Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Evolutie van de mens


Evolutie van de mens - Wat is dat?
De evolutie van de mens wordt niet ondersteund door het bewijs uit het fossielenbestand. Een groot gedeelte van het vermeende bewijs dat in de laatste afgelopen vijftig jaar in de tekstboeken werd gebruikt, wordt tegenwoordig anders uitgelegd of is volledig geschrapt. De ontbrekende schakels ontbreken nog steeds.


Evolutie van de mens - Het bewijs uit het fossielenbestand
Het idee van de evolutie van de mens heeft een groot aantal problemen; het valt namelijk moeilijk te rijmen met de genetica, biochemie, ontwerptheorie, onherleidbare complexiteit, de DNA-structuur en informatiesystemen. Maar het fossielenbestand is op zich al voldoende om de theorie van de menselijke evolutie volledig af te wijzen. Hier volgens slechts enkele van de grote problemen waar het vermeende fossielenbestand uit de afgelopen eeuw mee te kampen heeft:

Ramapithecus werd algemeen beschouwd als de directe voorouder van de mens. Het is inmiddels vastgesteld dat hij slechts een uitgestorven soort Orangoetan is. Piltdown-mens werd in de publicaties meer dan 40 jaar lang opgehemeld als de ontbrekende schakel. Maar hij is een vervalsing gebleken gebaseerd op een menselijke schedel en de kaak van een Orangoetan.
Nebraska-mens was een vervalsing gebaseerd op een enkele tand van een zeldzaam soort varken. Javamens was gebaseerd op wazig bewijs van een dijbeen, een schedelpan en drie tanden die verspreid over een groot gebied werden gevonden over een tijdsperiode van een jaar. Het is nu gebleken dat de botten gevonden zijn in een gebied met vele menselijke resten. Het dijbeen wordt nu als menselijk beschouwd, terwijl de hersenpan van een aap afkomstig bleek te zijn.
De Neanderthaler werd traditioneel afgeschilderd als een voorovergebogen aapmens. Het is nu alom aanvaard dat deze houding veroorzaakt werd door een ziekte en dat de Neanderthaler gewoon een variant van de mens is.


Evolutie van de mens - De huidige boom
De leer van de menselijke evolutie gebruikt tegenwoordig de volgende populaire bewijsstukken die van kleine aapachtige wezens tot Homo Sapiens zouden leiden:

Australopithecus afarensis, ofwel "Lucy", werd jarenlang beschouwd als een ontbrekende schakel. Maar studies van het binnenoor, schedel en botten hebben aangetoond dat zij slechts een pigmee-chimpansee was die een beetje meer rechtop liep dan sommige andere apen. Zij was niet op weg om een mens te worden.
Homo erectus wordt over de hele wereld gevonden. Hij is kleiner dan de gemiddelde mens van onze tijd, met een proportioneel kleiner hoofd en hersenafmeting. Maar de hersengrootte is binnen het bereik van de moderne mens en studies van het middenoor hebben aangetoond dat hij hetzelfde was als de huidige Homo Sapiens. Resten zijn over de hele wereld gevonden in de nabijheid van gewone mensen, wat co-existentie suggereert.
Australopithecus africanus en Pekingmens werden jarenlang gepresenteerd als ontbrekende aap-mens schakels, maar worden nu beiden beschouwd als Homo erectus.
Homo habilis wordt nu algemeen beschouwd als een samenstelling van delen van verschillende andere "soorten", zoals Australopithecus en Homo erectus, en wordt in het algemeen niet beschouwd als een geldige classificatie.


Evolutie van de mens - De nieuwste vondst
In juli 2002 kondigden antropologen de ontdekking aan van een schedel in Tjaad met "een ongewoon mengsel van primitieve en menselijke karakteristieken." De vondst werd "Toumai" gedoopt (de naam die in Tjaad wordt gegeven aan kinderen die vlak voor het droge seizoen worden geboren) en werd onmiddellijk opgehemeld als "het vroegste lid van de menselijke familie dat tot dusver is gevonden". In oktober 2002 werd deze voorbarige bewering door andere wetenschappers bekritiseerd; zij legden uit dat de ontdekking slechts een apenfossiel was.


Evolutie van de mens - Niet bevestigd door het fossielenbestand
De evolutie van de mens is een theorie tegen beter weten in. Met al het bewijs uit het fossielenbestand (of gebrek daaraan) wordt het voor de eerlijke zoeker steeds duidelijker dat menselijke evolutie feitelijk nooit heeft plaatsgevonden.


Bekijk het alternatief nu!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden