Geschiedenis van de Draken

Geschiedenis van de Draken

 - Oude Verslagen
U bent hier: Schepping >> Geschiedenis van de Draken 5
(Lees Eerst Geschiedenis van de Draken Deel 1)

Draken in de Bijbel
Voor de Bijbel-gelovende creationist bestaan er natuurlijk geen tijds- of evolutie-problemen, en de feiten uit de oude literatuur en de prehistorische kunst passen mooi in het verslag van de Geschriften. Volgens Genesis 1:21-23 werden waterdieren geschapen op de vijfde dag; volgens Genesis 1:24-25 werden de land-dieren, net als man en vrouw, op de zesde dag geschapen. Dus volgens de Bijbel werden alle dieren op ongeveer hetzelfde moment gecreŰerd. Er waren geen lange tijdspannen waarin de mens niet bestond en dinosaurussen de aarde regeerden. De 'Authorized Version' van de Bijbel gebruikt het woord "draak" zestien keer, alleen al in het Oude Testament, voorgesteld door twee Hebreeuwse woorden die "zee- of land-monster" betekenen.

Maar wellicht zijn er enkele andere, duidelijker referenties in de Bijbel, die andere namen gebruiken voor wezens die duidelijk dinosaurussen voorstellen. In Job 40:15 en verder, bijvoorbeeld, wordt Behemoth beschreven: "Hoe krachtig zijn zijn lendenen, hoe machtig de spieren van zijn buik! " (40:16). Behemoth was een reusachtig wezen en wanneer ik dit lees kan ikzelf -opgeleid in de oude literatuur- haast niet anders dan aan Fafnir denken, de draak van de vroege Deense glorie. Behemoth, zo lezen we, bewoog zijn staart als een ceder. Een staart zo groot en krachtig als een ceder boom? Welk dier kan hiermee ooit beschreven worden behalve een dinosaurus? "Zijn botten zijn staven van brons, zijn ribben stangen van ijzer", zo lezen we (40:18), misschien terugdenkend aan Sigurd, die lag te beven vanwege de kracht van de draak Fafnir. Wanneer de auteur van Job schrijft " tegen hem trekt alleen zijn maker het zwaard", kan de schrijver dan bedoelen dat alleen God normaal gesproken in staat is om zo'n krachtig wezen ter dood te brengen? Nogmaals, in mijn gedachten zag ik Sigurd zich verstoppen in de kuil, op het juiste moment wachtend om toe te slaan op ÚÚn van de weinige plekken waar de draak kwetsbaar was. Behemoth is een waterdier, want "Hij strekt zich uit onder de lotusplanten, hij ligt verborgen tussen het riet van het moeras" (40:21). Dit wezen heeft een enorme dorst, want hij "slurpt een rivier leeg " (40:23). Welk ander dier dan een dinosaurus kan hiermee beschreven worden?

In het volgende hoofdstuk van Job lezen we over een ander groots wezen, Leviatan. Net als in het geval van Behemoth verhaalt dit verslag over God die deze wezens beschrijft, en impliceert dat Job er mee bekend was. God herinnert Job aan de grote moeilijkheden die bestaan wanneer geprobeerd wordt een wezen als Leviatan te vangen. God had Leviatan geschapen, want Hij verklaart "alles onder de hele hemel is van mij" (41:11, noot: vertaald uit de Engelse New International Version). Leviatan heeft verschrikkelijke tanden en schubben of een sterke, beschermende laag, typisch voor zo veel dinosaurussen. Zie je Sigurd al bevend voor Fafnir staan als je leest, "Hij [Leviatan] heeft op de aarde zijn gelijke niet, hij is een schepsel zonder vrees." (41:25)? Job wordt in het algemeen beschouwd als ÚÚn van de oudste Bijbelboeken, mogelijk geschreven toen ijs grote delen van Europa en Noord-Amerika bedekte vlak na de Grote Zondvloed. Veel Bijbelgeleerden zijn van mening dat sommige dinosaurussen de Zondvloed konden hebben overleefd, zij waren immers waterdieren, maar dat zij door hevige klimaatveranderingen binnen enkele generaties na de Zondvloed uitstierven. Als deze wezens met kleine hersenen zich door moeilijke omstandigheden moesten worstelen, waaraan zij niet gewend of aangepast waren, dan is het makkelijk om te bedenken waarom een traditie van monsterachtige, angstaanjagende draken is vastgelegd in bijna alle vroege Westerse culturen, die zich zouden hebben ontwikkeld tijdens of kort na de tijd van Job.

De Bijbel beschrijft deze tijd in de geschiedenis als een tijd van verspreiding (Genesis 10,11). Bevolkingsgroepen verhuisden weg van de berg Ararat, waar hun voorvaders na de Zondvloed waren aangeland, en weg van Babel, waar zij zich hadden verzameld. Zij waagden zich in nieuwe landen die hun thuis zouden worden. De hele aarde was onbekend voor hen. Op hetzelfde moment zorgden grote klimaatveranderingen er mogelijk voor dat de dinosaurussen zich ongewoon agressief gedroegen.

Het is waar dat Oosterse tradities de draak niet als angstaanjagend of slecht beschouwden, zoals de Westerse culturen dat deden. We kunnen alleen maar speculeren over de reden hiervoor, maar het is mogelijk dat de bevolkingsgroepen die Oostwaarts migreerden gewoonweg niet de ijzingwekkende ontmoetingen ervoeren die hun Westerse tijdgenoten moeten hebben ervaren. Als dit zo is, dan hebben de Oosterse volken hun kinderen mogelijk verhalen over dinosaurussen verteld zoals deze voor de Zondvloed werden overgeleverd, toen de wereld ideaal was aangepast aan hun bestaan, er voldoende voedsel was, en mensen en dieren elkaar misschien niet hoefden te doden voor voedsel (Genesis 9:3).

CONCLUSIE
Ik opper dat de vroege mensheid ontmoetingen had met draken, ofwel dinosaurussen. Dit betekent dat de mens niet miljoenen jaren nadat de dinosaurussen uitstierven evolueerde, maar dat de twee samen leefden. Elk bewijsstuk kan misschien individueel weggecijferd worden, zoals zij die de evolutionaire concepten aanhangen geneigd zijn te doen. Maar het evolutionaire model van de geschiedenis die een scheiding van miljoenen jaren aanbrengt tussen de mensheid en dinosaurussen laat te veel vragen onbeantwoord. Hoe kunnen mensen tekeningen van dinosaurussen maken op rotswanden, als er geen dinosaurussen waren om hiervoor als model te dienen? Hoe kunnen zo veel oude culturen over dinosaurussen (draken) schrijven, als deze niet bekend waren aan de vroege mensheid? Hoe kunnen de vroege literaire verslagen over draken zo realistisch zijn, tot in het kleinste detail?

Het bewijs voor de co-existentie van de mensheid met dinosaurussen is overweldigend. Ik heb het vaak horen zeggen dat, als bewijs kan worden voortgebracht uit verschillende disciplines, dat een sterke indicatie is voor de waarheid van een hypothese. Ik heb bewijs getoond uit de archeologie, pre-historische kunst, de literatuur uit de oudheid, legende en mythologie, en de Bijbel. Dit bewijs leidt mij tot de conclusie dat mensen kort na de verspreiding uit Babel inderdaad ontmoetingen hadden met dinosaurussen op de vroege aarde, en dat zij hiervan tekeningen maakten, er over schreven en verhalen er over aan hun kinderen overleverden. De draken uit de oude kunst en literatuur, zo concludeer ik, waren in feite dinosaurussen.

Leer Nu Meer


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Related Articles
Wetenschappelijke Wereldbeelden

Dinosaurus Fossielen
Piltdown Mens
Geschiedenis van de Draken
Leeftijd Van De Aarde
Leeftijd van de Aarde
Het Fossielenbestand
Problemen Met Het Fossielenbestand
Radiometrische Datering
Uitsterven Van Dinosaurussen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Geschiedenis van de Draken to My Google!
Add Geschiedenis van de Draken to My Yahoo!
XML Feed: Geschiedenis van de DrakenWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een Athe´st   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.