Alles Over Schepping

Alles Over Schepping

 - In het begin schiep God...

Wie Is God? • God is Liefde: Onze definitie van liefde verschilt sterk van God's definitie van liefde. Bekijk zelf wat de verschillen zijn.
 • Situationisme: Joseph Fletcher en zijn model voor ethiek. Alle beslissingen zouden op liefde gebaseerd moeten zijn. Het model spreekt God's wetten tegen.
 • God's Liefde: Ontdek de meest waardevolle liefdesdaad ooit. God zond Zijn Zoon om voor jou te sterven! Leer meer over dit geschenk.
 • Absolute Waarheid: Onbuigzame Realiteit. Bestaan er daadwerkelijk vaststaande, invariabele, onwijzigbare feiten? Wat zeggen de relativisten? Een logische kijk op de filosofische argumenten.
 • De Namen Voor God: God gebruikt vele namen in de Bijbel om Zijn aard, Zijn karakter en de manier waarop Hij om ons geeft uit te leggen.
 • Wie is God?: Wie beweert Hij te zijn? De Schepper? Een welwillende vriend? Een levenskracht? Wie is God voor JOU?
 • Zin van het Leven: Dit is sinds het begin de ultieme vraag geweest. Het lijkt inherent aan onze natuur om dit soort vragen te stellen.
 • God: Wie is God? Orde, Causatie, Ontwerp, en Moraliteit zijn God. Wat is God's ware aard? Schreef God de Bijbel?
 • Waarom zijn we hier: Een vraag die de mensheid al vele generaties heeft geplaagd en uitgedaagd. Wat zegt de Bijbel? Wat is de logische conclusie?
 • Alles Over GOD: Christelijke Gemeenschap voor mensen die de waarheid zoeken over God, Jezus Christus, de Bijbel, en de zin van het leven.
 • Alles over Wereldbeeld: Bestudeer verschillende zaken die iemand's kijk op het leven en de wereld beinvloeden. Leer hoe deze denkbeelden iemand's kijk op de zaken veranderen.
 • De Tovenaar van Oz Video: Wat hebben de gele stenen weg, de smaragden stad en Oz te maken met de vraag of God bestaat? Kijk eens naar deze korte videoclip!
 • Waarom Is Er Zo Veel Kwaad In De Wereld Video: Vind het antwoord in deze korte video! Waarom is er zo veel leed en pijn in de wereld? Waarom is deze vraag een tijdloze hindernis tussen de mens en God?
 • Is de Hemel Echt Video: Kunnen we de werkelijkheid van de hemel onderzoeken? Wat kunnen we over het onzichtbare domein of het bovennatuurlijke te weten komen? Je moet deze korte video gewoon eens gezien hebben!
 • De Oorspronkelijke Zonde: Een genetisch defect dat we allemaal hebben. De reden dat we van God zijn afgescheiden. De rechtvaardiging voor de verlossing door Jezus Christus.
 • Liefde van God: Is de Schepper een God van Liefde? God's Liefde onthuld. God's Liefde voorspeld. God's Liefde gemanifesteerd door Zijn enige Zoon.
 • Het Probleem van het Kwaad: Een filosofische uitdaging voor het bestaan van een liefhebbende God. Vrije wil nader onderzocht. Ware liefde vereist het vermogen om werkelijk kwaad te doen.
 • Beschermengelen: Bestaan deze boodschappers van God werkelijk? Waardoor wordt dit idee ondersteund? Kunnen we met onze engelbewaarder contact opnemen over de toekomst?
 • Eigenschappen van God: Heb je ooit nagedacht over God's ware aard? We kunnen zijn karaktereigenschappen, zoals deze in de Bijbel worden onthuld, op een rij zetten.
 • Heilige Geest: Meer dan een etherische levenskracht. Hij is één van de drie personen van God. Een moeilijk concept wordt hier op eenvoudige wijze uitgelegd.
 • Waar Is God: De ultieme vraag over het leven en de eeuwigheid. Hoe kunnen we weten dat God bestaat? Hoe kunnen we een relatie met Hem aangaan?
 • Ontzag voor God Video: Waarom wordt het volkomen ontzag voor God als het begin van wijsheid beschouwd? Kijk eens naar deze video en word gevuld met ontzag!
 • Hof van Eden: Het Genesis-verslag over Adam, Eva en de "zeer goede" Schepping. Staat er een tegenstrijdigheid in de Bijbelse verslagen?

Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.