Alles Over Schepping

Alles Over Schepping

 - In het begin schiep God...

Wetenschappelijke Wereldbeelden • Chiraliteit: Wat is dat? Is het een probleem voor het neo-Darwinisme? Hoe vormt chiraliteit een struikelblok voor het onderzoek naar de oorsprong van het leven?
 • Anatomische Homologie: Wat is anatomische homologie? Is het bewijs voor evolutie? Bestaan er andere verklaringen voor anatomische homologie?
 • Multiversum: Het multiversum principe stelt dat ons universum maar een klein onderdeel is van een uitgestrekte verzameling van universa. Maar komt deze voorstelling overeen met de feiten?
 • RNA Wereld: Wat is de RNA wereld hypothese? Hoe probeert het 'RNA eerst' model de kip-en-ei paradox van het DNA eiwit te verklaren?
 • De Cambrische Explosie: Aan het begin van het geologische tijdperk dat we kennen als het Cambrium, verscheen de meerderheid van de phyla in een oogwenk. Wat veroorzaakte deze Cambrische explosie?
 • Abiogenesis: Abiogenesis heeft betrekking op het idee dat leven uit niet-leven kan voortkomen. Is dat haalbaar? Kunnen anorganische chemische samenstellingen zichzelf zo rangschikken dat er leven uit voortkomt?
 • Archaeopteryx: Wat is archaeopteryx? Is het een echte overgangsvorm tussen reptielen en vogels? Bekijk de feiten eens!
 • Donkere Energie: Wat is donkere energie? Waarom is dit een voorbeeld van fijnafstemming? Wordt het concept van een theÔstisch ontwerp door de aanwezigheid van donkere energie en donkere materie ondersteund?
 • Wie Schiep God Video: Causatie en oneindige regressie. Randall Niles reageert op de vraag "Wie schiep God" door een blik te werpen op Thomas van Aquino en de noodzakelijkheid van een Eerste Oorzaak.
 • DNA Structuur: De moleculaire onderdelen van DNA lijken geoptimaliseerde chemische eigenschappen te hebben om een stabiele schroefstructuur te kunnen voortbrengen. Welke eigenschappen zijn dat?
 • Dawkins - Het Grootste Spektakel ter Wereld: Hoe sterk zijn Dawkins 'argumenten' eigenlijk? Brengt hij wel iets nieuws? Kunnen zijn beweringen een kritische toets doorstaan?
 • Darwin Dag: Waar staat deze dag voor? Waarom is er een viering? Wat vieren we dan? Ontdek hier het belang van deze dag.
 • DNA Replicatie: Cellen zijn voor hun vermenigvuldiging afhankelijk van een proces met de naam 'DNA replicatie'. Waar kwam dit elegante mechanisme vandaan? Ontstond dit op een naturalistische manier?
 • Kosmische Fijnafstemming: Wat is kosmische fijnafstemming? Waarom is een kosmische fijnafstemming bewijs voor God? Werd het universum voor ons ontworpen? Ontdek hier de feiten!
 • DNA Code: Bestaat er een analogie tussen het DNA in levende wezens en de door de mens ontworpen computertalen? Wat zijn de overeenkomsten?
 • Endoplasmatisch Reticulum: Wat is het endoplasmatisch reticulum? Hoe maakt het endoplasmatisch reticulum een kwaliteitsbewaking mogelijk? Wijst het endoplasmatisch reticulum op een ontwerp?
 • Wetenschappelijke Methode: Wat is de wetenschappelijke methode? Hoe wordt onze interpretatie van bewijsmateriaal gevormd door onze levensbeschouwing?
 • Symbiose: Wat is symbiose? Hoe wordt symbiose door de evolutieleer verklaard? Is het concept van symbiose problematisch voor het Darwinisme?
 • Dawkins en Godsdienst Video: Randall Niles bespreekt Richard Dawkins' meningen en het groeiende argument tegen ouders die hun kinderen een bepaalde religie bijbrengen. Wanneer zal het Christendom als kindermisbruik worden bestempeld waartegen de overheid moet ingrijpen?
 • Creationisme en Fossielen: Waren misschien de scheppingsdagen geen gewone dagen maar lange perioden? En heeft het grootste deel van de aardgeschiedenis tijdens deze perioden plaatsgevonden?
 • Creationisme en de Bijbel: Het geloofsuitgangspunt van de atheÔstische wetenschap is dat God en de Bijbel geen rol mogen spelen in onze verklaring van de wereld en de oorsprong daarvan. Is dat waar en hoe zien christenen dat?
 • Creationisme en Wetenschap: Alom wordt verkondigd dat de aarde een paar miljard jaar oud is en dat alle levensvormen zijn geŽvolueerd. Maar hoe sterk is die claim op feitelijkheid eigenlijk? Hoe sterk zijn de bewijzen?
 • Wetenschap: Wetenschap en theologie? Hoewel de een zeker verhelderend voor de ander kan zijn, mag de een niet misbruikt worden om de ander te overtroeven.
 • Geest over Materie Video: Randall Niles bekijkt de waarheid dat intelligentie altijd verantwoordelijk is voor informatie. Maar evolutie stelt dat materie verantwoordelijk is voor intelligentie.
 • Creationisme en de Zondeval: Hoe zag Gods goede schepping er vůůr de zondeval uit? Is het naÔef om te denken dat het paradijs een oord vol vrede en harmonie was?
 • Creationisme: Kunnen wij een meerwaarde vinden in het geloof dat God ons in het boek Genesis een realistische weergave van de oorsprong van het heelal heeft gegeven?
 • Junk DNA: Wat is junk DNA? Bewijst junk DNA dat evolutie waar is? Hoe wordt het bestaan van niet-coderend DNA door de theorie van 'intelligent design' verklaard?
 • CoŲptatie: Een groot aantal Darwinisten heeft al geprobeerd om het probleem van onherleidbare complexiteit te omzeilen door een principe aan te roepen dat we kennen als coŲptatie. Wat is coŲptatie?
 • Evolutie van Seks: Vergeleken met aseksuele reproductie is seks een uitzonderlijk inefficiŽnte manier van voortplanting. Waar komt seks vandaan? Hoe evolueerde seks?
 • Miller en Urey Video: Hoe kwamen we van de 'vonken van het leven' die door Urey en Miller werden geschapen naar het wonder van het geschapen leven? Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Punctuated Equilibrium Video: Hoe kunnen we filosofische gissingen gebruiken om de gaten in het fossielenbestand te vullen? Welke theorieŽn gebruiken de wetenschappers? Kijk eens naar deze korte video!
 • Evolutionair Perspectief Video: Kent de evolutionaire wetenschap filosofische gaten en sprongen? Hoe gaat de evolutieleer om met de eerste organismen doe door toeval ontstonden? Je moet deze video eens bekijken!
 • Horloge-Ontwerp Video: Is William Paley's klassieke vergelijking tussen een organische cel en het ontwerp van een horloge van toepassing op het hedendaagse debat over Intelligent Design? Kijk eens naar deze korte film!
 • SETI Project Video: Wat is de invloed van SETI op de Intelligent Design Theorie? Heeft de zoektocht naar buitenaardse intelligentie al iets opgeleverd?Bekijk deze korte video!
 • Evolutie Tijdlijn Video: Welke fasen bestaan er in de naturalistische geschiedenis van de evolutieleer? Zijn er onderling gerelateerde stappen in de tijdlijn van de evolutie? Kijk eens naar deze korte video om dit te ontdekken!
 • Kosmogenie Video: Wat veroorzaakte het begin van alle dingen? Wat zijn tegenwoordig de overheersende kosmogenieŽn, theorieŽn en filosofieŽn?
 • Kikkersoep Video: Wat zeggen kikkers in maatbekers over de complexiteit van het leven? Is het leven werkelijk een mirakel? Je moet deze korte videoclip gewoon eens bekijken!
 • Complexiteit van het Leven Video: Wat betekenenen al die ontwerpen en al die ordelijkheid die we in de natuur kunnen aantreffen? Is het leven een wonder? Kijk nu eens naar deze korte video!
 • Bestaan van God Video: Kunnen we het bestaan van God aannemelijk maken? Kunnen we wetenschappelijk bewijs gebruiken om aan te tonen dat God bestaat? Kijk eens naar deze korte film!
 • Evolutie: Waarom geloven wetenschappers hierin? Wat zijn de feiten? Bestudeer deze uiteenzetting eens die uitlegt waarom wetenschappers nog steeds in deze theorie geloven.
 • Functioneren van het Menselijk Oog Video: Wat openbaren organische subsystemen over 'onherleidbare complexiteit' en 'Intelligent Design'? Waarom is het menselijke oog onmogelijk? Kijk eens naar deze video!
 • DNA Molecule: Het organische leven is gebaseerd op een ongelooflijk complexe informatiecode. Net zoals de tegenwoordige software codes, kan zo'n informatie niet door toeval ontstaan.
 • Leeftijd van de Aarde: Model voor een Jonge Aarde of Oude Aarde? Een historisch overzicht van de opinie van de meerderheid. Radiometrische datering. Natuurlijke Chronometers die wijzen op een jonge aarde.
 • Bewijs Voor God: Wat zou bewijs voor God inhouden? Ontdek het ongelooflijke bewijs voor Intelligent Ontwerp, gebruik makend van fundamentele methodologie voor de detectie van ontwerp!
 • Dinosaurus Fossielen: Vroege definities en ontdekkingen. Het fossilisatie-proces, controversiŽle dateringsmethoden, en de theorieŽn voor het uitsterven; later dan we denken?
 • Piltdown Mens: De ontdekking. De vermeende ontbrekende schakel. De oplichterij. De daders. Dawson, Woodward and Chardin. Een waarschuwing voor ons allen.
 • Celstructuur: De cel is functioneel gezien zo complex als een kleine stad en is opgebouwd uit meerdere structuren, elk met een verschillende operationele rol.
 • Leeftijd Van De Aarde: Jonge Aarde versus Oude Aarde. Een studie van de Limiterende Factoren. Magnetisch veld. Rotatie van de Aarde. De toenemende afstand van de maan tot de Aarde. Een Jonge Aarde is geen onredelijke aanname.
 • Evolutietheorie: Er bestaan op zijn minst vijf fundamentele evolutionaire fasen die vereist zijn vůůrdat er een mogelijkheid tot organisch leven bestaat.
 • Ontwerp in de Natuur: Is de ontwerphypothese niets meer dan een illusie, zoals Dawkins stelt? Ontdek hier de feiten.
 • SchrŲdinger: Is de kat dood, of leeft hij nog? Heeft de theorie van SchrŲdinger nog enige betekenis in ons dagelijkse leven? Ontdek het hier.
 • Bewijs voor Schepping Video: Fundamentele Krachten. Randall Niles beschouwt het ontzagwekkende mirakel van de vier fundamentele krachten in de wetenschap: zwaartekracht, electromagnetisme, de sterke nucleaire kracht en de zwakke nucleaire kracht.
 • Richard Dawkins: Wat zijn de hoofdpunten van het boek The God Delusion, of in het Nederlands God Als Misvatting? Hier vind je de samenvatting van 6 punten van de schrijver.
 • Wie Maakte God?: Waar kwam God vandaan? Wat zegt Dawkins hierover? Laten we dit eens logisch bekijken en een conclusie trekken.
 • Vele Werelden Hypothese: Komen hierbij bezwaren, implicaties en gebrekkige logica kijken? Beschouw deze gedachten van RC Metcalf eens.
 • Problemen Met Het Fossielenbestand: Gebaseerd op Darwin's eigen woorden, zou zijn theorie van macro-evolutionaire progressie falen als we geen bewijs in het fossielenbestand vinden.
 • Geschiedenis van de Draken: Universele verslagen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen eeuwen voordat de wetenschap van de paelontologie bestond.
 • Het Mirakel van het Leven: De waarschijnlijkheid dat leven door toeval kan ontstaan is vergelijkbaar met 1050 blinde mensen die gelijktijdig Rubik's Kubus oplossen.
 • De Schepping van Leven: Het produceren van sporen van aminozuren in een laboratorium is ver verwijderd van het creŽren van biologische systemen. Het leven is werkelijk een mirakel.
 • De Zondvloed Video: Randall Niles onderzoekt het bewijs voor de afsmelting van de laatste ijstijd en het tegenstrijdige bewijs voor de oude beschavingen die in die tijd onder water kwamen te staan.
 • Verschijningen der Natuur: Leveren de complexe vormen van de natuur bewijs voor een Ontwerper? Kijk hier eens naar verschijningen en Schriftteksten.
 • Evolutie Versus Schepping: Het Grote Debat over het Model voor de Oorsprong. de theorieen, twistpunten, en bewijs. Het gebrek aan bewijs en de oplossing.
 • Alles Over De Reis: Randall Niles was de klassieke scepticus, criticus en cynicus. Randallís leeftijdgenoten kenden hem als een ďpraktiserend atheÔstĒ, gesmeed in de vuren van Georgetown, Oxford, en Berkeley. Maar van de ene dag op de andere, zo leek het, waren de mensen om hem heen getuige van een dramatische verschuiving in zijn leven. Ga met Randall mee op een reis waarin hij vragen stelt, aannames onderzoekt, en de vooronderstellingen uitdaagt die hij al zo lang had over leven, het doel van het leven en de zin van het leven.
 • Microscopische Organismen: Als de eerste, eenvoudige organismen die op de prebiotische aarde ontstonden de basis zijn van het evolutionaire denken, wat is dan een eenvoudig organisme?
 • Bestaat God: Is het atheÔsme, gebaseerd op het nieuwste wetenschappelijke bewijs, meer op geloof gebaseerd dan het theÔsme? Bekijk hier het bewijs voor het bestaan van God!
 • Charles Darwin: Hij stelde voor dat natuurlijke selectie het mechanisme is waardoor een oorspronkelijk eencellig organisme zich zou kunnen hebben ontwikkeld tot alle ons bekende soorten.
 • Alles Over Schepping: Bestudeer het bewijs over hoe onze wereld begon. Hoe past de wetenschap in het Genesis verhaal? Onderzoek de feiten.
 • De Oorsprong van het Leven: De wetenschap leert ons dat organisch leven voortkwam uit inorganisch materiaal via een uitsluitend natuurlijk mechanisme in een pre-biotische aarde.
 • Hoe Oud Is De Aarde: Historische denkbeelden en modern bewijs. Uniformitarianisme en de evolutietheorie. DNA en fossiel bewijs. Natuurlijke chronometers die op een Jonge Aarde wijzen.
 • Evolutie versus Schepping Video: Bekijk deze ongelooflijke videoclip van de Lampsillis Mossel. Bestaat er een logische evolutionaire verklaring voor de schepping van deze mossel? Wat zeggen de experts?
 • God de Schepper Video: Randall Niles gaat terug naar een volkomen ontzag voor de kosmos -- van David, via Galileo, tot Hubble.
 • Schepping versus Evolutie Video: Bestaan er echt schepselen die vuur kunnen produceren om zichzelf te verdedigen? Hoe kan een giraffe water drinken zonder dodelijke bloeddruk voor de hersenen te veroorzaken? Ontdek het hier!
 • Onderlinge Afhankelijkheid en Symbiose Video: Randall Niles denkt na over de symbiotische relaties op aarde en het proces van co-evolutie dat hiervoor nodig zou zijn geweest.
 • Uniformitarianisme Video: Randall Niles verkent wetenschappelijke wetten/waarheden die elkaar lijken tegen te spreken, zoals entropie en evolutie of kwantum-onzekerheid, determinisme en vrije wil.
 • Koolstof-datering: De premisse, de methode en de controverse. Wat zeggen wetenschappers over deze populaire dateringsmethode? Ontdek het hier!
 • Schepping Versus Evolutie: De definities. Het debat. Het bewijs. De uitdaging. Een overzicht van kosmische, chemische, stellaire, planetaire, organische, micro- en macro-evolutie.
 • Uniformitarianisme: Al meer dan honderdvijftig jaar het dominante geologische paradigma. Wat zijn de beweringen? Wat is het bewijs?
 • Het Menselijk Oog: Een perfect en intergerelateerd systeem van ongeveer 40 individuele subsystemen, waaronder het netvlies, de pupil, de iris, het hoornvlies, de lens en de optische zenuw.
 • Van Aap tot Mens: Evolueerden mensen uit de zogenaamde hominidae, of mensachtigen? Zijn apen onze herontdekte neven? Wat is op het vlak van samenstelling en bouw de ontbrekende schakel tussen hominidae en mensen?
 • Uitsterven Van Dinosaurussen: Bekijk het aanzienlijke bewijs voor deze theorie voor het recente uitsterven van de dinosaurussen. De feiten wijzen er overweldigend op dat dit de waarheid is.
 • De Zondvloed: Het Bijbelse verhaal uit Genesis. De universele tradities over de hele wereld. Het dramatische levensveranderende fysieke bewijs
 • Evolutie En Het Fossielenbestand: Met meer dan 100 miljoen fossielen van meer dan 250,000 verschillende soorten zijn de gaten in zogenaamde transitionele keten nu niet meer te ontkennen.
 • Bewijs Voor Intelligent Design: Fenomenale ontdekkingen hebben in de afgelopen decennia onomstotelijk aangetoond dat op het diepste, moleculaire niveau levende systemen machines zijn.
 • Bewijs Voor Evolutie: De ongefundeerde ikonen voor evolutie die tegenwoordig nog steeds in de tekstboeken gevonden worden, inclusief homologie, embryologie, waargenomen natuurlijke selectie, en het fossielenbestand.
 • De Oorsprong van het Universum: Een stip van oneindige dichtheid ontstond uit het niets, zonder reden, alleen om spontaan uit te dijen.
 • Schepping: Hoe wordt jouw levensbeschouwing vorm gegeven door jouw kijk op de schepping, jouw kijk op evolutie en jouw kijk op het leven? Ontdek het hier.
 • Onreduceerbare Complexiteit: Er bestaan complexe organen en microscopische machines die onmogelijk door talrijke, opeenvolgende, kleine modificaties konden zijn gevormd. Darwin had gelijk.
 • Evolutie Van De Mens: Bedriegerij en fouten in de interpretatie van het fossielenbewijs heeft geleid tot de vorming van de evolutietheorie overf de mens. Bekijk de feiten zelf.
 • Catastrofisme: Het tegenovergestelde van Uniformitarianisme en de Geologische Tijdschaal. Bewijs voor catastrofale activiteit op Aarde. De Zondvloed van Noach. De implicaties.
 • Bewijs Voor Schepping: Bewijs dat de evolutietheorie in diskrediet brengt. Het ontbreken van een natuurlijk mechanisme. Het ontbreken van fossiele tussenvormen. Onacceptabele modellen volgens de regels van de wetenschap.
 • Spontane Generatie: Hoe kon het eerste organisme door toeval ontstaan op onze zogenaamde primitieve planeet? Hoe kwam een brok gesteente tot leven?
 • Geologische Tijdschaal: De uitleg ervan en enkele van de meest voorkomende misconcepties en problemen met betrekking tot het vermeende bewijs voor de evolutietheorie.
 • Oorsprong van het Universum: Het atheistische mechanisme voor alles wat we zien. De oerknal en de Inflatie-theorieŽn. De evolutionaire theorieŽn. Een kritiek.
 • Leeftijd Van Aarde: Waarom doet de leeftijd van de Aarde er toe? Wat zijn de twee wereldbeelden? Worden we onderwezen of geindoctrineerd?
 • Radiometrische Datering: Een twijfelachtige methode om de oude leeftijd van gesteente vast te stellen. De onbetrouwebare basis voor de Geologische Tijdschaal van de Aarde.
 • Het Fossielenbestand: Sinds Darwin zijn evolutietheorie naar voren bracht hebben wetenschappers naar fossiel bewijs gezocht die organische tussenvormen in het verleden zouden aanduiden. Waar leidt het bewijs naartoe?
 • Intelligent Design Theorie: is er voor ontwerp een ontwerper nodig? Is het ontwerp inherent aan biologische systemen slechts een toevallig produkt van natuurlijke selectie?
 • Relativiteitstheorie: Albert Einsteinís theorie over zwaartekracht en gerelateerde fenomenen eenvoudig uitgelegd. De aannames en de benaderingen.
 • Intelligent Design: Een beschouwing van mechanische en biologische machines. Spontane generatie versus concept en ontwerp. De fantastische complexiteit op het moleculaire niveau.
 • Darwin's Evolutietheorie: In het licht van de enorme vooruitgangen in de moleculaire biologie, biochemie, genetica en informtaietheorie is het een theorie die zich in een crisis bevindt.
 • De Dubbele Schroef van het DNA: De dubbele schroef van het DNA is een grootse wetenschappelijke ontdekking. Wijst deze op een willekeurige gebeurtenis of goddelijke interventie?
 • Alles over Wetenschap: Leer over Charles Darwin, de oorsprong van het leven, de dubbele DNA helix, en nog veel meer! Ontdek nieuwe ideeŽn en hoe deze jouw leven beinvloeden.
 • Oorsprong van het Leven: De opkomst en ondergang van Spontane Generatie. Francesco Redi. Louis Pasteur. Charles Darwin en de evolutietheorie. De voortgaande onjuiste voorstelling van de zaken.
 • Tweede Wet van de Thermodynamica: Wetten van de Hittekracht. De Wet van Toenemende Entropie. Van orde naar wanorde, willekeurigheid en chaos. De geboorte van ons universum.
 • De Oerknal Theorie: Beknopte samenvatting van de oerknal theorie: achtergrond, historische fundering en voornaamste problemen. Onderzoek alternatieven voor de uiteindelijke zoektocht naar onze oorsprong.
 • Charles Darwin: Zijn Evolutietheorie voor de Oorsprong. Zijn familie-achtergrond en opleiding. De HMS Beagle en de Oorsprong der Soorten. Zijn aanhoudende invloed.
 • Schepping Versus Evolutie: De definities. Het debat. Het bewijs. De uitdaging. Een overzicht van kosmische, chemische, stellaire, planetaire, organische, micro- en macro-evolutie.
 • Oorsprong der Soorten: Darwin's klassieke werk en de fundering van de evolutietheorie. Natuurlijke selectie in theorie en in de praktijk. Kijk ook eens naar de laatste wetenschappelijke ontdekkingen.
 • De Oorsprong van het Leven Video : Is ons zonnestelsel door de oerknal ontstaan? Kunnen chemische samenstellingen zich spontaan tot leven ontwikkelen? Verklaart evolutie de grote variŽteit van leven op aarde? Leer hier meer.
 • De Oorsprong der Soorten Video: Hoe kunnen honden aanvoelen wanneer hun baasje een toeval of epilepsie-aanval dreigt te krijgen? Welke dieren kunnen zichzelf herstellen bij de meest verschrikkelijke verwondingen? Deze video heeft de antwoorden.
 • Large Hadron Collider Experiment: Leer meer over een van de belangrijkste wetenschappelijke projecten die ooit zijn bedacht. Wat is de zin en het doel van dit experiment?
 • Het Verhaal van het Leven Video: Wat bewijst modern DNA-onderzoek inzake de theorie dat al het leven op aarde uit simpele cellen is ontstaan? Wat is het antwoord?
 • Evolutie van de Mens: Alle mensen stammen af van een aap-achtige voorouder die een paar miljoen jaar geleden bestond. Leer de concepten van deze theorie.
 • God de Schepper: Een dichterlijke versie van het begin der tijden en hoe God het universum en alles wat zich daarin bevindt schiep.
 • Evolutionisme: Zijn de voorgestelde evolutionaire fasen geldig? Een overzicht van kosmische, stellaire, chemische, planetaire, organische, macro- en micro-evolutie.
 • De hardware van het leven: Wat kunnen we leren van de onherleidbare complexiteit en de fijnafstemming van de natuur? Hoe overlappen deze met de wetenschap?
 • Waarom ik in God geloof: In een reactie op een vraag van een atheÔst, wordt de belangrijkste vraag beantwoord: waarom geloof ik in God?
 • De software van het leven: Wat kunnen wij van deze blauwdrukken leren? De dichtheid van de informatie die in het DNA is gecodeerd gaat ons voorstellingsvermogen te boven!
 • Bewijs voor de schepping: Welke bewijzen hebben we voor Gods schepping? Hoe werd het heelal voortgebracht? Was er een intelligent ontwerper? Leer hier meer.
 • EvolutietheorieŽn: Wat een mens gelooft over evolutietheorieŽn is afhankelijk van zijn opvattingen over het begrip 'evolutie'. Waarom?
 • DNA en Computers Video: Wat is de grootste wetenschappelijke ontdekking aller tijden? Wat weten we over de digitale code die in alle levende dingen zit? Kijk eens naar deze ongelooflijke videoclip!
 • Is God een Misvatting Video: Bestaat er een wetenschappelijke en filosofische benadering die vaststelt dat God geen misvatting is? Wat zou Dawkins zeggen? Je moet deze korte video eens bekijken!
 • Antropisch Principe Video: Wat zegt de fijnafstemming van ons universum over de Oerknal, de oorsprong van het leven en andere theorieŽn? Kijk eens naar deze korte videoclip!

Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.