktische tips over hoe je op de Verlosser kunt vertrouwen, discipelschap kunt bevorderen, God's wil kan leren kennen, en je leven aan Hem kan overgeven.
 • De Prijs van Discipelschap: Is het tijd om neer te zitten en de prijs van het oprecht volgen van Christus af te wegen? Hier is een krachtige devotie voor ons allemaal.
 • Wat is Zonde: Lees een definitie van zonde en ontdek hoe dit met jouw leven verband houdt. Wat is het en wat zegt de Bijbel er over?
 • Spirituele Oorlogvoering: Een realiteit in het Christelijke leven. Leer hoe je de onzichtbare krachten van Satan met de wapenrusting van God kunt bestrijden.
 • Discipel Van Christus: Wie is een waar Christen? Wat betekent het om "herboren" te worden"? Jezus is meer dan onze Verlosser, Hij is onze Heer.
 • Verleiding Weerstaan: Worstel jij met het toegeven aan verleidingen? Ontdek waarom deze verlokkingen bestaan en hoe je ze kunt weerstaan.
 • Spirituele Volwassenheid: Het groeiproces waarin we steeds meer als Jezus Christus worden. Het is een doorgaand proces van overgave en gehoorzaamheid. Begin nu met jouw groeiproces.
 • Genade of Daden Video: Wat is genade? Randall Niles bekijkt het Goede Nieuws dat de boodschap van Jezus Christus zo anders maakt dan de door de mens verzonnen religieuze pogingen om zich met God te verzoenen.
 • Genade of Daden: Kunnen wij onze redding verdienen of moeten we Gods genade aanvaarden? Ontdek hier wat de Bijbel te zeggen heeft over deze eeuwenoude controverse.
 • Christelijk Discipelschap: De Bijbelse geschiedenis van de eerste twaalf. Een proces van transformatie. Wat dit betekent voor de gelovigen van vandaag.
 • God's Wil Kennen: Het bepalen wat de wil van God is begint met een neutraal hart. Ben je er klaar voor om te horen wat Hij te zeggen heeft?
 • Christelijke Therapie: Wat is het verschil tussen bijbels advies en wereldlijk advies? Bestaat er een verschil wat betreft het brandpunt van de behandeling?
 • Bestaat de Hel: Is de plaats van foltering en lijden waarover in de Bijbel wordt gesproken een realiteit? Is het een letterlijke plaats?
 • Het Boek Johannes: Het Evangelieboek dat aan alle mensen is geschreven. De glorieuze schrifttekst die de waarheid van Jezus Christus onthult. Het prachtige Goede Nieuws.
 • Het Boek Genesis: Het Boek over het Begin. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschap. Recente ontdekkingen die de geschriften rechtvaardigen.
 • Wederkomst: De lang verwachte gebeurtenis waarin Jezus naar de aarde terugkeert om het kwaad te verslaan en om Zijn heerschappij van rechtvaardigheid en vrede in te stellen.
 • Waterdoop: Is de doop noodzakelijk om naar de hemel te kunnen gaan? Een onderzoek van de geschriften en een overzicht van de controverse binnen de Christelijke kerk.
 • Het Lam van God: Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. De bijbelse fundering voor de Messias, Jezus Christus.
 • Meditatie: Een nieuwe nadruk op overdenking en bezinning. De betekenis in het Hindoe´stische, New Age en het Christelijk geloof. Waarheid en zuiverheid als brandpunt.
 • God's Stem Horen: Ontdek manieren om je hart voor te bereiden om te luisteren, door middel van de Bijbel, gebed, de leerstellingen van Jezus Christus, en de Heilige Geest.
 • Jezus Volgen: Hoe is het mogelijk om Jezus werkelijk te volgen? Wat komt er bij kijken? Lees de Bijbelverzen over dit onderwerp.
 • Christelijk Ouderschap: Ontdek tips over hoe je een kind volgens God's principes kunt opvoeden. Wat zijn de grondbeginselen van discipline en opvoeding?
 • Tien Geboden: Deze leggen de absolute waarheid vast over hoe we ons leven moeten leiden en onze kinderen opvoeden. Moeten we overwegen om ze te verwijderen?
 • Onverhoorde Gebeden: Verhoort God daadwerkelijk onze gebeden? Ontdek of God naar onze gebeden luistert en hierdoor actie onderneemt.
 • Jezus Betaalde de Volledige Prijs: Leer meer over de hymne 'Jesus Paid It All' en de spirituele significatie achter deze woorden. Welke ondersteuning hebben we hiervoor in de Schriftteksten?
 • Gebed om Zonde te Bekennen: Ik ben een goed mens. Ik moord niet, bedrieg niemand en lieg niet. Welke zonde zou ik dan moeten bekennen? Lees hier waarom het bekennen van zonde belangrijk is.
 • De Opname: Wat is deze gebeurtenis in de eindtijd? Wat is de beproeving? Zorg er voor dat je veilig bent in je kennis en in je hoop.
 • Leven na de Dood: Leven na de Dood - Door de gebeurtenis van 11 September 2001 en het feit dat de 'Baby Boom' generatie nu de vijftig is gepasseerd, zijn dood door rampen en hoge leeftijd zeer persoonlijk geworden.
 • Jezus Christus: Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.
 • De Christelijke Doctrine: Een duidelijk voorgestelde doctrine van de geschriften. Eenvoudige verklaringen van de rechtvaardiging en de verlossing. De geschenken van gratie en geloof. Hoe zit het met goede dingen doen?
 • Rechterstoel: Wanneer zal deze gebeurtenis plaatsvinden? Wat is het doel ervan? Ontdek hoe de Bijbel deze gebeurtenis beschrijft
 • Johannes 3:16: In welke vertaling dan ook, in welke taal dan ook, de boodschap van God is eenvoudig en duidelijk. Ontdek vandaag Zijn grenzeloze liefde.
 • Gap Theorie: De achtergrond, het uitgangspunt en de problemen van de Gap theorie. Het schriftelijke bewijs tegen de theorie. De doctrinale inconsistenties binnen de theorie.
 • Waarom Moeten We Bidden: Hoort God ons ook wel als we bidden? Hoe bidden we en waarvoor bidden we?
 • Manieren Om Te Bidden: Leer over diverse soorten van gebed en ontdek hoe je deze in je dagelijkse gebedsleven en je relatie met God kan integreren.
 • Engelen: Ze zijn overal in de popcultuur te zien. Bestaan zij echt? Wat is mythe en wat is waarheid? Welke krachten bezitten zij?
 • Het Laatste Avondmaal: Een significante gebeurtenis in het leven van Jezus Christus. Een overzicht van de bijbelse geschiedenis en de toepassing in levens van vandaag.
 • Da Vinci Code Waarheid: Bestudeer de beweringen die in De Da Vinci Code worden uiteengezet. Wat is waar en wat is misvatting? Bestudeer de feiten.
 • Bekennen Van Zonde: Waarom is het belangrijk dat we onze zonden bekennen en wat bereiken we er mee? Wat is het resultaat? Hoort God ons?
 • De Zonde van Hoogmoed: Vooringenomenheid met jezelf. Leer over de redenen voor het hebben van een hoogmoedig hart, bestudeer voorbeelden uit de geschiedenis, en leer hoe dit te bestrijden.
 • Spirituele Groei: Hoe kan een Christen groeien in zijn levenswandel met Christus? Welke rol vervult de Heilige Geest in zijn ontwikkeling?
 • Is Homosexualiteit een Zonde: Leer hier wat de Bijbel over homosexualiteit te zeggen heeft. Wordt dit door de Bijbel veroordeeld of geaccepteerd? Is het Woord van God door de tijd verandert?
 • Ego´stisch: Lees hoe een zekere jongeman zijn zelfzuchtige gevoelens te lijf ging. Hoe liep dit af? Wat leerde hij ervan?
 • Voorbestemming: Bestaat er een hogere intelligentie die alles weet, alles ziet en altijd aanwezig is? Vergroot je kennis door er meer over te lezen.
 • Een Dagboek Bijhouden: Aan god schrijven wat je hart voelt is een vorm van aanbidding. Zoek God in eenzaamheid op en hoor hoe Hij jou in je leven toefluistert.
 • Eens Gered, Altijd Gered : Vraag jij je weleens af of je redding verloren kan gaan? Is dit concept bijbels? Bestudeer het bewijs hier.
 • Bescheidenheid: Ontdek hier nuttige tips over hoe jij je op een ingetogen manier kunt kleden en in de tegenwoordige wereld bescheiden kunt leven. Bestudeer enkele tips voor het moderne leven.
 • Overwinning in Jezus: Wat is de betekenis van deze hymne die vol geloof zit? Is het mogelijk om door Jezus de overwinning te behalen?
 • Is de Duivel Echt: Onderzoek het bewijs voor een letterlijke duivel. Bestaat hij? Wat doet hij en hoe moeten we daar op reageren?
 • Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden: Vind het antwoord op deze belangrijke vraag. Wat is het doel van de doop? Bestudeer hier het bijbelse bewijs.
 • Wanneer Ik Jezus Aanroep: Denk eens na over de woorden van dit lied. De tekst spreekt boekdelen en het Bijbelse voorbeeld van Jezus geeft ons veel stof tot nadenken.
 • De Bijbel Begrijpen: Het begrijpen van de Bijbel begint met het lezen van de Bijbel. Een complex boek met een eenvoudige boodschap. Stel deze voor jezelf op de proef.
 • Is Orale Sex een Zonde: Is het verkeerd wanneer een stel aan orale sex doet? Kijk eens naar de redenen waarom je dit doet en stel jezelf dan de volgende belangrijke vragen.
 • Persoonlijke Geestelijke Groei: Wat betekent het om in God te groeien? Wat zijn de stappen die we moeten nemen om met God te groeien? Zoek hier naar antwoorden.
 • Het Verhaal van Lucifer: Bestudeer de Bijbelse passages over de val van Lucifer. Wat veroorzaakte zijn val uit de heerlijkheid? Wat is zijn huidige status?
 • Teleurgesteld in God: Ben jij misschien teleurgesteld in God? Vraag jij je af waarom bepaalde zaken gebeuren? Vind hulp in de Bijbel.
 • Wees Stil en Weet dat Ik God ben: Wat betekent deze zin? Hoe is deze van ons op toepassing? Ontdek hier hoe het gebruik ervan jouw leven kan veranderen.
 • Open The´sme: Bestudeer deze theologische positie. De hoofdvraag is: 'Kent God de toekomst?' Vind hier het antwoord en de ondersteunende Schriftteksten.
 • Jozef in de Bijbel: Leer meer over de 2 meest prominente mannen in de Bijbel met de naam Jozef. Wat kunnen we van deze twee mannen leren? Werden zij door God geŰerd?
 • Op God Vertrouwen: Is het mogelijk om al je angsten en al je mislukkingen in Gods handen te leggen? Kijk eens wat de Bijbel er over zegt.
 • Een Christelijk Wereldbeeld Onderwijzen: Wat is een wereldbeeld en waarom is het belangrijk dat wij onze kinderen daarin onderwijzen? Lees een interview met John Stonestreet van Summit Ministries.
 • Lauw Christendom: Is jouw Christendom roze? Worstel jij met apathie? Wat is het geneesmiddel voor een lauwe relatie?
 • Hebzucht: Wat is het en hoe leidt dit tot zelfvernietiging? Is het meer dan gewoon ambitie en macht? Leer hier over de hoofdpunten.
 • Een Christelijk Wereldbeeld Ontwikkelen: Wat geloven scholieren en studenten? Hoe worden zij afgeleid? Hoe belangrijk is een wereldbeeld in het leven van tieners?
 • Ouderschap: Wat zijn de sleutels tot een goed ouderschap? Wat kun je leren van de mensen die je hierin zijn voor gegaan?
 • Onvergeeflijke Zonde: Wat is deze onvergeeflijke daad? Kan ik deze begaan? Wat als ik dat al gedaan heb? Zal God me vergeven?
 • Met Christus Gekruisigd: Wat betekent dat? Waar gaat dit vers over? Kunnen wij als Gods kinderen zonder zonde leven?
 • Christelijke Tevredenheid: Wat zegt de Bijbel over tevredenheid? Hoe kunnen wij tevreden zijn onder de druk van deze wereld? Leer meer.
 • Gezindheid van Christus: Hoe kan ik de gezindheid van Christus in mijn leven ontwikkelen? Wat betekent deze term en in welke context werd deze door Paulus gebruikt?
 • Volgeling van Christus: Wat karakteriseert een man of vrouw die Jezus Christus volgt? Wat maakt hen anders dan anderen? Hoe kan zijn of haar hart beoordeeld worden?
 • Ongeduld: Voer jij een strijd met je eigen ongeduldige geest? Heb jij een hekel aan wachten en wens jij dat je dag eindelijk eens het juiste tempo volgt?
 • Toereikendheid van Christus: Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe kunnen wij volledig alleen op Christus vertrouwen en niet op onszelf? Wat is de sleutel tot de overwinning?
 • Wereldse Christen: Wat betekent de term 'wereldse Christen'? Wat heeft de Bijbel over dit onderwerp te zeggen? Wat is de remedie?

Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.