Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Draken in de geschiedenis

(Read Draken in de geschiedenis, Part 1 First)

Draken in de geschiedenis - Achtergelaten sporen
Door Lourella Rouster. Met toestemming herdrukt uit "Revolution Against Evolution" ("Revolutie tegen evolutie", www.rae.org). Oorspronkelijk gepubliceerd in 1978 door "Creation Social Sciences & Humanities Quarterly". Gereviseerd in 1997.

Bijna al onze voorouders geloofden dat de wereld, vooral in onbekende gebieden, werd bewoond door draken. Hoe kwamen zij aan dat idee? Kwam het voort uit een universeel menselijk voorstellingsvermogen? Een erfelijke behoefte of instinct? Een onbewuste erfelijke herinnering aan dinosaurussen? Deze mogelijkheden zijn al vaak geopperd en serieus overwogen. Ik geloof dat draken een voorstelling zijn van werkelijke ontmoetingen tussen mensen en dinosaurussen. Al zijn de verhalen soms opgesmukt door de overlevering, toch zijn ze vooral historisch.

Filosoof en theoloog Francis Schaeffer schreef: "Ik ben er helemaal niet van overtuigd dat het bewezen is dat de dinosaurussen uitstierven voordat de mens zijn intrede maakte. Ik geloof dat er veel bewijs is, zowel uit de oudheid als uit onze moderne tijd, dat aangeeft dat dinosaurussen en mensen tegelijkertijd op aarde bestonden en dat er regelmatig contact plaatsvond tussen mensen en deze soms reusachtige en angstaanjagende wezens, hoewel zij waarschijnlijk andere leefgebieden bevolkten. De herinneringen aan deze ontmoetingen waren zó levendig en diepgeworteld dat zij in een groot aantal culturen als legenden werden overgeleverd, op rotswanden werden geschilderd, in aardewerk werden weergegeven en in de literatuur werden beschreven.


Draken in de geschiedenis - Etymologie van het woord "draak"
Het woord "draak" is volgens het Oxford English Dictionary afgeleid van een Oudfrans woord, wat op zijn beurt weer was afgeleid van het Latijnse woord "dracon" (draak) en van het Griekse "spakov" (serpent). Dat laatste woord is een vorm van het Griekse aoristische werkwoord "spakelv" ("duidelijk zien"). Het is verwant aan een grote groep andere woorden die betrekking hebben op het zicht, zoals het Sanskriete woord "darc" (zien), het Avestische "darstis" (zicht), het Oudierse "derc" (oog), het Oudengelse "torht", het Oudsaksische "torht" en het Oudduitse "zoraht", die allemaal "duidelijk" of "helder" betekenen. De oorsprong van het woord vinden we dus in de oudste Indo-Europese talen. Dit is een mogelijke aanwijzing dat het woord oorspronkelijk deel uitmaakte was van de eerste hypothetische Indo-Europese taal, mogelijk het vocabulair van Japeths afstammelingen, vlak na de zondvloed en de verspreiding vanuit Babel.

Het Oxford English Dictionary wijst erop dat "spakelv" is afgeleid van het Griekse stamwoord "spak", wat "sterk" betekent. Her verband met de draken mag duidelijk zijn. Volgens dit woordenboek werd dit woord rond 1220 na Christus voor het eerst in het Engels gebruikt. Vanaf 1340 na Christus werd het in Engelse Bijbelvertalingen gebruikt.


Draken in de geschiedenis - Overal te vinden
Het boek "The Greatest Monsters in the World" ("De grootste monsters ter wereld") uit 1975 bevat een hoofdstuk met de titel "De draken zijn overal". Deze titel is nauwkeurig omdat het geloof in draken in de oudheid bijna universeel leek te zijn, zoals we kunnen vaststellen uit de prehistorische kunst, legendes en enkele van de oudste geschriften ter wereld.


Draken in de geschiedenis - In de kunst
In de oudheid, zelfs nog in 202 na Christus, werden draken als decoratief motief gebruikt op aardewerk en schalen in China.

In Anne Ross' boek "Pagan Celtic Britain" (oftewel "Het heidense Keltisch-Brittannië") wordt een foto van een motief op een kruik getoond uit de oude Urnenveldencultuur, die in Europa gedijde tot 500 voor Christus. De draak werd door de Bali afgebeeld op hun dierenmasker van Barong, een goede geest die een centrale rol speelde in hun rituelen.

Maar misschien wordt het oudste bewijs wel gevonden in de prehistorische grot van La Baume, Latrone (Frankrijk). De grot werd in 1940 ontdekt door Siegfried Giedion. Volgens sommige wetenschappers is de vondst zo'n 20.000 jaar oud (een schatting waar ik het zelf overigens niet mee eens ben). Peter Costello schrijft: "Het tafereel wordt gedomineerd door een slang met een lengte van meer dan drie meter." Deze afbeelding van een draakachtig wezen verscheen volgens Costello "aan het prille begin van de kunst", wanneer dat ook geweest mag zijn.

In Lydney Park, op de oevers van Severn in Gloucestershire, Engeland, is een Romeins-Keltische mozaïekvloer opgegraven. Het lijkt een tempel te zijn die in verband wordt gebracht met de riviercultus van Nodens, "de wolkenmaker". Een aantal draakachtige monsters neemt een prominente plaats in op het mozaïek.


Read Draken in de geschiedenis Page 3 Now!

Lees verder

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden