Schepping Site Map

Alles Over Schepping Site Map

Schepping - AllAboutCreation.org
Bestudeer het bewijs over hoe onze wereld begon. Hoe past de wetenschap in het Genesis verhaal? Onderzoek de feiten.

Alles Over Schepping FAQ
Veel Gestelde Vragen over Schepping

Adam en Eva
Wie zijn zij? Het Bijbelse verslag. Milton's verslag. De Hof van Eden. Universeel ouderdom. De oorspronkelijke zonde. De betekenis voor de wereld van vandaag.

Bestaan van God Video
Kunnen we het bestaan van God aannemelijk maken? Kunnen we wetenschappelijk bewijs gebruiken om aan te tonen dat God bestaat? Kijk eens naar deze korte film!

Bestaat God
Is het atheÔsme, gebaseerd op het nieuwste wetenschappelijke bewijs, meer op geloof gebaseerd dan het theÔsme? Bekijk hier het bewijs voor het bestaan van God!

Bewijs Voor Evolutie
De ongefundeerde ikonen voor evolutie die tegenwoordig nog steeds in de tekstboeken gevonden worden, inclusief homologie, embryologie, waargenomen natuurlijke selectie, en het fossielenbestand.

Bewijs Voor Evolutie 2
De ongefundeerde ikonen voor evolutie die tegenwoordig nog steeds in de tekstboeken gevonden worden, inclusief homologie, embryologie, waargenomen natuurlijke selectie, en het fossielenbestand.

Bewijs Voor God
Wat zou bewijs voor God inhouden? Ontdek het ongelooflijke bewijs voor Intelligent Ontwerp, gebruik makend van fundamentele methodologie voor de detectie van ontwerp!

Bewijs Voor Schepping
Bewijs dat de evolutietheorie in diskrediet brengt. Het ontbreken van een natuurlijk mechanisme. Het ontbreken van fossiele tussenvormen. Onacceptabele modellen volgens de regels van de wetenschap.

Bewijs voor Evolutie Video
Hoe bepaalde vogels duizenden kilometers over zee kunnen vliegen en nooit verdwalen? Hoe vuurvliegen en glimwormen puur licht kunnen creŽren zonder hitte af te geven? Bekijk deze video!

Bewijs voor Schepping Video
Fundamentele Krachten. Randall Niles beschouwt het ontzagwekkende mirakel van de vier fundamentele krachten in de wetenschap: zwaartekracht, electromagnetisme, de sterke nucleaire kracht en de zwakke nucleaire kracht.

Bewijs voor de schepping
Welke bewijzen hebben we voor Gods schepping? Hoe werd het heelal voortgebracht? Was er een intelligent ontwerper? Leer hier meer.

Catastrofisme
Het tegenovergestelde van Uniformitarianisme en de Geologische Tijdschaal. Bewijs voor catastrofale activiteit op Aarde. De Zondvloed van Noach. De implicaties.

Creationisme
Kunnen wij een meerwaarde vinden in het geloof dat God ons in het boek Genesis een realistische weergave van de oorsprong van het heelal heeft gegeven?

Creationisme en Fossielen
Waren misschien de scheppingsdagen geen gewone dagen maar lange perioden? En heeft het grootste deel van de aardgeschiedenis tijdens deze perioden plaatsgevonden?

Creationisme en Fossielen 2
Waren misschien de scheppingsdagen geen gewone dagen maar lange perioden? En heeft het grootste deel van de aardgeschiedenis tijdens deze perioden plaatsgevonden?

Creationisme en Wetenschap
Alom wordt verkondigd dat de aarde een paar miljard jaar oud is en dat alle levensvormen zijn geŽvolueerd. Maar hoe sterk is die claim op feitelijkheid eigenlijk? Hoe sterk zijn de bewijzen?

Creationisme en Wetenschap 2
Alom wordt verkondigd dat de aarde een paar miljard jaar oud is en dat alle levensvormen zijn geŽvolueerd. Maar hoe sterk is die claim op feitelijkheid eigenlijk? Hoe sterk zijn de bewijzen?

Creationisme en de Bijbel
Het geloofsuitgangspunt van de atheÔstische wetenschap is dat God en de Bijbel geen rol mogen spelen in onze verklaring van de wereld en de oorsprong daarvan. Is dat waar en hoe zien christenen dat?

Creationisme en de Bijbel 2
Het geloofsuitgangspunt van de atheÔstische wetenschap is dat God en de Bijbel geen rol mogen spelen in onze verklaring van de wereld en de oorsprong daarvan. Is dat waar en hoe zien christenen dat?

Creationisme en de Zondeval
Hoe zag Gods goede schepping er vůůr de zondeval uit? Is het naÔef om te denken dat het paradijs een oord vol vrede en harmonie was?

Creationisme en de Zondeval 2
Hoe zag Gods goede schepping er vůůr de zondeval uit? Is het naÔef om te denken dat het paradijs een oord vol vrede en harmonie was?

DNA Code
Bestaat er een analogie tussen het DNA in levende wezens en de door de mens ontworpen computertalen? Wat zijn de overeenkomsten?

DNA Code 2
Bestaat er een analogie tussen het DNA in levende wezens en de door de mens ontworpen computertalen? Wat zijn de overeenkomsten?

De Geologische Tijdschaal
De uitleg ervan en enkele van de meest voorkomende misconcepties en problemen met betrekking tot het vermeende bewijs voor de evolutietheorie.

De Leeftijd van de Aarde
Model voor een Jonge Aarde of Oude Aarde? Een historisch overzicht van de opinie van de meerderheid. Radiometrische datering. Natuurlijke Chronometers die wijzen op een jonge aarde.

De Oorspronkelijke Zonde
Een genetisch defect dat we allemaal hebben. De reden dat we van God zijn afgescheiden. De rechtvaardiging voor de verlossing door Jezus Christus.

De Zondvloed
Het Bijbelse verhaal uit Genesis. De universele tradities over de hele wereld. Het dramatische levensveranderende fysieke bewijs

De Zondvloed 2
Het Bijbelse verhaal uit Genesis. De universele tradities over de hele wereld. Het dramatische levensveranderende fysieke bewijs

De Zondvloed Video
Randall Niles onderzoekt het bewijs voor de afsmelting van de laatste ijstijd en het tegenstrijdige bewijs voor de oude beschavingen die in die tijd onder water kwamen te staan.

De hardware van het leven
Wat kunnen we leren van de onherleidbare complexiteit en de fijnafstemming van de natuur? Hoe overlappen deze met de wetenschap?

De software van het leven
Wat kunnen wij van deze blauwdrukken leren? De dichtheid van de informatie die in het DNA is gecodeerd gaat ons voorstellingsvermogen te boven!

Dinosaurus Fossielen
Vroege definities en ontdekkingen. Het fossilisatie-proces, controversiŽle dateringsmethoden, en de theorieŽn voor het uitsterven; later dan we denken?

Evolutie Van De Mens
Bedriegerij en fouten in de interpretatie van het fossielenbewijs heeft geleid tot de vorming van de evolutietheorie overf de mens. Bekijk de feiten zelf.

Evolutie Versus Schepping
Het Grote Debat over het Model voor de Oorsprong. de theorieen, twistpunten, en bewijs. Het gebrek aan bewijs en de oplossing.

Evolutie versus Schepping Video
Bekijk deze ongelooflijke videoclip van de Lampsillis Mossel. Bestaat er een logische evolutionaire verklaring voor de schepping van deze mossel? Wat zeggen de experts?

EvolutietheorieŽn
Wat een mens gelooft over evolutietheorieŽn is afhankelijk van zijn opvattingen over het begrip 'evolutie'. Waarom?

Gap Theorie
De achtergrond, het uitgangspunt en de problemen van de Gap theorie. Het schriftelijke bewijs tegen de theorie. De doctrinale inconsistenties binnen de theorie.

Geschiedenis van de Draken
Universele verslagen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen eeuwen voordat de wetenschap van de paelontologie bestond.

Geschiedenis van de Draken 2
Universele verslagen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen eeuwen voordat de wetenschap van de paelontologie bestond.

Geschiedenis van de Draken 3
Universele verslagen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen eeuwen voordat de wetenschap van de paelontologie bestond.

Geschiedenis van de Draken 4
Universele verslagen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen eeuwen voordat de wetenschap van de paelontologie bestond.

Geschiedenis van de Draken 5
Universele verslagen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen eeuwen voordat de wetenschap van de paelontologie bestond.

God de Schepper
Een dichterlijke versie van het begin der tijden en hoe God het universum en alles wat zich daarin bevindt schiep.

God de Schepper Video
Randall Niles gaat terug naar een volkomen ontzag voor de kosmos -- van David, via Galileo, tot Hubble.

Het Boek Genesis
Het Boek over het Begin. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschap. Recente ontdekkingen die de geschriften rechtvaardigen.

Het Boek Genesis 2
Het Boek over het Begin. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschap. Recente ontdekkingen die de geschriften rechtvaardigen.

Het Boek Genesis 3
Het Boek over het Begin. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschap. Recente ontdekkingen die de geschriften rechtvaardigen.

Het Boek Genesis 4
Het Boek over het Begin. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschap. Recente ontdekkingen die de geschriften rechtvaardigen.

Het Boek Genesis 5
Het Boek over het Begin. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschap. Recente ontdekkingen die de geschriften rechtvaardigen.

Het Boek Genesis 6
Het Boek over het Begin. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschap. Recente ontdekkingen die de geschriften rechtvaardigen.

Het Verhaal van het Leven Video
Wat bewijst modern DNA-onderzoek inzake de theorie dat al het leven op aarde uit simpele cellen is ontstaan? Wat is het antwoord?

Hoe Oud Is De Aarde
Historische denkbeelden en modern bewijs. Uniformitarianisme en de evolutietheorie. DNA en fossiel bewijs. Natuurlijke chronometers die op een Jonge Aarde wijzen.

Is God een Misvatting Video
Bestaat er een wetenschappelijke en filosofische benadering die vaststelt dat God geen misvatting is? Wat zou Dawkins zeggen? Je moet deze korte video eens bekijken!

Leeftijd Van Aarde
Waarom doet de leeftijd van de Aarde er toe? Wat zijn de twee wereldbeelden? Worden we onderwezen of geindoctrineerd?

Leeftijd Van De Aarde
Jonge Aarde versus Oude Aarde. Een studie van de Limiterende Factoren. Magnetisch veld. Rotatie van de Aarde. De toenemende afstand van de maan tot de Aarde. Een Jonge Aarde is geen onredelijke aanname.

Onderlinge Afhankelijkheid en Symbiose Video
Randall Niles denkt na over de symbiotische relaties op aarde en het proces van co-evolutie dat hiervoor nodig zou zijn geweest.

Oorsprong van het Universum
Het atheistische mechanisme voor alles wat we zien. De oerknal en de Inflatie-theorieŽn. De evolutionaire theorieŽn. Een kritiek.

Oorsprong van het Universum 2
Het atheistische mechanisme voor alles wat we zien. De oerknal en de Inflatie-theorieŽn. De evolutionaire theorieŽn. Een kritiek.

Piltdown Mens
De ontdekking. De vermeende ontbrekende schakel. De oplichterij. De daders. Dawson, Woodward and Chardin. Een waarschuwing voor ons allen.

Radiometrische Datering
Een twijfelachtige methode om de oude leeftijd van gesteente vast te stellen. De onbetrouwebare basis voor de Geologische Tijdschaal van de Aarde.

Schepping
Hoe wordt jouw levensbeschouwing vorm gegeven door jouw kijk op de schepping, jouw kijk op evolutie en jouw kijk op het leven? Ontdek het hier.

Schepping Versus Evolutie
De definities. Het debat. Het bewijs. De uitdaging. Een overzicht van kosmische, chemische, stellaire, planetaire, organische, micro- en macro-evolutie.

Schepping versus Evolutie Video
Bestaan er echt schepselen die vuur kunnen produceren om zichzelf te verdedigen? Hoe kan een giraffe water drinken zonder dodelijke bloeddruk voor de hersenen te veroorzaken? Ontdek het hier!

Uitsterven Van Dinosaurussen
Bekijk het aanzienlijke bewijs voor deze theorie voor het recente uitsterven van de dinosaurussen. De feiten wijzen er overweldigend op dat dit de waarheid is.

Uniformitarianisme
Al meer dan honderdvijftig jaar het dominante geologische paradigma. Wat zijn de beweringen? Wat is het bewijs?

Uniformitarianisme Video
Randall Niles verkent wetenschappelijke wetten/waarheden die elkaar lijken tegen te spreken, zoals entropie en evolutie of kwantum-onzekerheid, determinisme en vrije wil.

Verschijningen der Natuur
Leveren de complexe vormen van de natuur bewijs voor een Ontwerper? Kijk hier eens naar verschijningen en Schriftteksten.

Waarom ik in God geloof
In een reactie op een vraag van een atheÔst, wordt de belangrijkste vraag beantwoord: waarom geloof ik in God?

Steun Ons
Alles Over Schepping - Steun Ons

Comment Received Yes
Alles Over Schepping - Comment Received Yes

Comment Received Recommit
Alles Over Schepping - Comment Received Recommit

Comment Received Grow
Alles Over Schepping - Comment Received Grow

Comment Received No
Alles Over Schepping - Comment Received No

Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.