Bewijs voor de schepping

Bewijs voor de schepping

 
U bent hier: Schepping >> Bewijs voor de schepping

Bewijs voor de schepping - Bewijs dat op een Schepper wijst
Bestaan er bewijs voor de schepping? Men zegt wel eens dat als je een kunstenaar wil leren kennen, dat je dan niet zijn biografie moet lezen, maar zijn kunstwerken moet bestuderen. Het maakt niet uit of het om een schilderij, een tekening of een beeld gaat, het kunstwerk zegt niet alleen iets over het object zelf, maar ook over de maker ervan.

In een recente aflevering van de Amerikaanse versie van "Tussen Kunst en Kitsch" ("Antiques Roadshow" genaamd) werd een meubelexpert een tafel getoond, die er helemaal niet bijzonder uitzag. Ik ben geen timmerman en ben al zeker niet handig als het op houtbewerking aankomt, maar die tafel zag eruit alsof ik hem in een middagje in mijn garage in elkaar zou kunnen flansen.

De eenvoud van de tafel was verre van indrukwekkend. De tafel had geen versieringen en geen enkel merkteken of handtekening, maar de expert kon dit object ter plekke identificeren als een werk van George Nakashima, een revolutionair meubelmaker uit de vorige eeuw. Dat onversierde houten object bevatte voldoende informatie om de ambachtsman te kunnen identificeren met de zekerheid van een DNA analyse. Ik was diep onder de indruk.

Bewijs voor de schepping - Informatie en taal
Wanneer we het over bewijs voor de schepping hebben, dan is het heelal ook een vervaardigd werkstuk. De wetenschappers die de uithoeken ervan onderzoeken en de uitgestrektheid ervan verkennen staan versteld van de rijkdom aan informatie die erin gevonden kan worden.

Van het grillige gedrag van subatomaire deeltjes, die ogenblikkelijk over galactische afstanden communiceren, tot de biologische software van cellulaire machines, tot het grote aantal delicaat gebalanceerde parameters die de kosmos besturen: informatie is volgens wetenschappers het fundamentele ingrediŽnt van het heelal. Natuurkundige John Archibald Wheeler zei het ooit als volgt: "Het belang van elke fysische grootheid is uiteindelijk afgeleid van bits; binaire ja-of-nee aanduidingen." Of in computertaal: informatie.

Het is heel paradoxaal dat het fundamentele ingrediŽnt van de materiŽle wereld niet de materie zelf is. Hoewel de overdracht van informatie afhankelijk is van materiŽle middelen - geluidsgolven, electromagnetische signalen, papier en inkt, fotografische afbeeldingen, enzovoorts - is informatie zelf geen materie en komt informatie ook niet uit materie voort.

Kijk eens naar de cellen van ons lichaam. Gedurende de normale levensduur van een mens wordt elke cel in het lichaam, inclusief de hersenen, meerdere malen compleet vervangen. De moleculen waar onze lichamen uit bestaan ondergaan onophoudelijke veranderingen, maar toch hebben die veranderingen geen overeenkomstige gevolgen voor de instructies die onze cel-activiteit, onze persoonlijke kennisbibliotheek, onze herinneringen, onze overtuigingen en onze aspiraties beheersen.

Het bestaan van informatie is bewijs dat de realiteit uit meer bestaat dan materie die in beweging is onder de invloed van fysische krachten. Aan de basis van de natuur ligt ordelijkheid, een ordelijkheid die wij noch hebben uitgevonden noch hebben afgedwongen. Waar kwam deze ordelijkheid dan vandaan?

Bewijs voor de schepping - In het begin
Het bewijs voor de schepping is te vinden in de woorden van Johannes toen hij schreef: "In het begin was het Woord". Hij openbaarde hiermee iets heel elementairs over de Schepper en Zijn schepping: God is een communicator wiens handwerk, net als de tafel van Nakashima, niet voorzien is van een handtekening of merkteken, maar toch wemelt van informatie die verstaanbaar gemaakt kan worden met behulp van woorden.

Wij denken met behulp van woorden. Wij verwerken onze gevoelens met woorden. Woorden zijn informatiedragers die, wanneer zij bestuurd worden door de regels van vocabulaire en grammatica, een taal vormen. En taal is de organiserende structuur van informatie. Woorden en taal zijn in de schepping ingebouwd. Of zoals de psalmist dit beschreef:

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.... (Psalm 19:2-5).

De logocentrische schepping weerspiegelt de logocentrische Schepper die, met slechts drie woorden, "Laat er ... zijn", de leegte vulde en chaos in een heelal veranderde door vorm en ordelijkheid aan te brengen en deze verstaanbaar te maken. Hij is geen wispelturige godheid die aan ADD lijdt, die iets maakt om het meteen weer te vergeten om dan weer op zoek te gaan naar nieuwe goddelijke amusementsvormen. Nee, met slechts drie woorden, "Laat ons maken", bracht Hij een stel intelligente wezens voort om voor Zijn schepping te zorgen en om met Hem in gemeenschap te leven.

Net als de rest van de schepping is dit prototype-stel, Adam en Eva, uitgerust met taal. Meteen nadat zij uit het stof van de aarde zijn gevormd, krijgen zij instructies en zij snappen het meteen al! Niet alleen begrijpen zij Gods uitlatingen, zij begrijpen ook hoe die uitlatingen zich verhouden tot hun aardse thuis en hun morele verantwoordelijkheden - zij herkennen en begrijpen wat relaties zijn. Maar hierover later meer.

Adam gebruikt zijn ingebouwde woordenschat om vervolgens de flora en de fauna te benoemen, terwijl Eva haar taalkundige vermogens gebruikt in het epische tÍte-ŗ-tÍte met de slang. Merk op dat zij al deze dingen doen zonder ooit een zin te hebben ontleed, een woordenlijst uit het hoofd te hebben geleerd of de natuurwetenschappen te hebben bestudeerd.

Het Genesisverhaal begint met de Schepper die een verstaanbare wereld schept met daarop intelligente wezens die zijn uitgerust met een werktuig, de taal, die hen in staat stellen om informatie te begrijpen, te communiceren en te gebruiken.

Bewijs voor de schepping - Een overvloed aan relaties
Taal gaat uit van de vooronderstelling dat er relaties zijn - werkelijke en kenbare correlaties tussen objecten en subjecten, oorzaken en gevolgen, zintuiglijke invoer en menselijke percepties, mens en zijn omgeving, materie en energie, krachten en de voorwerpen die erdoor worden beÔnvloed. De boeiende successen van de wetenschap en de praktische bruikbaarheid van de mathematica bevestigen dat er inderdaad een congruentie bestaat tussen wat er is, en wat gekend of geweten kan worden. Werkelijke en kenbare correlaties maken ons heelal verstaanbaar. Dit is een direct bewijsstuk voor de schepping.

Die realisatie heeft opmerkingen uitgelokt van de "paleiswacht" van het sciŽntisme die elke lariedetector meteen op tilt zou doen slaan. Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende uitspraak van Steven Weinberg, natuurkundige aan Princeton University en Nobel laureaat: "Hij begrijpelijker het universum lijkt te zijn, hoe zinlozer het ook lijkt te zijn."

Begrijpelijkheid suggereert dus een zin-loos-heid? Integendeel: begrijpelijkheid is juist bewijs voor zin, betekenis, doelgerichtheid. Gravitationele gevolgen wijzen bijvoorbeeld op de zin van objecten die de contouren van de tijd-ruimte volgen, kwantumgedrag wijst op de zin van de stabiliteit van materie, en gecodeerde DNA instructies wijzen op de zin van celproductie en celreparaties. De teleologie is het onderliggende weefsel van het heelal.

Dr. Weinberg begrijpt niet hoe al deze teleologie zou kunnen voortkomen door middel van onintelligente processen; daarom vindt hij het zinloos. Maar dit is een onbehaaglijke geloofsbelijdenis die hij wel moet aanvaarden als hij de Goddelijke handen wil afhouden van de machinerie van het heelal.

Bewijs voor de schepping - Een Goddelijk geschenk
Een laatste bewijs voor de schepping is de belangrijkste relatie die door het taalvermogen wordt verondersteld: tussen schepping en Schepper. William Dembski, een theoreticus in de "Intelligent Design" beweging, schrijft: "De menselijke taal is een Goddelijk geschenk dat ons helpt om de wereld te begrijpen en, door de wereld te begrijpen, om ook God zelf te begrijpen.”

Taal geeft intelligente wezens het vermogen om intelligente dingen te zeggen over de verstaanbare wereld die zij bewonen; taal wijst op een immateriŽle realiteit en een Bron van intelligentie die ernaar verlangt gekend te worden. De menselijke kennis is niet gelimiteerd tot de Kantiaanse natuurlijke wereld; mensen kunnen ook betekenisvolle dingen weten en zeggen over de bovennatuurlijke wereld. In dit eendrachtig schema van de werkelijkheid ligt de immense kennisbouwende kracht van de taal, zoals duidelijk was bij de geboorte van de menselijke beschaving.

Leer Meer!

Met dank aan Regis Nicoll. Dit artikel werd eerder gepubliceerd door BreakPoint (www.breakpoint.org).

Regis Nicoll is een Centurion van het Prison Fellowship’s Wilberforce Forum. Hij is een columnist voor Breakpoint, Salvo Magazine en Crosswalk en schrijft voor de Prison Fellowship’s blog, The Point. Hij publiceert verder een wekelijks commentaar over hedendaagse actuele onderwerpen.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

Creationisme en de Bijbel
Large Hadron Collider Experiment
Creationisme en de Zondeval
Bewijs voor de schepping
Van Aap tot Mens
Wetenschap
De Dubbele Schroef van het DNA
Dawkins - Het Grootste Spektakel ter Wereld
De Oerknal Theorie
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
TheÔsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Bewijs voor de schepping to My Google!
Add Bewijs voor de schepping to My Yahoo!
XML Feed: Bewijs voor de scheppingWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een AtheÔst   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.