Het Boek Genesis

Het Boek Genesis

 - Het Begin
U bent hier: Schepping >> Het Boek Genesis 4
(Lees Eerst Het Boek Genesis Deel 1)

Het Boek Genesis - Wereldwijd Cataclysme
Het bewijs wijst op een wereldwijde Zondvloed zoals beschreven in het Boek Genesis. Het fossielenbestand is getuige van een of ander catastrofale, maritiem, wereldwijd cataclysme in het verleden. Het gehele fossielenbestand (met een enkele uitzondering) wordt aangetroffen in lagen van sedimentair gesteente. Lagen van sedimentair gesteente zijn het gevolg van een hydrologisch sorteerproces. Geoloog Dr. John Morris schrijft, "Sedimentair gesteente wordt per definitie als sedimenten afgezet door bewegende vloeistoffen [water], bestaat uit stukken gesteente of ander materiaal dat eerst ergens anders bestond, en die geërodeerd of opgelost werden en in hun huidige locatie werden afgezet." (Morris, "The Young Earth" ("De Jonge Aarde"), 2001, pg. 51)

Sedimentair gesteente beslaat zo'n 70% van het aardoppervlak (de overige 30% bestaan uit gestold en getransformeerd gesteente). "95% van alle fossielen zijn maritieme ongewervelde dieren, in het bijzonder schaaldieren. Van de overige 5% zijn 95% algen- en plantenfossielen (4.74%). 95% van de resterende 0.25% bestaan uit de andere ongewervelde dieren, waaronder insecten (0.2375%). De overige 0.0125% bevat alle gewervelde dieren, vooral vissen. 95% van de weinige gewervelde land-dieren bestaat uit minder dan één bot. (Bijvoorbeeld, er zijn slechts ongeveer 1200 dinosaurus-skeletten gevonden.)" (Idem, p.70). De meeste fossielen worden in massale fossiel-begraafplaatsen gevonden. Deze fossiel-begraafplaatsen, die door de hele aardkorst heen worden gevonden, bestaan uit geconcentreerde, gebroken, verdraaide en vervormde fossielresten die er uit zien alsof een groot aantal dode rottende dieren samen op een hoop werden gegooid.

Het Boek Genesis - Wereldwijde Bevolking
Het verslag van de Zondvloed in het Boek Genesis wordt ook ondersteund door de bevolkingsstatistieken van de wereld. Vandaag de dag wordt ons geleerd dat mensen ongeveer 2 miljoen jaar geleden evolueerden. Waarom zijn er dan slechts 6 miljard mensen in de wereld? In het jaar 2000 passeerde de wereldbevolking de 6 miljard. In 1985 was dat 5 miljard. In 1962 3 miljard. In 1930 was de wereldbevolking ongeveer 2 miljard. In 1800 ongeveer 1 miljard. Gebaseerd op census-data uit de oudheid schatten geleerden dat de wereldbevolking ongeveer een kwart miljard bedroeg ten tijde van Christus (1 na Christus). De Zondvloed vond ongeveer 4400 jaar geleden plaats, met 8 menselijke overlevenden. Als we de bevolkingsgroeicurve volgen, dan zien we dat de hele wereldbevolking zijn oorsprong kan hebben gevonden in 4 paren, 4400 jaar geleden. De menselijke bevolkingsgroei blijkt ongeveer 2% per jaar te zijn. Nou, hoe zit het dan met alle oorlogen, hongersnoden, plagen, etcetera? Neem bijvoorbeeld de Zwarte Dood. Deze doodde 1/3 van de gehele Europese bevolking. Maar toch, in minder dan 100 jaar was de bevolking terug op niveau en werd het oorspronkelijke bevolkingsaantal gepasseerd. Dit kwam omdat de infrastructuur hiervoor al bestond. De wereldbevolking daalde sterk tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar kwam onmiddelijk sterk terug door de 'baby boomers'. Na een groot verlies is er altijd een massale bevolkingsexplosie. Het komt hier op neer: als er al 1 miljoen jaar mensen waren geweest (de helft van de door evolutionisten aangenomen 2 miljoen), dan zou volgens de huidige groeicurve de menselijke wereldbevolking zo'n 108600 bedragen. Dat is een 10 met 8600 nullen er achter!

Het Boek Genesis - Wereldwijde Verspreiding
Het Boek Genesis legt de afscheiding van de bevolkingsgroepen vast. Oorspronkelijk was er slechts één taal: "Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken." (Genesis 11:1). De Heer, in Zijn goddelijke voorzienigheid, besloot om de afzonderlijke families in taalgroepen op te splitsen. Sommige geleerden geloven dat God besloot om de mensheid in verschillende taalgroepen te scheiden omdat we ons met opzet tegen God's goddelijke verordening verzetten om "de aarde te bevolken" (Genesis 1:28, 9:1). De mensen zeiden tegen elkaar, "Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken." (Genesis 11:4). Wat de reden ook was, God wilde "spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan" (Genesis 11:7). "De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde." (Genesis 11:8-9).

Lees Nu Het Boek Genesis Pagina 5!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

De Dood en de Hemel
God's Namen
Eens Gered, Altijd Gered
Christelijk Discipelschap
God's Wil Kennen
Engelen
Gap Theorie
Kruistochten
Wat is Zonde
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Het Boek Genesis to My Google!
Add Het Boek Genesis to My Yahoo!
XML Feed: Het Boek GenesisWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een Atheïst   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.