Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Creationisme


Creationisme - Inleiding
Creationisme is meer dan een verdediging van het Bijbelse scheppingsverhaal. Het creationisme probeert oorsprongstheorieën op te stellen, en wel oorsprongstheorieën die geworteld zijn in de waarheden die God ons heeft aangeleverd in het boek Genesis. Daarmee wijken creationisten af van de gevestigde seculiere wetenschap die uitgaat van een oerknal, een hoge leeftijd (miljarden jaren) van het heelal en van de aarde, het ontstaan van leven uit niet-leven en een evolutie van de ene levenssoort tot de andere. Deze kijk op de oorsprong en het leven wordt het grote publiek voorgeschoteld als een verzameling onweerlegbare, vaststaande, wetenschappelijk bewezen feiten.

Christenen geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Hij is een God die niet kan liegen (Titus 1:2). We kunnen ervan uitgaan dat God, de Schepper, ons ook over de schepping niet zal voorliegen en dat de inhoud van het boek Genesis dus waar is. Maar hoe kan er dan een kloof bestaan tussen geloof en wetenschap? Betekent dit dan dat het boek Genesis slechts een poëtische beschrijving van de oorsprong is? Of bestaat er misschien een kloof tussen "wetenschap" en "seculiere wetenschap"? Wordt de strijd gevoerd over uitgangspunten en vooronderstellingen in plaats van over waarheden en feiten? Kunnen wij een meerwaarde vinden in het geloof dat God ons in het boek Genesis een realistische weergave van de oorsprong van het heelal heeft gegeven?


Creationisme - Het perspectief
Ken Ham, voorzitter van de werkgroep Answers in Genesis, geeft ons het volgende perspectief:

  "In Psalm 11:3 lezen we: 'Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?' Als je de fundamenten van een bouwwerk vernietigt, dan zal de hele constructie in elkaar storten. De beste manier om een gebouw omver te halen, is dus het vernietigen van de fundamenten. Als je het Christendom wil vernietigen, dan is de beste manier om dat te doen door de vernietiging van de fundamenten die in het boek Genesis worden gelegd.

  Is het verwonderlijk dat Satan het boek Genesis zwaarder aanvalt dan enig ander boek? De Bijbelse leer over de oorsprong, zoals beschreven in het boek Genesis, is het fundament voor alle andere doctrines in de Schrift. Als je de Bijbelse leer over het begin van alle dingen weet te weerleggen of te ondermijnen, dan wordt ook de rest van de Bijbel ondermijnd. Elke Bijbelse theologische leer vindt, direct of indirect, zijn oorsprong in het boek Genesis."1
Het creationisme gaat dus verder dan een beschrijving van de oorsprong van het universum, het leven en zelfs de mens. Het creationisme gaat hand in hand met de belangrijkste doctrines van het Christendom. Kijk eens naar dit lijstje van Christelijke doctrines die in het boek Genesis (hoofdstukken 1-11) geworteld zijn:
 • Waar komen het universum en het leven vandaan? (Genesis 1:1)
 • Wat is zonde? (Genesis 3:1-6, Romeinen 5:12)
 • Waarom sterven mensen en dieren? (Genesis 3:17-19)
 • Waarom zijn mensen anders dan dieren en waarom zijn alle mensen gelijkwaardig? (Genesis 1:27)
 • Waarom hebben mensen een Redder (Jezus) nodig? (Genesis 3:15, Romeinen 5:19, 1 Korintiërs 15:21-22)
 • Kan er een "laatste Adam" zijn zonder de eerste Adam?
  (Genesis 1:27, Genesis 2:19-25, 1 Korintiërs 15:21-22, 45)
 • Wat is het huwelijk? (Genesis 2:24, Matteüs 19:4-6)
 • Waarom dragen mensen kleren? (Genesis 3:21)
 • Waarom werken mensen? (Genesis 2:15, Genesis 3:17-19)


Creationisme - Een overzicht
Op 3 september 2010 werd biologe drs. Miep von Lindheim-Westerink door onze Vader naar haar eeuwige thuis geroepen. Zij hield enorm van de Heer, maar veel ziekte weerhield haar van het actieve werk dat zij graag voor Hem had willen verzetten. Desondanks heeft Miep ons gezegend met een nalatenschap die voor velen een bemoediging zal zijn. Zij schreef voor ons de volgende reeks artikelen, waarin zij op logische wijze laat zien waarom het creationisme een solide en verdedigbaar onderdeel vormt van het Christelijke wereldbeeld en dat het boek Genesis méér is dan mooie beeldspraak.2

  Fossielen in het Paradijs?
  Regelmatig worden vragen gesteld naar de lengte van de scheppingsdagen. De wetenschap heeft het immers over een aarde die een paar miljard jaar oud is. Waren misschien de scheppingsdagen geen gewone dagen maar lange perioden? En heeft het grootste deel van de aardgeschiedenis tijdens deze perioden plaatsgevonden? LEES VERDER

  En zie het was zeer goed
  Scheppingsdagen of -tijdperken, maakt dat nu eigenlijk zoveel uit? Zo vraagt menig Bijbellezer zich af. Moeten we daar nu werkelijk een punt van maken? Het gaat er toch veel meer om dàt God alles heeft geschapen dan om hoe lang dat duurde? Als nu volgens de wetenschap de aarde met haar aardlagen en fossielen al heel oud is, dan kunnen er toch net zo goed lange scheppingsperioden geweest zijn, waarin deze aardlagen en fossielen gevormd zijn? LEES VERDER

  Bewijzen of geloven?
  Volgens de gevestigde wetenschap is de aarde een paar miljard jaar oud. In die tijd zouden alle levensvormen zijn geëvolueerd en de aardlagen met hun fossielinhoud zijn gevormd. Dit wordt alom verkondigd als een onweerlegbaar bewezen feit. Wie dit niet gelooft is op zijn minst ouderwets. Maar hoe sterk is die claim op feitelijkheid eigenlijk? Hoe sterk zijn de bewijzen? LEES VERDER

  Feilbaar of onfeilbaar?
  De evolutietheorie wordt alom verkondigd als een vaststaand wetenschappelijk bewezen feit. In het vorige artikel ("Bewijzen of geloven?") is betoogd dat ze echter verre van bewezen is: integendeel, ze is sterk speculatief. Creationistische wetenschappers willen oorsprongstheorieën opstellen, reconstructies van het verleden, die rekening houden met de Bijbelse gegevens over de geschiedenis van de aarde. Tevens trachten ze de beweringen van de seculiere wetenschap te weerleggen. LEES VERDER


Leer meer over Gods schepping!

[1] Creation College Handbook, 2006

[2] Deze artikelen werden eerder gepubliceerd in Nader Bekeken (Jaargang 17, 2010, nummers 7/8, 9, 11 en 12). Met toestemming gebruikt en waar nodig aangepast voor internetpublicatie.

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden