Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Alles over de schepping Sitemap

De schepping - AllAboutCreation.org
Bestudeer het bewijs aangaande het begin van onze wereld. Hoe past de wetenschap in het Genesis-verhaal? Onderzoek de feiten.

Adam en Eva
Wie zijn zij? De Bijbelse beschrijving. Miltons beschrijving. De hof van Eden. Het universele ouderschap. De erfzonde. Wat betekent dit alles voor de wereld van vandaag de dag?

Bestaat God?
Is het atheïsme werkelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs? Is er meer geloof nodig om een atheïst te zijn dan om een Christen te zijn? Bekijk hier het bewijs voor het bestaan van God!

Bewijs voor God
Wat zou bewijs voor God moeten inhouden? Ontdek het ongelooflijke bewijs voor een intelligente ontwerper dat gebaseerd is op ontwerpdetectie!

Bewijs voor Gods schepping
Bewijs dat de evolutietheorie weerlegt. Het ontbreken van een natuurlijk mechanisme. Het ontbreken van fossiele tussenvormen. Wetenschappelijk onaanvaardbare modellen.

Bewijs voor een bijzondere schepping
Welke bewijzen hebben we voor Gods schepping? Hoe werd het heelal gevormd? Was er een intelligente ontwerper? Leer hier meer

Bewijs voor evolutie
De iconen van de evolutieleer die tegenwoordig nog steeds zonder onderbouwing in de tekstboeken staan, zoals homologie, embryologie, waargenomen natuurlijke selectie, en het fossielenbestand.

Bewijs voor evolutie 2
De iconen van de evolutieleer die tegenwoordig nog steeds zonder onderbouwing in de tekstboeken staan, zoals homologie, embryologie, waargenomen natuurlijke selectie, en het fossielenbestand.

Bewijs voor evolutie video
Hoe kunnen bepaalde vogels duizenden kilometers over zee vliegen en nooit verdwalen? Hoe kunnen vuurvliegjes en glimwormen puur licht voortbrengen zonder hitte af te geven? Bekijk deze video!

Bewijs voor schepping video
Fundamentele krachten. Randall Niles beschouwt het ontzagwekkende wonder van de vier fundamentele krachten in de wetenschap: zwaartekracht, electromagnetisme, de sterke kernkracht en de zwakke kernkracht.

Catastrofisme
Het tegenovergestelde van uniformitarianisme en de geologische tijdschaal. Bewijs voor catastrofale activiteit op aarde. De zondvloed van Noach. Wat betekent dit alles?

Creationisme
Kunnen wij een meerwaarde vinden in het geloof dat God ons in het boek Genesis een realistische weergave van de oorsprong van het heelal heeft gegeven?

Creationisme en de Bijbel
Het geloofsuitgangspunt van de atheïstische wetenschap is dat God en de Bijbel geen rol mogen spelen in onze verklaring van de wereld en de oorsprong daarvan. Is dat waar en hoe zien christenen dat?

Creationisme en de Bijbel 2
Het geloofsuitgangspunt van de atheïstische wetenschap is dat God en de Bijbel geen rol mogen spelen in onze verklaring van de wereld en de oorsprong daarvan. Is dat waar en hoe zien christenen dat?

Creationisme en de zondeval
Hoe zag Gods goede schepping er vóór de zondeval uit? Is het naïef om te denken dat het paradijs een oord vol vrede en harmonie was?

Creationisme en de zondeval 2
Hoe zag Gods goede schepping er vóór de zondeval uit? Is het naïef om te denken dat het paradijs een oord vol vrede en harmonie was?

Creationisme en fossielen
Waren de scheppingsdagen misschien geen gewone dagen, maar lange perioden? En heeft het grootste deel van de aardgeschiedenis tijdens deze perioden plaatsgevonden?

Creationisme en fossielen 2
Waren de scheppingsdagen misschien geen gewone dagen, maar lange perioden? En heeft het grootste deel van de aardgeschiedenis tijdens deze perioden plaatsgevonden?

Creationisme en wetenschap
Alom wordt verkondigd dat de aarde een paar miljard jaar oud is en dat alle levensvormen zijn geëvolueerd. Maar hoe sterk is die claim op feitelijkheid eigenlijk? Hoe sterk zijn de bewijzen?

Creationisme en wetenschap 2
Alom wordt verkondigd dat de aarde een paar miljard jaar oud is en dat alle levensvormen zijn geëvolueerd. Maar hoe sterk is die claim op feitelijkheid eigenlijk? Hoe sterk zijn de bewijzen?

DNA-code
Bestaat er een analogie tussen het DNA in levende wezens en de door de mens ontworpen computertalen? Wat zijn de overeenkomsten?

DNA-code 2
Bestaat er een analogie tussen het DNA in levende wezens en de door de mens ontworpen computertalen? Wat zijn de overeenkomsten?

De erfzonde
Een genetisch defect dat we allemaal hebben. De reden dat we van God zijn afgescheiden. Onze rechtvaardiging en verlossing door Jezus Christus.

De geologische tijdschaal
Wat is de geologische tijdschaal? Ontdek hier enkele van de meest voorkomende misvattingen en problemen aangaande het vermeende bewijs voor de evolutietheorie.

De hardware van het leven
Wat kunnen we leren van de onherleidbare complexiteit en de precieze afstelling van de natuur? Wat betekent dat wetenschappelijk?

De klooftheorie
De achtergrond, het uitgangspunt en de problemen van de klooftheorie. Het Schriftuurlijke bewijs tegen de theorie. De inconsequente leer van de theorie.

De leeftijd van de aarde
Is de aarde jong of oud? Een bestudering van de bovengrenzen. Het magnetische veld. De rotatie van de aarde. De toenemende afstand tussen maan en aarde. Een jonge aarde is geen onredelijke aanname.

De oorsprong van het universum
Het atheistische mechanisme voor alles wat we zien. De oerknal en de kosmische inflatie. De evolutionaire theorieën. Een kritiek.

De oorsprong van het universum 2
Het atheistische mechanisme voor alles wat we zien. De oerknal en de kosmische inflatie. De evolutionaire theorieën. Een kritiek.

De pracht van de natuur
Wijzen de complexe biologische systemen in de natuur op een Intelligente Ontwerper? Kijk hier eens naar de pracht van de natuur en de Schriftteksten.

De schepping
Hoe wordt jouw levensbeschouwing vormgegeven door jouw kijk op de schepping, jouw kijk op evolutie en jouw kijk op het leven? Ontdek het hier.

De software van het leven
Wat kunnen wij van deze blauwdrukken leren? De dichtheid van de informatie die in het DNA is gecodeerd gaat ons voorstellingsvermogen te boven!

De zondvloed
Het Bijbelse verhaal uit het boek Genesis. De universele tradities over de hele wereld. Het dramatische levensveranderende stoffelijke bewijs.

De zondvloed 2
Het Bijbelse verhaal uit het boek Genesis. De universele tradities over de hele wereld. Het dramatische levensveranderende stoffelijke bewijs.

De zondvloed video
Randall Niles onderzoekt het bewijs voor de afsmelting van de laatste ijstijd en het tegenstrijdige bewijs voor de oude beschavingen die in die tijd onder water kwamen te staan.

Dinosaurusfossielen
Definities en ontdekkingen. Het fossilisatieproces, controversiële dateringsmethoden en de uitstervingstheorieën. Gebeurde dat later dan we aanvankelijk dachten?

Draken in de geschiedenis
Wereldwijde verhalen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen bestond al eeuwen voordat de paleontologie bestond.

Draken in de geschiedenis 2
Wereldwijde verhalen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen bestond al eeuwen voordat de paleontologie bestond.

Draken in de geschiedenis 3
Wereldwijde verhalen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen bestond al eeuwen voordat de paleontologie bestond.

Draken in de geschiedenis 4
Wereldwijde verhalen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen bestond al eeuwen voordat de paleontologie bestond.

Draken in de geschiedenis 5
Wereldwijde verhalen en afbeeldingen van draken in de oude culturen. Het bewijs voor dinosaurussen bestond al eeuwen voordat de paleontologie bestond.

Evolutie of schepping?
Het grote debat over de oorsprong van het leven. De theorieen, de geschillen, het bewijs. Het gebrek aan bewijs en de oplossing.

Evolutie of schepping? video
Kijk eens naar deze ongeloooflijke video over een mossel! Bestaat er een logische evolutionistische verklaring voor het ontstaan van deze mossel? Wat zeggen de experts?

Evolutie van de mens
Bedrog en fouten in de interpretatie van het fossielenbewijs heeft geleid tot de formulering van de evolutietheorie over de mens. Bekijk de feiten voor jezelf.

Evolutietheorieën
Wat een mens gelooft over de verschillende evolutietheorieën is afhankelijk van zijn opvatting van het begrip 'evolutie'. Waarom?

God de Schepper
Een poëtische versie van het begin der tijden; Gods schepping van het universum.

God de Schepper video
Randall Niles beschrijft het menselijke ontzag voor de kosmos... van David via Galileo naar de Hubble ruimtetelescoop.

Het bestaan van God video
Kunnen we het bestaan van God aannemelijk maken? Kunnen we wetenschappelijk bewijs gebruiken om aan te tonen dat God bestaat? Kijk eens naar deze korte film!

Het boek Genesis
Het boek over het begin van alles dingen. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschappen. Recente ontdekkingen die de Schriftteksten rechtvaardigen.

Het boek Genesis 2
Het boek over het begin van alles dingen. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschappen. Recente ontdekkingen die de Schriftteksten rechtvaardigen.

Het boek Genesis 3
Het boek over het begin van alles dingen. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschappen. Recente ontdekkingen die de Schriftteksten rechtvaardigen.

Het boek Genesis 4
Het boek over het begin van alles dingen. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschappen. Recente ontdekkingen die de Schriftteksten rechtvaardigen.

Het boek Genesis 5
Het boek over het begin van alles dingen. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschappen. Recente ontdekkingen die de Schriftteksten rechtvaardigen.

Het boek Genesis 6
Het boek over het begin van alles dingen. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschappen. Recente ontdekkingen die de Schriftteksten rechtvaardigen.

Het uitsterven van de dinosauriërs
Bekijk het aanzienlijke bewijs voor deze theorie over het recente uitsterven van de dinosauriërs. Ontdek de overweldigende feiten.

Het verhaal van het leven video
Wat bewijst modern DNA-onderzoek inzake de theorie dat al het leven op aarde uit simpele cellen is ontstaan? Wat is het antwoord?

Hoe oud is de aarde?
Historische denkbeelden en modern bewijs. Uniformitarianisme en de evolutietheorie. DNA en het fossielbewijs. Natuurlijke chronometers die op een jonge aarde wijzen.

Is God een misvatting? video
Is er een wetenschappelijke of filosofische manier om te bewijzen dat God geen misvatting is? Wat zou Dawkins zeggen? Kijk eens naar deze korte video!

Leeftijd van de aarde
Waarom is de leeftijd van de aarde belangrijk? Wat zijn de twee standpunten over dit onderwerp? Worden onze kinderen onderwezen of geindoctrineerd?

Onderlinge afhankelijkheid en symbiose video
Randall Niles denkt na over de symbiotische relaties op aarde en het proces van co-evolutie dat hiervoor nodig zou zijn geweest.

Piltdown-mens
De ontdekking. De vermeende ontbrekende schakel. De oplichterij. De daders. Dawson, Woodward and Chardin. Een waarschuwing voor ons allen.

Radiometrische datering
Een twijfelachtige methode om de oude leeftijd van gesteente vast te stellen. De onbetrouwbare basis van de geologische tijdschaal van de aarde.

Schepping of evolutie?
De definities. Het debat. Het bewijs. De uitdaging. Een overzicht van kosmische, chemische, stellaire, planetaire, organische, micro- en macro-evolutie.

Schepping of evolutie? video
Bestaan er echt schepselen die vuur kunnen produceren om zichzelf te verdedigen? Hoe kan een giraffe water drinken zonder een dodelijke bloeddruk in de hersenen op te bouwen? Ontdek het hier!

Uniformitarianisme
Al meer dan honderdvijftig jaar is het uniformitarianisme het dominante geologische paradigma. Wat zijn de beweringen? Wat is het bewijs?

Uniformitarianisme video
Randall Niles verkent enkele wetenschappelijke wetten en waarheden die elkaar lijken tegen te spreken, zoals entropie en evolutie of kwantumonzekerheid, determinisme en vrije wil.

Waarom ik in God geloof
In een reactie op een vraag van een atheïst wordt de belangrijkste vraag beantwoord: waarom geloof ik in God?

Wat is de leeftijd van de aarde?
Model voor een jonge aarde of oude aarde? Een historisch overzicht van het meerderheidsstandpunt. Radiometrische datering. Natuurlijke chronometers die wijzen op een jonge aarde.

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden