Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

De oorsprong van het universum


De oorsprong van het universum - Theïsme tegenover atheïsme
De oorsprong van het universum is volgens de meeste theïsten het gevolg van een of andere transcendente, intelligente Ontwerper. Atheïsten daarentegen stellen zich een natuurlijk, ongeleid proces voor waardoor universa spontaan kunnen ontstaan. Vóór de 20e eeuw geloofden de meeste atheïsten dat het universum eeuwig was. Maar dit standpunt bleek onhoudbaar door ontdekkingen die in het verloop van de 20e eeuw werden gedaan. Einsteins zwaartekrachttheorie (die experimenteel bevestigd is) en Hubbles astronomische waarnemingen sluiten een eeuwig universum uit. We weten nu dat het universum ongetwijfeld ergens in het eindige verleden een begin had.

We weten nu dus dat er slechts twee geldige opties zijn voor de oorsprong van het universum: (1) Iemand heeft het universum gemaakt (Intelligent Design), of (2) Het universum heeft zichzelf gemaakt (willekeurig toeval). De derde optie, een eeuwig universum, is geen houdbaar alternatief meer; het is in strijd met de empirische wetenschap. Er is nooit een andere, wetenschappelijk plausibele theorie voorgesteld voor de oorsprong van het universum.

De implicaties van verscheidene ontdekkingen uit de 20e eeuw hebben atheïsten in een hoek gedrukt. De logica vereist dat zij een ongeleid mechanisme moeten zien te vinden waarmee het universum zou kunnen zijn begonnen, ontworpen, geschapen en ontwikkeld zonder een intelligente Regisseur. Als ze daartoe niet in staat blijken, dan zullen ze moeten toegeven dat een Schepper God noodzakelijk is.


De oorsprong van het universum - De oerknaltheorie
Er is dus het nodige werk verzet om een atheïstisch mechanisme voor het begin van het universum te ontdekken. Stap binnen in de wereld van de oerknaltheorie ("Big Bang") en de Darwinistische evolutieleer. De oorspronkelijke oerknaltheorie trachtte de plotselinge verschijning van alles uit het niets te verklaren, terwijl de Darwinistische evolutieleer de oorsprong van complexe levensvormen uit hun vermeende eenvoudigere voorouders probeert te verklaren. De premisse van de oerknaltheorie is dat het hele universum samengeperst was in een ongelooflijk kleine bal die eerst toevallig, zonder enige verklaarbare reden tot ontstaan was gekomen en vervolgens in een oogwenk explodeerde tot alle ruimte, tijd, materie en energie. Ja, echt waar. Dat is de volledige theorie. Er is echt geen doctoraal voor nodig.


De oorsprong van het universum - Kosmische inflatie
De oerknaltheorie bood een atheïstische verklaring voor de oorsprong van het universum, maar werd vanwege haar duidelijke oververeenvoudiging regelmatig aangevallen. Het gevolg is dat de oorspronkelijke theorie niet meer de meest gebruikte (atheïstische) wetenschappelijke verklaring is voor de oorsprong van het universum. Hoewel de oorspronkelijke oerknaltheorie (de "Big Bang") niet meer levensvatbaar is, zijn hieruit wel verschillende andere theorieën voortgekomen die stellen dat het universum zich na een eerste "explosie" of "knal" bijzonder snel uitbreidde. De eerste "kosmische inflatie" theorie werd opgesteld door Alan Guth aan het einde van de jaren '90 ("The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins", oftewel: "Het uitdijend universum: de zoektocht naar een nieuwe theorie voor de kosmische oorsprong"). Sindsdien zijn er ongeveer vijftig varianten op deze theorie ontwikkeld. Wetenschappers hopen dat een van de huidige kosmische inflatietheorieën een nauwkeurige reconstructie van de geboorte van ons universum zal opleveren, hoewel het algemeen bekend is dat elk van deze theorieën problemen heeft. De enige manier om realistische berekeningen te laten overeenstemmen met kosmische inflatietheorieën lijkt te bestaan uit slecht onderbouwde aannames.


Read De oorsprong van het universum Page 2 Now!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden