Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Het uitsterven van de dinosauriërs


Het uitsterven van de dinosauriërs - Een andere theorie
Het uitsterven van de dinosauriërs is een omstreden onderwerp waar enorm veel over gediscussieerd wordt. Om de zoveel jaar worden nieuwe theorieën bedacht over de vermeende ramp die de dinosauriërs deed uitsterven. We hebben het bewijs onder de loep genomen en besloten om onze eigen theorie te presenteren.


Het uitsterven van de dinosauriërs - Het uitgangspunt
De meeste wetenschappers geloven dat de dinosauriërs ongeveer 50 tot 65 miljoen jaar geleden uitstierven. En de meeste wetenschappers zijn het er over eens dat de mens zich ongeveer 200 jaar geleden pas bewust werd van het bestaan van de dinosauriër (het woord werd pas in 1841 bedacht). Daarom zou de "wetenschap" (zoals we die kennen) op zijn kop worden gezet als we bewijs zouden ontdekken voor oudere menselijke kennis over of zelfs een menselijke co-existentie met dinosauriërs.


Het uitsterven van de dinosauriërs - Het bewijs

  • Afbeeldingen van draken in kunst uit de oudheid. Dinosauriërachtige wezens zijn gevonden op Babylonische grenspalen, Romeinse mozaïeken, Egyptische lijkgewaden, de tempels in Angkor Wat en vele andere kunstvoorwerpen over de hele oudheid.

  • Indiaanse petrogliefen. Rotstekeningen (uit 400 tot 1300 na Christus) in Utah en Colorado tonen ruwe afbeeldingen van bepaalde dinosauriërsoorten.

  • Drakenlegenden. In China, Europa en het Midden-Oosten vinden we vergelijkbare verhalen over "draken" en andere beesten. Sommige culturen vereerden deze wezens. Reisverslagen van Marco Polo in China vertellen ons bijvoorbeeld dat het koninklijk huis draken hield voor ceremoniële doeleinden. In andere culturen werd het doden van deze beesten als een grote eer beschouwd. Er zijn talrijke beschrijvingen van strijders die dergelijke grote beesten doodden om aan invloed en macht te winnen.

  • Gilgamesj, Fafnir, Beowulf en andere beroemde legenden. Er bestaat een groot aantal legenden in de Egyptische, Griekse, Romeinse en Noordse mythologie met beschrijvingen van draken en andere dinosauriërachtige wezens.

  • Hedendaagse legenden en ontdekkingen. De volksverhalen over tegenwoordige zee-, meer- en moerasmonsters zijn haast ontelbaar.

  • Behemoth, leviatan en de draken in de Bijbel. Het boek Job beschrijft enkele enorme wezens, behemoth en leviatan. Dit boek werd ongeveer 4000 jaar geleden geschreven. Hoewel nieuwere vertalingen hiervoor de benaming "olifant", "nijlpaard" of "krokodil" gebruiken, laat het oorspronkelijke Hebreeuws geen ruimte voor zulke interpretaties. Het woord "draak" (Hebreeuws: "tannin") wordt in het Oude Testament op talrijke plaatsen gebruikt. De beste vertaling is "zeemonster" of "landmonster".


Het uitsterven van de dinosauriërs - De theorie
Het uitsterven van de dinosauriërs is een relatief recente gebeurtenis. Een groot aantal van de grote zee- en landmonsters stierf ongeveer 4400 jaar geleden uit door een wereldwijde waterramp, de zondvloed. Sommige van deze wezens overleefden en leefden een tijdlang zij aan zij met de mens, tot zij uitstierven omdat de mens jacht op hen maakte. De mensen deden dit waarschijnlijk om zichzelf te beschermen, om hun territorium uit te breiden (vergelijkbaar met de zwarte beren en de bizons in het westen van de Verenigde Staten) en mogelijk gewoon ter vermaak. We weten dat deze theorie voor veel mensen een schokkende gedachte is! Maar we moeten toegeven dat ze ook niet origineel is. De theorie is eigenlijk helemaal geen "wetenschappelijke" theorie. Ze is gebaseerd op de bevestigde waarheid van de Bijbelse beschrijving. Dat is een beschrijving die niet afhankelijk is van de altijd veranderende oogpunten van de wetenschap en de menselijke rede. We moedigen je zeker aan om het bewijs voor jezelf nauwkeurig te onderzoeken!


Lees verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden