Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Leeftijd van de aarde


Leeftijd van de aarde - Waarom is die belangrijk?
"Leeftijd van de aarde" is een zoekopdracht waar vaak op gezocht wordt in de zoekmachines op het internet. Waarom? Omdat het onderwerp van cruciaal belang is. Maar het is ook omstreden. Het heeft de wereld in twee kampen verdeelt. Je antwoord op deze zoekopdracht is een weerspiegeling van je hele wereldbeeld.


Leeftijd van de aarde - Twee wereldbeelden
De resultaten van de zoekopdracht "leeftijd van de aarde" laten zien dat er eigenlijk twee mogelijke oplossingen zijn voor het begin van alle dingen: een bijzondere schepping of evolutie. De bijzondere schepping is het idee dat het universum is geschapen door Iemand buiten het universum. Evolutie is eigenlijk de atheïstische uitleg voor de oorsprong. We moeten benadrukken dat geen van beide theorieën met het beschikbare bewijs kan worden aangetoond. Elk van beide theorieën moet uiteindelijk in geloof worden aanvaard. Ze zijn dus meer aan vooronderstellingen en overtuigingen verbonden dan aan verifieerbare, herhaalbare data. Alle mensen zullen het er over eens zijn dat evolutie niet mogelijk is zonder extreem lange tijdsperioden. Als de Aarde jong is, dan blijft er dus maar één mogelijkheid over: de bijzondere schepping. Maar als de aarde extreem oud is, dan is evolutie theoretisch mogelijk. Het mag duidelijk zijn dat evolutionisten baat hebben bij mogelijk bewijs voor een oude aarde. Daarom is de volgende vraag zo belangrijk: "Wat is de leeftijd van de aarde?"


Leeftijd van de aarde - Onderwijs of indoctrinatie?
De zoekopdracht "leeftijd van de aarde" wordt in het openbaar onderwijs vaak gezien als een probleem dat samenhangt met de scheiding van kerk en staat. Leerkrachten voelen zich vaak gedwongen om de aanname van een oude aarde te bekrachtigen om God uit het openbare onderwijs weg te strepen. Maar eigenlijk is dat onlogisch, omdat een atheïstisch wereldbeeld niet minder "religieus" is dan een creationistisch wereldbeeld. Toch wordt het beschikbare bewijs voor een jonge aarde consequent gecensureerd. Het resultaat op de lange termijn is dat onze leerlingen niet worden onderwezen, maar geïndoctrineerd. Kinderen in onze openbare scholen leren eigenlijk maar over een van de twee mogelijke theorieën. Op deze manier wordt evolutie als een wetenschappelijk feit onderwezen. Hier volgende enkele voorbeelden van feiten die de jeugd van vandaag niet bereiken:

  • Er zijn ongeveer vijf keer zo veel natuurlijke chronometers die wijzen op een jonge aarde dan natuurlijke chronometers die wijzen op een oude aarde. De tegenwoordige leerling heeft geen weet van zelfs maar een enkele aanwijzing voor een jonge aarde en is dus onwetend over 80% van de totale data.

  • Alle data wordt geïnterpreteerd middels vooronderstellingen.

  • Wat zijn deze vooronderstellingen en wat is hun oorsprong (een voorbeeld zijn de fundamentele aannames van de radiometrische datering).

  • Het uniformitarianisme wordt onderwezen als een wetenschappelijk feit, maar is slechts een evolutionistische vooronderstelling die sedimentaire gesteentelagen probeert uit te leggen. Het uniformitarianisme wordt tegengesproken door een groot aantal geologische kenmerken, zoals fossielen die in meerdere gesteentelagen liggen en het gebrek aan erosie tussen de gesteentelagen.

  • Er is een alternatief voor uniformitarianisme: het catastrofisme. Dit alternatief wordt bevestigd door een groot aantal manuscripten uit de oudheid, fossielen die in meerdere gesteentelagen liggen, fossielen van oesters (in gesloten positie) op de top van de Mount Everest, sedimentair gesteente, het feit dat 95% van alle fossielen bestaat uit ongewervelde zeedieren, enzovoorts.

  • Er zijn in feite zes evolutionaire fasen nodig om onze huidige wereld te vormen (kosmisch, chemisch, stellair/planetair, organisch, macro en micro). Slechts één van deze fasen, micro-evolutie, is ooit waargenomen. De andere worden slechts aangenomen. Veel van deze aannames zijn zelfs bijzonder onredelijk gebleken (de afwezigheid van fossiele tussenvormen heeft het idee van de macro-evolutie bijvoorbeeld een flinke klap toegebracht, en waargenomen retrograde beweging van sterrenstelsels, "superholtes" en "clusters" zijn een grote tegenslag gebleken voor het idee van kosmische evolutie, die zou zijn begonnen met de Big Bang, de oerknal.

  • De mogelijke leeftijd van de aarde heeft een aantal bovengrenzen, zoals de toenemende afstand tussen maan en aarde, het verval van het magnetisch veld, de afnemende rotatiesnelheid van de aarde, de afzettingssnelheid van sedimenten op de oceaanbodems, de toevoer van bepaalde chemische stoffen in de oceanen, enzovoorts).


Leeftijd van de aarde - Pas op voor onredelijke conclusies
De beste vraag is wellicht niet "Wat is de leeftijd van de aarde?" maar: "Worden wij onderwezen of geïndoctrineerd?". Men leert onze kinderen niet wat het bewijs is en hoe ze daarover kunnen nadenken; men leert onze kinderen om een klein gedeelte irrelevante data uit hun hoofd te leren en onredelijke conclusies te geloven. We sporen je aan om al het bewijs te verzamelen voordat je ook maar een enkele conclusie trekt.


Ontdek nu meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden