Evolutie of schepping? video

Kijk eens naar deze ongeloooflijke video over een mossel! Bestaat er een logische evolutionistische verklaring voor het ontstaan van deze mossel? Wat zeggen de experts?

Uit "Onvoorstelbare wezens die de evolutie tarten III."
Met dank aan Han Bouman Productions en Johannes Multimedia.
© 2005 Reel Productions, LLC. Alle rechten voorbehouden.
Je kunt deze video ook hier bekijken:
"Evolutie of schepping?" op YouTube
De oorsprong van het leven Wie schiep God?

Kijk eens naar deze twee video's' om nog meer te leren!

OF

Lees het artikel: Evolutie of schepping?


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen