Het Boek Genesis

Het Boek Genesis

 - Het Begin
U bent hier: Schepping >> Het Boek Genesis 5
(Lees Eerst Het Boek Genesis Deel 1)

Het Boek Genesis - De Tafel der Naties
De verspreiding van de mensheid zoals beschreven in het Boek Genesis leidde tot culturele en fysieke verschillen tussen bevolkingsgroepen. Bepaalde fysieke kenmerken bleven bewaard wanneer dit door de condities in de omgeving werd ingegeven. De prevalente fysieke karakteristieken werden zo geassocieerd met verschillende taalgroepen, en "rassen" werden zo gevormd. Maar feitelijk is er slechts ťťn ras - het menselijk ras. "Rassen" representeren slechts recombinaties van reeds bestaande genen (met kleine degenererende mutaties).

Hoofdstuk 10 van het Boek Genesis is algemeen bekend als de "Tafel der Naties". Het beschrijft 70 naties die van Noach afstammen, via zijn drie zonen, zoals verspreid vanuit Babel. 26 naties representeren de afstammelingen van Shem, 30 naties representeren de afstammelingen van Ham, en 14 naties representeren de afstammelingen van Japeth.

Het Boek Genesis - De Joodse Natie
Het Boek Genesis beschrijft de geboorte van IsraŽl, de Natie die door God gekozen was om zijn Zoon, Jezus Christus, ter wereld te brengen. De staat IsraŽl begint met ťťn man en zijn roeping om zijn thuisland te verlaten en God te volgen. Deze man was Abram (later door God hernoemd tot "Abraham", wat "vader van de menigte" betekent). In het Boek HebreeŽn lezen we, "Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was..." (HebreeŽn 11:8-9)

God beloofde Abraham een zoon van zijn onvruchtbare vrouw Sarai (later door God hernoemd tot "Sara", wat "prinses" betekent), al was zij de leeftijd om kinderen te krijgen al ver gepasseerd. God kwam Zijn belofte na en Sara baarde "Isaak" (wat "gelach" betekent, omdat Sara lachte over de gedachte dat ze op zo'n hoge leeftijd een kind zou krijgen). God beloofde Abraham dat hij via Isaak de vader van een grote natie zou zijn... maar toen beval Hij hem om Isaak te offeren! "Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ĎAbraham!í zei hij. ĎIk luister,í antwoordde Abraham. ĎRoep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.í'" (Genesis 22:1-2). Abraham gehoorzaamde God, er nog steeds op vertrouwend dat God zijn belofte zou nakomen dat hij via Isaak de vader van een grootse natie zou worden. In het Boek HebreeŽn lezen we, "Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was: ĎAlleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,í zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding." (HebreeŽn 11:17-19). Dit getuigt van een ongelooflijk vertrouwen! En zelfs al was Abraham een zondaar (net als iedereen), zijn "vertrouwen werd hem toegerekend als een daad van gerechtigheid" (Romeinen 4:9). God beschouwde Abraham als rechtschapen alleen al omdat hij in Zijn beloften geloofde. "Want wat zegt de Schrift? ĎAbraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.í" (Romeinen 4:3).

Door zijn vertrouwen "pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ĎAbraham, Abraham!í ĎIk luister,í antwoordde hij. ĎRaak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.í" (Genesis 22:10-12). Vanwege Abraham's gehoorzaamheid om alles aan God toe te vertrouwen, zelfs zijn geliefde zoon, beloofde God Abraham het volgende, "Ik zweer bij mijzelf Ė spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd." (Genesis 22:16-18).

Het resultaat hiervan was dat Abraham Isaak als zoon had, dat Isaak toen Jakob als zoon had, die later door God werd hernoemd tot "IsraŽl", wat betekent "hij die met God worstelde". Jakob had twaalf zonen die de twaalf stammen van IsraŽl werden. Isaak, Jakob en Jakob's twaalf zonen, en al hun afstammelingen waren zondaars net als de rest van ons. De Bijbel vertelt over de goede en slechte daden van deze mensen. Maar toch, God kwam getrouw Zijn belofte na. Via Abraham en de Joodse Natie bracht God Zijn geliefde Zoon ter wereld om te boeten voor de zonden van de gehele mensheid.

Lees Nu Het Boek Genesis Pagina 6!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Wat is Zonde
Het Boek Johannes
DrieŽenheid
Is de Duivel Echt
Het Boek Genesis
Verleiding Weerstaan
Hoe We Engelen Zien
Bestaat de Hel
Volgeling van Christus
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Het Boek Genesis to My Google!
Add Het Boek Genesis to My Yahoo!
XML Feed: Het Boek GenesisWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een AtheÔst   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.