Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

De erfzonde


De erfzonde - Een atheïstische evolutionist heeft gelijk
De “erfzonde” en haar relatie met de evolutietheorie werden door een uitgesproken atheïst, Richard Bozarth, besproken in het magazine American Atheist. De volgende passage komt uit “The Meaning of Evolution” (oftewel "De betekenis van evolutie", september 1979, p. 30):

    "Het Christendom is - en moet! - volledig toegewijd zijn aan de bijzondere schepping zoals beschreven in het boek Genesis, en het Christendom moet met alle macht vechten tegen de evolutietheorie. En hier is waarom.

    In Romeinen 5:12 lezen we het volgende: “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.”

    De volledige rechtvaardiging van het leven en de dood van Jezus staat of valt met het bestaan van Adam en de verboden vrucht die hij en Eva aten. Als er geen erfzonde was, wie moet er dan gered worden? Welk doel zou het Christendom hebben zonder Adams verval tot een voortdurend zondig leven dat door de dood wordt beëindigd? Geen enkel.

    Zelfs een middelbare schoolleerling weet genoeg over evolutie om te weten dat er nergens in de evolutionistische beschrijving van ons ontstaan ruimte is voor een Adam of een Eva of een Eden of een verboden vrucht. Evolutie betekent een ontwikkeling vanuit de ene levensvorm naar de volgende om zich aan te passen aan de altijd veranderende uitdagingen van een altijd veranderende natuur. Er is geen val vanuit een vorige sublieme, perfecte toestand.

    Zonder Adam, zonder de erfzonde, wordt Jezus Christus gereduceerd tot een man met een missie op de verkeerde planeet!"


De erfzonde - Een genetisch defect dat we allemaal hebben
De erfzonde is het genetische defect dat wij allen hebben geërfd van Adam en Eva. Door dit genetische defect erven we allemaal de dood - lichamelijk en geestelijk. We zijn hierdoor van God afgezonderd. Door Jezus Christus hebben we allemaal de mogelijkheid gekregen om dit genetische defect - zonde en dood - te overwinnen en om weer voor altijd met God verbonden te worden. Het paradijs was de oorspronkelijke toestand van Adams hof en de "zeer goede" aarde van God; het ging dus niet om miljoenen en miljoenen jaren van dood, verval, ziekte en naturalistische "trial-and-error" pogingen. Jezus Christus koos wel degelijk de juiste planeet - God zij dank!


Leer nu meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden