Gap Theorie

Gap Theorie

 - Geen Draagvlak
U bent hier: Schepping >> Gap Theorie

Gap Theorie - De Achtergrond
De "Gap Theorie" werd voor het eerst in 1814 voorgesteld door een Schots prediker met de naam Chalmers. In deze periode begonnen wetenschappers te onderwijzen dat de aarde miljarden jaren oud was. Als een reactie op de wetenschappelijke gemeenschap postuleerde Chalmers dat er een lang tijdsinterval (een opening of kloof, in het Engels: "gap") bestond tussen Genesis 1:1 and Genesis 1:2. Zijn motivatie was weliswaar gestoeld op goede bedoelingen, maar is geen geschriftelijke reden waaruit zo'n kloof zou kunnen worden afgeleid of waarmee het bestaan van zo'n kloof zou kunnen worden geïmpliceerd.

Gap Theorie: Uitgangspunt en Problemen
De Gap Theorie stelt dat de tijdperken van de evolutie (de leeftijden en tijdsperioden van de "moderne wetenschap") plaatsvonden voordat de zes dagen van de Bijbelse Schepping plaatsvonden, maar onderdeel waren van God's scheppende proces. Deze tijdperken werden vervolgens afgesloten door een wereldwijde catastrofale gebeurtenis, gevolgd door een periode van herbevolking van de aarde volgens de volgende instructies van God in Genesis: "Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’" (Genesis 1:28).

Een probleem van Chaulmer's interpretatie komt voort uit het Engelse woord dat in die tijd in de King James versie van de Bijbel gebruikt werd om het woord voor "bevolken" te vertalen: "replenish", wat min of meer "opnieuw vullen" betekent. De moderne betekenis van "replenish" kunnen we relateren aan bijvoorbeeld het bijvullen van een glas frisdrank in een restaurant, wanneer we een half-leeg glas "opnieuw vullen". Maar het woord "replenish" is sinds de King James versie van de Bijbel, die in 1611 geschreven werd, van betekenis veranderd. In die tijd werd het Hebreeuwse woord "male" gebruikt voor "replenish", en dit betekent gewoonweg "vullen", als ware het een oorspronkelijke daad. Maar het woord "replenish" nam pas de betekenis aan van "opnieuw vullen" toen het in ongeveer 1650 na Christus werd opgenomen in de Engelse taal. Het Hebreeuwse woord voor "replenish", als in "iets vullen wat ooit was gevuld" is "shana". Genesis 1:28 gebruikt het woord "male" in de originele Hebreeuwse tekst. God vertelde Adam dus om de "aarde te bevolken" en impliceerde dus niet het opnieuw bevolken of opnieuw vullen van iets wat ooit al was bevolkt of gevuld.

Het grootste probleem van de Gap Theorie is waarschijnlijk dat deze God verantwoordelijk houdt voor de schepping van het kwaad. De theorie impliceert dat God miljarden jaren lang op een wereldwijde schaal de methoden van dood en verderf gebruikte om Zijn onbekende doelen in de voorhistorische tijden te bereiken. De fossielen en de geologische registraties, die door de theorie voor Genesis 1:2 worden geplaatst, zijn een directe getuigenis van dit gebruik van geweld en dood. Maar, Paulus schrijft over de manier waarop Christus de laatste vijand -de dood- zal overwinnen: Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood" (1 Korintiërs 15:25-26).

De dood kan dus niet worden voorgesteld als een nuttig iets dat door God zou zijn ingesteld om de mensheid of de schepping te helpen. Evolutionisme leert ons dat de dood een onderdeel is van het proces dat door de natuur wordt gebruikt om elke soort voortdurend te verbeteren en om aanpassingen aan de omgeving ("survival of the fittest") te laten plaatsvinden. De Bijbel leert ons duidelijk dat de dood een gevolg is van de rebellie van Satan en de zonde van Adam, en niet iets dat God schiep in een tijdsperiode waarvan de "gap theoretici" geloven dat deze bestond tussen Genesis 1:1 and 1:2. Chalmers onderwees dat de rebellie van Satan en zijn demonen plaatsvond voordat Adam was geschapen (een "pre-adamitische" rebellie). Maar Satan's rebellie en de uiteindelijke plaatsing ervan in Eden wordt feitelijk in verschillende boeken van de Bijbel besproken, waaronder Ezechiël: "Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar. Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg." (Ezechiël 28:13-15).

Om te geloven dat een opstandige Satan voor "dag zes" op aarde was is in directe tegenstelling tot het volgende geschrift: "God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag." (Genesis 1:31). Als God alles bekeek na de zesde dag en alles was "zeer goed", hoe kan Lucifer dan in opstand zijn gekomen in verzen één en twee? Dat is gewoonweg onmogelijk omdat de geschriften met zichzelf in conflict zouden zijn, en dat is een tegenstelling in de interpretatie. Iets zou niet "zeer goed" zijn als de zonde reeds in de Hof aanwezig was en Lucifer zijn opstand tegen God al was begonnen. Het concept van een pre-adamitische rebellie lijkt nogal vlot uit elkaar te vallen wanneer alle geschriften die te maken hebben met de val van Lucifer nader worden onderzocht. Omdat er geen pre-adamitische rebellie zou hebben kunnen plaatsvinden, kunnen Satan's daden dus niet een verklaring zijn voor het langdurige spektakel van dood en verderf in de wereld gedurende de geologische tijdperken die er aan vooraf gingen. Dan zou God dus verantwoordelijk moeten zijn voor de dood en het lijden in de pre-adamitische wereld, maar dat is onmogelijk.

Gap Theorie: Geen Ondersteuning in de Geschriften
Vele oprechte Bijbelgeleerden zijn voorstanders geweest van de Gap Theorie, maar deze theorie bevat feitelijk talrijke en serieuze tekortkomingen. In het algemeen wordt deze theorie niet door Bijbelgeleerden en wetenschappers geaccepteerd. Er is hiervoor geen geschriftelijke ondersteuning die de test van gedegen Bijbelse interpretatie doorstaat.

Onderzoek Nu Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Bestaat de Hel
Wederkomst
Definitie van Zonde
Wat is Zonde
Leven na de Dood
Geschiedenis van Satan
Is Homosexualiteit een Zonde
Engelen
Gap Theorie
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Gap Theorie to My Google!
Add Gap Theorie to My Yahoo!
XML Feed: Gap TheorieWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een Atheïst   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.