Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

De oorsprong van het universum

(Read De oorsprong van het universum, Part 1 First)

De oorsprong van het universum - Problemen na de oerknal
Kosmische inflatie is eigenlijk geen betere verklaring voor de oorsprong van het universum zonder God dan de oerknaltheorie. De grootste verschillen tussen de kosmische inflatietheorie en de oorspronkelijke oerknaltheorie zijn verklaringen van wat er gebeurde vlak voor en na de knal plaatsvond. Wat gebeurde er juist vóór de knal? Wat gebeurde er tijdens de eerste milliseconde van de explosie? Enkele inflatietheorieën hebben bijvoorbeeld een "inflatietijdperk" aangenomen om de dynamische eerste milliseconde na de knal uit te leggen. Maar het primaire uitgangspunt is voor alle varianten van de theorie hetzelfde: het universum was in een kleine kosmische bal samengepakt, die vervolgens met een grote knal explodeerde tot alles wat vandaag de dag bestaat. De inflatietheorieën worden na die knal dus geplaagd door dezelfde problemen als de oorspronkelijke oerknaltheorie. Deze problemen zijn onder andere schendingen van de gevestigde natuurwetten, zoals:

    (i) De wet van oorzaak en gevolg (waargenomen gevolgen vereisen een gerelateerde oorzaak),

    (ii) De wet van behoud van impulsmoment (waargenomen fenomenen zoals retrograde bewegingen in ons zonnestelsel zijn onmogelijk zonder een ingrijpende oorzaak), en

    (iii) De wetten van de thermodynamica (behoud van materie/energie en toenemende entropie).

Daarnaast zijn de oerknal- en inflatietheorieën niet in staat om een eindeloze lijst van andere problemen te verklaren die betrekking hebben op kosmologische, chemische, stellaire, planetaire en biologische causaliteit, orde en ontwerp. Waar kwam alle materie en energie in eerste instantie vandaan? Wat veroorzaakte de oorspronkelijke vrijlating ervan? Hoe kon deze explosie van alles (uit het niets) zichzelf organiseren? Hoe kan eenvoud veranderen in complexiteit? Waar kwamen de chemische elementen vandaan? Waar kwamen de wiskundige wetten en de natuurkundige eigenschappen vandaan? Hoe verklaren we de precieze afstelling van spiraalvormige sterrenstelsels, zonnestelsels en sterren? Hoe kun je het bestaan van "superholtes" en "clusters" in onze kosmos verklaren? Waar kwam het eerste gesteente ooit vandaan? Hoe ontstond leven uit een stuk gesteente? Waar kwam alle gecodeerde informatie in alle biologische levensvormen vandaan? Waar kwam de taalconventie vandaan die deze code interpreteert?...


De oorsprong van het universum - Lang geleden en ver weg...
Pogingen om de Schepper weg te denken uit de oorsprong van het universum hebben weliswaar lange theoretische berekeningen opgeleverd, maar zijn kortzichtig wanneer het op gezond verstand aankomt. De verscheidene modellen verplaatsen de vragen over het waar, waarom en hoe alles tot ontstaan kwam slechts naar "lang geleden en ver weg". Atheïsten zijn vastbesloten om de noodzakelijkheid van een eerste oorzaak, een Intelligente Ontwerper, een Schepper God, te negeren. Maar zoals Aldous Huxley zo elegant zei: "Feiten verdwijnen niet wanneer ze genegeerd worden". De atheïsten lijken nogal wat feiten te negeren om zo hun atheïstische kosmogenische standpunt te behouden. Is het hele universum werkelijk het gevolg van een toevallige explosie uit het niets? Zijn het ontwerp en de onherleidbare complexiteit van alle levende systemen werkelijk het gevolg van willekeurig toeval? Waar is dit zogenaamde "evolutionaire mechanisme"? De "wetenschap" van de 21e eeuw heeft besloten dat alles wat ook maar enigszins "bovennatuurlijk" klinkt volledig buiten het bereik van de wetenschap valt. Maar wanneer we ons gezond verstand gebruiken, blijkt de "wetenschap" van de oerknal- en inflatietheorieën de gevestigde natuurwetten te schenden. De atheïstische wetenschappers zijn dus zelf "bovennatuurlijk" bezig als ze hun eigen atheïstische aannames willen rechtvaardigen!

Tot ongeveer 150 jaar geleden, toen de campagne begon om God uit de wetenschap te verdringen, geloofden wetenschappers in het algemeen in God. Sterker nog, de grondleggers van de meeste wetenschappelijke vakgebieden waren theïsten. Deze mannen waren trots op het idee dat zij "in navolging van God Zijn gedachten dachten". Denk alsjeblieft eens na over deze laatste woorden... als alles een ongeluk is, is er geen reden om ook maar iets te ontdekken. Als alles zinloos is, dan zijn zin, betekenis en doelgerichtheid denkbeeldige concepten. Maar als alles geschapen is en als alles een doel heeft, is de mensheid dan mogelijk ook geschapen om die Schepper en dat doel te ontdekken? Als dat zo is, dan is de wetenschap slechts een van de vele werktuigen waarmee wij onze Schepper kunnen leren kennen en ons doel op deze aarde kunnen volbrengen.


Onderzoek nu verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden