Alles Over Schepping

Alles Over Schepping

 - In het begin schiep God...

Filosofische Wereldbeelden • Romeinse Goden: De geschiedenis van het panthe´sme in Rome. De invloed van Etruskische en Griekse culturen. Het Romeinse Rijk en zijn goddelijke keizers.
 • Mijn Wereldbeeld: Ik schiep mijn eigen levensfilosofie - Om de standaard culturele labels te gebruiken, ik was een materialist, naturalist, relativist, humanist, hedonist.
 • Griekse Goden: De historische, religieuze en sociale achtergrond. De Schepping- en vloed-mythen. Effecten op de zin van het bestaan en de moraliteit van tegenwoordig.
 • De Filosofie van het Leven: Mijn hele leven werd ik geleid door de principes van Plato's Socrates: Volg het bewijs, waarheen het ook leidt. (Anthony Flew)"
 • Dualisme: Het concept dat ons verstand een niet-materiŰle, spirituele dimensie heeft die het bewustzijn en mogelijk ook een eeuwige eigenschap omvat.
 • Kosmologisch Argument: Onderzoek het filosofische argument dat door Kalam/Moslim-filosofen in de Middeleeuwen werd ontwikkeld. Ontdek de drie premissen.
 • De´sme: Een geloof in een god van de natuur -- een schepper die nooit ingrijpt -- die toestaat dat het universum zichzelf volgens de natuurwetten regelt.
 • Egyptische Goden: Egyptische religieuze tradities in de oudheid. Pre-dynastische geschiedenis. De Scheppingsmythen. Leven na de dood. Thema's die overeenkomen met andere religies. Universele waarheid.
 • Alles over Geschiedenis: Welke historisch significante gebeurtenissen hebben de wereld van vandaag be´nvloedt? Bestudeer verschillende gebeurtenissen en hun invloed op de wereld.
 • Realisme en Naturalisme: De grootste barriŔre tussen mij en welke vorm van religieus geloof dan ook waren de wetenschap en technologie van de 20e eeuw, natuurlijke processen en wonderbaarlijk toeval.
 • Polythe´sme: Polythe´stische geloofsystemen in de oude wereld. Polythe´stische geloofsystemen in de moderne wereld. De inslag op het pluralisme van de New Age beweging. Het monothe´stische alternatief.
 • Goden en Godinnen: Fundering van de mythologie in de culturen in de oudheid. De Egyptische geschiedenis en scheppingsmythen. De Griekse geschiedenis en de religieuze achtergrond van de stadstaat.
 • Kritisch Denken Les 1: Ik bekeek het waarneembare bewijs voor mezelf, het was tijd om mijn decennia oude vooronderstellingen ten aanzien van wetenschap, natuur en technologie te onderzoeken.
 • Metafysica: De Logica schreeuwt ons toe dat iets verantwoordelijk is voor het leven. Het is noodzakelijk om verder te gaan en te ontdekken wat alles om ons heen heeft veroorzaakt.
 • Adam en Eva: Wie zijn zij? Het Bijbelse verslag. Milton's verslag. De Hof van Eden. Universeel ouderdom. De oorspronkelijke zonde. De betekenis voor de wereld van vandaag.
 • Critiek van het Postmodernisme: Is er een ruimere intellectuele geschiedenis die begrepen moet worden voordat de uniciteit en de significatie van het postmodernisme als wereldbeeld bevat kan worden?
 • Postmodern Wereldbeeld: Wat zijn de hoofdpunten? Bestaat er enige objectiviteit? Kan er een consistentie bestaan in levensbeschouwingen?
 • Athe´stisch Geloof: Heeft iedereen een bepaalde overtuiging, ongeacht ons religieus geloof? Lees deze gedachten eens over overtuiging en menselijke ervaring.
 • Athe´sme: Een praktische kijk op de definities van athe´sme, agnosticisme en the´sme. Geloof versus Ongeloof. Kennis versus Gebrek aan Kennis.
 • Cultureel Materialisme: Marvin Harris en De opkomst van de Antropologische Theorie. Vergelijkingen met het Marxistische Materialisme en andere antropologische doctrines. Organisatie, ideologie en symboliek.
 • God: Bestaat Hij? Is Hij noodzakelijk of komt Hij gewoon goed uit? Hij wordt onthuld in het concept en het ontwerp die inherent zijn aan alle dingen!
 • Humanisme: De geschiedenis van het Humanisme en zijn manifest. Wat zijn de implicaties van een humanistische kijk op de zaken? Bestaat God? Onderzoek dit nu.
 • Waarom Ben Ik Hier: Een van de basisvragen in het leven. Zijn er verschillende opinies? Leer over twee oogpunten en de enorme consequenties. Breng de feiten nu aan het licht.
 • Naturalisme: Een filosofische, theologische en wetenschappelijke verklaring voor alles. Een blik op de kosmologische en biologische oorsprong. De duizelingwekkende statistieken tegen het materialisme.
 • Seculier Humanisme: Het buitensluiten van God uit de scholen en de maatschappij. Het Humanistisch Manifest. De Evolutie-theorie. De athe´stische filosofie en doctrine. De religie van het humanisme.
 • Alles over Filosofie: Een rationeel onderzoek van de waarheid. Leer over de antwoorden op enkele van de moeilijkste levensvragen. Begin je zoektocht nu.
 • Cultureel Relativisme: Cultureel Relativisme - Moreel relativisme, situationisme en cognitief relativisme. Relatieve waarheid. Pluralisme, tolerantie en subjectiviteit. Goed en fout gedefiniŰerd door sociale normen. Onlogische conclusie!
 • Communisme: Marx, Engels de Het Communistisch Manifest. De economische en politieke filosofie. De athe´stische en immorele realiteit. Een kostbaar experiment voor de samenleving.
 • Moreel Relativisme: Zijn standaarden voor goed en fout slechts produkten van onze tijd en cultuur? Is moraliteit werkelijk een neutraal concept? Ontdek dit nu!
 • Is God Echt: Een vraagstuk over de oorsprong. Het Evolutie Paradigma en de Humanistische Campagne. Informatie en Ontwerp verkondigen de noodzaak voor een Schepper God.
 • Moraliteit: Waar kwam ons systeem van moreel gedrag vandaan? Evolueerde dit? Was het aangeleerd? Of was dit perfect ontworpen?
 • Bewijs voor Evolutie Video: Hoe bepaalde vogels duizenden kilometers over zee kunnen vliegen en nooit verdwalen? Hoe vuurvliegen en glimwormen puur licht kunnen creŰren zonder hitte af te geven? Bekijk deze video!
 • Morele Ethiek: Hoe maken we morele beslissingen? Is het een kwestie van relativiteit? Of is het een kwestie van absolute waarheid?
 • Wat is Waarheid Video: Zijn er onveranderlijke waarheden in een veranderende wereld? Bestaan absolute waarheden of is het allemaal relatief? Kijk naar deze korte video!
 • Materialisme: Doctrine, filosofie en wereldbeeld. Geobsedeerd met het fysische. Afwijzing van het intellectuele en het spirituele. De onderlinge afhankelijkheid tussen filosofie en wetenschap.
 • Agnosticisme: Is deze positie houdbaar in het licht van het wetenschappelijk bewijs? Een overzicht van de microscopische wereld waaronder het Bacterieel Flagellum.
 • Is Er Een God: Hoe kwamen we hier? Een blik op de wetenschap van de 21e eeuw in het licht van de the´stische en athe´stische denkbeelden over de oorsprong.
 • Bestaat God: Dit is een eerste vereiste om de andere grote vragen in het leven te kunnen beantwoorden. Hoe beantwoord je deze vraag? Was er een Schepper?
 • De Prestaties van Blaise Pascal: Kom meer te weten over deze briljante denker. Hoe zag hij het leven, God en het bestaan? Wat was zijn conclusie over de werkelijk belangrijke zaken?
 • Het Probleem van het Lijden: Wat is het kwaad? Waarom vinden er cataclysmische gebeurtenissen in de natuur plaats? Zijn deze de hand van God? Ontdek hier meer.
 • Thomas van Aquino: Welk bewijsmateriaal gebruikte deze materiaal om het bestaan van God aan te tonen? Ontdek hier welke vijf sleutels hij gebruikte.
 • Abd-ar-Rahman III: Hoe bezon deze man zich op zijn leven, na een leven als machtige prins te hebben geleid? Wat was zijn filosofische conclusie over het leven en de zin ervan?
 • Nihilisme: Leer over de invloed van Friedrich Nietzsche en anderen die aan de filosofie van het niets hebben bijgedragen. Welke invloed heeft dit op de maatschappij en de cultuur?
 • De Griekse Filosoof Plato: Welke rol speelde de filosofie van Plato in de geschiedenis? Hoe werden zijn dialogen door Socrates be´nvloed?
 • Gilgamesj: Wat was zijn conclusie aan het einde van zijn heldhaftige leven? Wat was zijn reactie op de broze toestand van de mensheid?
 • Citaten van C.S. Lewis: Lees een selectie van citaten uit de boeken van C.S. Lewis. Wat waren zijn standpunten over het leven, athe´sme en God?
 • Het Leven van Koning David: Wat kunnen we van het leven van deze grote koning leren? Wat was zijn conclusie over de zin van het leven?
 • Athe´sme Video: Randall Niles reageert op critici, cynici en sceptici die graag wensen dat de wetenschappelijke wereld zonder filosofisch of theologisch onderzoek zou bestaan.
 • God Video: Randall Niles legt uit wat het Apentheorema is en bespreekt de onmogelijkheid dat genetische informatie via willekeurige pogingen zou kunnen ontstaan.
 • Kosmologisch Argument Video: Randall Niles bekijkt het idee van een kosmisch landschap van oneindige universa dat tegenwoordig door een groot aantal wetenschappers wordt voorgesteld.
 • Het Leven van Sint Augustinus: Ontdek de geschiedenis, worstelingen en successen van deze grootse man van het geloof. Lees enkele van zijn citaten.
 • Menselijk Lijden: Zijn zaken die ons als individuen geluk brengen altijd goed voor ons? Kan moraliteit in termen van geluk worden gedefinieerd?
 • Existentialisme: Leer wat deze filosofie inhoudt en wat niet. Denk eens na over de inslag die deze filosofie op de maatschappij heeft gehad
 • Antony Flew: Lees hoe Flew, nadat hij het bewijsmateriaal uitvoerig had bestudeerd, vaarwel zei tegen het athe´sme vanwege zijn redenering ten gunste van 'intelligent design'."
 • Postmodernisme: Hoe wordt deze term gedefinieerd of beschreven? Waardoor wordt deze filosofie en dit wereldbeeld voor het leven be´nvloed? Wat zijn de idealen?
 • Op Zoek naar de Waarheid: Zijn alle godsdiensten die op een geloof gebaseerd zijn ronduit irrationeel, zoals sommige schrijvers beweren? Vind hier een reactie op deze vraag.
 • Het Erfgoed van Epicurus: Bevrijdde Epicurus de mens van de vrees voor God en de vrees voor de dood? Was zijn theorie juist?
 • Het Leven van Confucius: Bestudeer diverse citaten van deze gevierde filosoof. Zijn conclusies en de diepgang van zijn filosofie zijn waarlijk opmerkelijk.
 • Aristoteles: Leer over de geschiedenis van deze grootse denker en lees enkele van zijn prachtige citaten over het leven. Wat was zijn invloed op de filosofische wereld?
 • Nebukadnessar: Wat gebeurde er met deze machtige koning dat zijn kijk op het leven zo drastisch veranderde? Wat was zijn conclusie?
 • Grote Filosofen: Wat hebben filosofen uit het verleden en stemmen uit de moderne wereld te zeggen over God en de zin van het leven?
 • Filosofische Citaten: Leer van de grote denkers zoals Mill, Spinoza, Descartes, Pascal, Kant en anderen. Welke wijsheden deelden zij met ons over de zoektocht naar en het bestaan van God?
 • Kritisch Denken Video: Heb je zin om kritisch te denken? Ben je een passieve voorbijganger in het leven? Word wakker! Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Ethisch Relativisme Video: Bestaan er nog standaarden voor ethiek en moraliteit? Bestaan universele waarheden? Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Relatieve Waarheid Video: Bestaat een universele waarheid? Kunnen we voorbeelden uit de wetenschap gebruiken om het bestaan van absolute waarheid te onderzoeken? Ontdek het antwoord door deze korte video te bekijken.
 • Waarheid en Religie Video: Kan geloof de test der rede doorstaan? Kunnen waarheid en rede zij aan zij bestaan? Kan religie rationeel zijn? Bekijk nu deze korte video eens!
 • Menselijk Lijden Video: Randall Niles vertelt het verhaal over de sceptische kapper om de kracht van God te midden van al het leed om ons heen te verduidelijken.
 • Existentialisme Video: Randall Niles gebruikt de beroemde uitspraak van Descartes (Ik denk dus ik besta) om de realiteit van het menselijk bestaan vast te stellen.
 • Wie Schiep God Video: Bestaat er een Goddelijke uitzondering op de wet van oorzaak en gevolg? Wat is het kosmologische argument? Je moet deze geweldige korte video eens bekijken!
 • De Blinde Mannen en de Olifant: De Blinde Mannen en de Olifant is een beroemde fabel uit India. Het gaat over zes blinde reizigers die op hun levensweg tegen verschillende delen van een olifant aanlopen.
 • Informatie van een Insider Video: Randall Niles bekijkt de interne wereld van het geweten en het innerlijke 'zelf', dat niet verklaard kan worden met alleen wetenschappelijke middelen.
 • Natuurwet: Wat is natuurwet of natuurrecht? Wat is de geschiedenis ervan? Bestaan er universele standaarden die op alle mensen in alle tijden van toepassing zijn?
 • Het Bovennatuurlijke Video: Kunnen we een blik opvangen van de 'omni-natuurlijke' wereld buiten de ons bekende dimensies? Bestaat er werkelijk een metafysisch domein? Je moet deze korte video eens bekijken!
 • Ontoerekeningsvatbaarheid Video: Leidt ethische tolerantie tot morele chaos? Hoe staan gezond verstand en krankzinnigheid in verhouding tot universele standaarden van moraliteit? Kijk eens naar deze korte video.
 • Het Eind van Geloof Video: Wat vertelt Sam Harris ons in zijn brief aan een Christelijke natie? Zijn we echt aangekomen bij het eind van geloof? Mis deze korte videoclip niet!
 • Wereldbeelden Video: Wat zijn vergelijkende wereldbeelden? Heb jij een wereldbeeld? Wat is je wereldbeeld en waarom? Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Het Olifantenprincipe Video: Hoe wisten de grote filosofen hun ideeŰn over God te verzoenen? Hoe gaat het verhaal over de blinde mannen en de olifant? Bekijk deze korte video eens!
 • Verstand versus Hersenen Video: Wat betekenen monisme en dualisme voor de immateriŰle wereld van het bewustzijn, het zelfbewustzijn en de onderbewuste gedachte? Kijk eens naar deze korte videoclip.
 • Athe´stische Religie Video: Wat hebben Dawkins, Harris, Dennett en Hitchens te zeggen? Wat zijn de nieuwste argumenten van de Nieuwe Athe´sten? Bekijk deze korte video eens!
 • Moreel Relativisme Video: Je moet deze korte video eens bekijken! Wie zei: Er is noch goed noch kwaad, maar het denken schept deze dingen? Is moreel relativisme waar?

Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.