Waarom ik in God geloof

Waarom ik in God geloof

 
U bent hier: Schepping >> Waarom ik in God geloof

Waarom ik in God geloof - Een gelovige beantwoordt de vraag van een athe´st
Wat is het toch met die athe´sten vandaag de dag? Ik lees tegenwoordig een heleboel internetartikelen van boze athe´sten, waaronder berichten over die "gekke Christenen" en wat voor een ongelooflijk bijgelovige dwazen ze zijn en berichten die stellen dat "de wetenschap heeft bewezen dat er geen God is" en dat "Darwin gelijk had" en bla, bla, bla, "ad infinitum, ad nauseum."

Nou, ik moet het gewoon met al deze artikelen oneens zijn. Ik ben een the´st, het tegenovergestelde van een athe´st. Ik ben iemand die in het Goddelijke gelooft, iemand die gelooft dat al het leven op aarde in al zijn pracht, praal, schoonheid en wonderbaarlijkheid en met zijn fijnafgestemde ordelijkheid duidelijk ontworpen is. En wanneer er een intelligent ontwerp is, is het dan niet redelijk om aan te nemen dat er een intelligent ontwerper is? Ik geloof dat dat zo is en ik geloof dat die ontwerper God is; de God van het hele universum en alles wat zich daarin bevindt, inclusief wij mensen.

Ik las laatst een artikel van Greta Christina. Zij noemt zichzelf een athe´st en zij schrijft voor een online krant. Het gros van haar schrijfsels, voor zover ik kan zien, gaan over hoe zwakzinnig Christenen zijn en dat er totaal geen bewijs bestaat voor het bestaan van God. Ik heb hier al een probleem mee. Als je niet in God gelooft, dan is dat jouw eigen zaak, maar ik vraag mij dan af waarom iemand die niet in een Schepper gelooft zo veel tijd besteedt aan het schrijven van artikelen over niet geloven. Als jij niet gelooft dat er een Monster van Loch Ness is, zou jij dan je tijd verkwisten met het interviewen van mensen die dat wel geloven en dan schrijven over hoe zij het mis hebben?

En als ik dan de antwoorden lees die zogenaamd door gelovigen werden gegeven op haar vraag "Waarom geloof jij in God?" (al citeert ze helemaal niemand bij naam), dan lijkt het alsof die gelovigen misschien wel een schroefje los hebben zitten. Antwoorden als: "Omdat, nou... omdat... omdat... nou ik weet niet, God moet het wel allemaal gedaan hebben!" en andere dergelijke onzin. Hiermee worden gelovigen afgeschilderd als een stel hersenloze leden van de God Patrouille... met glazige ogen en uitgestrekte armen bewandelen zij de aarde en stamelen "God heeft het gedaan... God heeft het gedaan...." Ik geef toe dat ik niet alle antwoorden heb. Maar ik heb wel betere antwoorden dan wat ik hierboven heb geschetst en ik zal die voor je op een rij zetten.

Ik kan uit de bladzijdes van mijn eigen leven wel duizenden redenen geven waarom ik in God geloof, maar ik geef toe dat dit een heel subjectief standpunt zou zijn. Ik wil je daarentegen heel goed, objectief bewijs geven voor een Intelligente Ontwerper. Dat is waar zij naar vroeg in haar artikel. Op een gegeven moment vraagt zij gelovigen om enkele geldige, wetenschappelijke redenen te geven voor Gods bestaan, zodat zij die redenen kon weerleggen. Nou, ik heb gedaan wat ze vroeg en het naar haar redacteur gestuurd. Ik heb hier nooit meer iets op gehoord. Daarom wil ik nu graag enkele zaken met jullie delen die zij in haar oorspronkelijke artikel schreef. De titel was "Why 'Everything Has a Cause' Is a Terrible Justification for God’s Existence"(oftewel "Waarom 'alles heeft een oorzaak' een vreselijk slechte rechtvaardiging is van Gods bestaan"). Ik zal jullie ook mijn weerwoord op haar stellingen geven.

Waarom ik in God geloof - De weerleggende proef
Allereerst wil ik stellen dat volgens mij het bestaan van God het standaard uitgangspunt zou moeten zijn. Hiermee bedoel ik dat ik Zijn bestaan niet zou hoeven te bewijzen, maar dat het aan de athe´st is om juist het tegendeel te bewijzen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik ben van mening dat er voldoende wetenschappelijk bewijs bestaat om het bestaan van een ontwerper te ondersteunen. Greta biedt zelf in haar artikel zeker geen wetenschappelijke ondersteuning voor haar standpunt (niet geloven). Nee wacht, ik neem dat terug. Ze zei namelijk het volgende, en ik citeer: "En elke poging om het bestaan te bewijzen van enige bovennatuurlijke kracht of entiteit die het universum be´nvloedt -- dat wil zeggen, elke poging die een zorgvuldige, rigoureuze, "dubbelblinde", placebo-gecontroleerde, enz. wetenschappelijke methode gebruikt -- is plat op zijn gezicht gevallen."

Sorry, wat zeg je? Wat voor een proef om God te weerleggen was dat? Een "zorgvuldige, rigoureuze, "dubbelblinde", placebo-gecontroleerde, enz. wetenschappelijke methode" proef? Misschien heb ik die gemist. Was dat op TV? Misschien had ze het wel over het gecontroleerd testen van zogenaamde mediums als Uri Geller, die beweren kinetische vermogens te hebben. Weet je wel, mensen die objecten laten bewegen met hun gedachten... zoals het buigen van theelepels. Dat is namelijk het enige soort kosmische krachten waarvan ik mij kan voorstellen dat het aan een dergelijke wetenschappelijke test kan worden onderworpen. Om haar goddeloze theorie te ondersteunen, citeert ze de volgende woorden van haar vrouw: "Het universum lijkt niet op een universum waarin een onafhankelijke entiteit van buitenaf ingrijpt. Het universum lijkt niet op een universum waarin wonderen gebeuren en natuurwetten worden overtreden door iemand die boven deze wetten staat. Het universum lijkt heel strek op een systeem van natuurlijke oorzaken en gevolgen: een onvoorstelbaar massief, immens complex systeem van natuurlijke oorzaken en gevolgen, maar desalniettemin natuurlijke oorzaken en gevolgen."

Ik moet nu toch de volgende vraag stellen: Was deze dromerige observatie beproefd en wetenschappelijk bewezen, onder gecontroleerde randvoorwaarden, met een graad in de Astronomie of de Astrofysica in de hand, of stond zij gewoon in haar achtertuin de lucht in te turen? Alsjeblieft zeg. Zij eist van gelovigen bewijs voor God, maar biedt zelf niets meer dan dit soort kosmische retoriek als bewijs dat Hij niet bestaat? Kom op zeg. En wat denk je van de volgende serieus klinkende stelling uit haar artikel? "Een groot aantal astronomen en astrofysici denkt dat de vraag 'Waar kwam het universum vandaan?' mogelijk ooit te beantwoorden zal zijn."

Dit klinkt als een betekenisvolle uitspraak. Maar laten we eens een nauwkeuriger blik werpen op deze zin, die op het eerste oog heel feitelijk overkomt. Een groot aantal astronomen en astrofysici [die niet bij naam worden genoemd] denkt [zij weten het dus niet zeker] dat de vraag mogelijk [of mogelijk niet, dus] ooit [dit is geen dag op onze kalender] te beantwoorden zal zijn. Ja, en een heleboel wetenschappers denken dat zij mogelijk, ooit "Bigfoot" zullen ontdekken. Ik zal mijn buren vragen of hun waakhond een oogje in het zeil zal houden!

Maar wat is het antwoord? Er kunnen maar twee mogelijkheden zijn. Het is zo dat ˇf al het leven, samen met het universum en alles wat zich daarin bevindt, ontworpen werd, ˇf dat het allemaal zomaar vanzelf tot ontstaan kwam. Als je de eerste optie gelooft, dan wordt hiermee al een heleboel verklaard. Wat is namelijk zinniger: een geloof in een Ontwerper, of een geloof in "Modder + Water + Tijd = Alle levende wezens"? Volgens mij is er heel wat meer geloof nodig om die onwaarschijnlijke formule voor het leven te aanvaarden dan in God te geloven.

Waarom ik in God geloof - De complexiteit van het leven
Waarom ik in God geloof? Laten we het eens over feiten hebben. De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat intelligentie vooraf moet gaan aan leven. Kan materie intelligentie voortbrengen? Volgens mij is dat niet het geval.

In mijn betoog voor een Schepper roep ik mijn eerste getuige op: de Lampsilis Mossel! Hoe kon dit eenvoudig ogende schepsel ooit zo'n verbijsterende strategie ontwikkelen voor het behoud van zijn soort, tenzij deze al in het begin in het DNA van de soort was geprogrammeerd als een soort stuurprogramma? DNA staat bekend als de "Taal van het Leven". Ik geloof dat God die taal heeft geschapen.

Kijk eens naar deze indrukwekkende videoclip van de Lampsilis Mossel. Wanneer je dan naar deze pagina terugkomt, dan zal ik je nog wat meer bewijs geven voor een "Intelligent Ontwerp".

In deze sectie van haar athe´stische artikel schreef Greta:

    "Ik wil enkele van de meer oprechte antwoorden bekijken op de vraag: "Waarom geloof jij in God?" Ik wil die antwoorden serieus nemen en aannemen dat de mensen die deze antwoorden vertegenwoordigen deze oprecht menen. En ik wil er op wijzen, zo gedetailleerd als ik dat kan, dat deze antwoorden nog steeds geen steek houden."
Wat jammer dat ze mijn weerwoord niet heeft gepubliceerd, want ik keek uit naar de manier waarop zij "zo gedetailleerd als zij dat kan" zou uitleggen waarom er ook maar een enkel mens zou zijn die gelooft dat ÚÚn enkele cel, de meest eenvoudige levensvorm, waarvan we nu weten dat die genoeg gecodeerde informatie bevat om bijna 30 delen van de Encyclopedia Britannica te vullen, al die kennis helemaal in zijn eentje zou kunnen hebben geschapen! Waar kwam al die informatie vandaan? Informatie is namelijk geen materie. Ik kan niet inzien hoe onschadelijke zouten, aminozuren, eiwitten, enzovoorts willekeurig bijeen zouden kunnen komen om een dergelijke geraffineerde intelligentie op een dergelijke schaal te scheppen.

Bovendien hebben moleculaire biologen op het moleculaire niveau werkelijk duizenden voortreffelijk ontworpen machines ontdekt. Elk van deze machines voert een of meerdere specifieke taken uit. Informatie vereist intelligentie en ontwerp vereist een ontwerper. Bekijk het volgende artikel eens over de dubbele schroef van het DNA. Beslis dan voor jezelf of je denkt dat het mogelijk is dat het leven door willekeurig toeval is ontstaan, of dat het ontworpen moet zijn.
    “De kans dat de correcte DNA code in een soort per ongeluk wordt geproduceerd of dat het in een andere levensvatbare soort wordt veranderd is mathematisch onmogelijk.1 - J Leslie
Dr. Henry "Fritz" Schaefer is de Graham Perdue Professor in de Scheikunde en de directeur van het Center for Computational Quantum Chemistry aan de Universiteit van Georgia. Hij is vijf keer genomineerd voor een Nobelprijs en is de op twee na meest geciteerde scheikundige in de wereld. Hij zegt: "Het belang van en de vreugde in mijn wetenschap zijn er op die sporadische momenten waarop ik iets nieuws ontdek en tegen mezelf zeg: 'Dus zˇ heeft God het gedaan!' Mijn doel is om een klein hoekje van Gods plan te begrijpen."

Hij stelt in een toespraak aan de Universiteit van Colorado dat sommige athe´sten, tegen alle logica in, blijven beweren dat het universum en het menselijke leven door toeval zijn geschapen. De wetenschap draait voornamelijk om feiten, niet om motieven, en dus hoeft een wetenschappelijke beschrijving van de wetenschappen niet per definitie "de Hand der Voorzienigheid" uit te sluiten.

William Paley's beroemde argument zegt het volgende: als je tijdens een wandeling in het bos een horloge op het pad vindt, dan concludeer je niet zomaar dat dit horloge zichzelf in elkaar heeft gestoken, ondanks het feit dat wij het horloge uit elkaar kunnen nemen, elk onderdeel afzonderlijk kunnen bekijken en volledig kunnen begrijpen hoe het werkt. Nee, we kijken naar het horloge op het pad en we concluderen heel verstandig dat het door een of andere intelligentie was ontworpen.

Waarom ik in God geloof - Complexiteit van het leven
Zoals ik eerder al zei ben ik geen wetenschapper, maar ik ben ook geen godsdienstig fanaat. Het is nu ook niet mijn doel om iemand te bekeren. Integendeel. Ik ben gewoon een heel gewone jongen die in God gelooft en de keerzijde van de athe´stische munt wil laten zien. En ik geloof dat ik dat gedaan heb. Maar als iemand nu eenmaal wil geloven dat de hele wereld met die prachtige verscheidenheid aan levensvormen zomaar toevallig is ontstaan, dan zal geen enkele hoeveelheid bewijsmateriaal hem of haar kunnen overtuigen van het bestaan van de Schepper. Greta's artikel laat dit al zien: "“Tenslotte is het zo, en dit is het belangrijkste, dat er geen snipper bewijs is dat de God-hypothese waar zou zijn."

Ik kan het niet meer met haar oneens zijn. Dit is waar het op neerkomt. Of het is zo dat alle ruimte, tijd, materie, energie, natuurwetten, chemische eigenschappen, wiskundige formules, organische informatie, bewustzijn, rationaliteit, muziek, enz. het gevolg zijn van een Bewust Iets (een Intelligente Schepper) of gewoon van zichzelf (toeval).

Zowel de the´st als de athe´st hebben geloof nodig.

Ik stel mijn vertrouwen op God de Almachtige Vader - de Schepper van Hemel en Aarde.

Romeinen 1:20 - "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn."

Leer Meer!

Met dank aan Alan Ray.

1 J Leslie, "Cosmology, Probability, and the Need to Explain Life," in Scientific American and Understanding, pp. 53, 64-65; *E. Ambrose, Nature and Origin of the Biological World, 1982, p. 135


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

Abiogenesis
Piltdown Mens
Symbiose
Multiversum
Evolutietheorie
De Cambrische Explosie
Donkere Energie
EvolutietheorieŰn
Bewijs Voor Evolutie
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Waarom ik in God geloof to My Google!
Add Waarom ik in God geloof to My Yahoo!
XML Feed: Waarom ik in God geloofWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een Athe´st   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.