Het Boek Genesis

Het Boek Genesis

 - Het Begin
U bent hier: Schepping >> Het Boek Genesis 6
(Lees Eerst Het Boek Genesis Deel 1)

Het Boek Genesis - Het Evangelie van Jezus Christus
Het Boek Genesis voorspelt de komende Messias die zou sterven voor de zonden van de wereld. In het Genesis 22 verslag over het ten offer brengen van Isaak door Abraham, doet Abraham twee profetische uitspraken: "God zal zich zelf van een offerlam voorzien..." (Genesis 22:8) en "Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden." (Genesis 22:14). Door Abraham op te dragen om zijn geliefde zoon Isaak op te offeren was God niet het offeren van kinderen door mensen aan het onderschrijven. In plaats daarvan voorspelde Hij dat Zijn kind een offer voor de mensheid zou zijn! "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden." (1 Johannes 4:9-10).

Genesis 22 in het Boek Genesis is een klassieke typering in het Oude Testament. De gelijkenis is als volgt: vanaf het moment dat God Abraham gebood om Isaak te offeren, was Isaak wat Abraham betrof al zo goed als dood. Vanaf het moment dat God Abraham deze instructie gaf, zou Abraham niet ongehoorzaam zijn aan God (HebreeŽn 11:19). De reis naar de berg Moria duurde drie dagen. Dus, wat Abraham betrof, was Isaak dood gedurende drie dagen (Genesis 22:2-5). Jezus Christus lag drie dagen in een graf: "Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de DERDE DAG is opgewekt, zoals in de SCHRIFTEN staat..." (1 KorintiŽrs 15:3-4).

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16). Het Griekse woord "monogenes" wordt vertaald als "als enige verwekt". Het betekent niet echt "geboren te zijn." Het betekent "uniek", "enig", of "als geen ander". Wij worden "zonen van God" genoemd (Johannes 1:12; Romeinen 8:14) en engelen worden "zonen van God" genoemd (Job 1:6; 2:1; 38:7), maar Jezus Christus is de enige unieke ("als enige verwekte" - monogenes) Zoon van God.

God beval Abraham om zijn "enige verwekte "zoon" te offeren (Genesis 22:2, HebreeŽn 11:17). Maar Abraham had feitelijk 7 andere kinderen: IsmaŽl van Hagar, en Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach van Ketura (na de dood van Sara). Maar Isaak was het kind van de belofte - het enige verwekte kind van Sara. Daarom was Isaak de unieke ("als enige verwekt" - monogenes) zoon van Abraham (HebreeŽn 11:17).

Abraham is de typering van de Vader. Isaak is de typering van Jezus Christus die door de Vader wordt opgeofferd. Abraham wist dat hij een profetie aan het uitvoeren was toen hij zei, "'De HEER zal erin voorziení. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ĎOp de berg van de HEER zal erin voorzien worden.í" (Genesis 22:14) Hij voorspelde ook, "God zal zich zelf van een offerlam voorzien..." (Genesis 22:8). 2000 jaar later offerde God zijn Zoon, Jezus Christus, het "Lam van God" (Johannes 1:29,36) op diezelfde berg.

Lees Nu Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan
Wat is Zonde
Wederkomst
Onvergeeflijke Zonde
Engelen
Bestaat de Hel
Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden
Jozef in de Bijbel
Christelijk Discipelschap
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Het Boek Genesis to My Google!
Add Het Boek Genesis to My Yahoo!
XML Feed: Het Boek GenesisWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een AtheÔst   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.