Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

De leeftijd van de aarde


De leeftijd van de aarde - Een haalbaarheidsstudie
Is het mogelijk om de leeftijd van de aarde met zekerheid te bepalen? Veel wetenschappers geloven dat de vorming van de aarde in het verre verleden begon met een singulariteit. Deze gebeurtenis kan niet in een laboratorium worden herhaald en kan op dit moment niet in de natuur worden waargenomen. Om de leeftijd van de aarde vast te stellen, moeten wetenschappers dus aannames doen die redelijk lijken gebaseerd op de waarneembare data. Zekerheid en aannames zijn tegenpolen. Daarom is het onderzoek naar de leeftijd van de aarde eigenlijk geen harde wetenschap, maar een haalbaarheidsstudie.


De leeftijd van de aarde - Jong of oud?
De wetenschappelijke gemeenschap bestaat wat betreft de leeftijd van de aarde uit twee kampen: de voorstanders van een jonge aarde en de voorstanders van een oude aarde. Er zijn verschillende natuurlijke "chronometers" die gebruikt kunnen worden om de leeftijd van de aarde te schatten. Sommige van deze chronometers wijzen op een jonge aarde, maar andere op een oude aarde. Het gevolg is dat beide kampen dergelijke chronometers gebruiken om hun positie te bevestigen. Beide beweren dat hun model het meest haalbaar is. Hoe kan dit geschil dan worden opgelost?


De leeftijd van de aarde - Bovengrenzen
Het is onmogelijk om met zekerheid vast te stellen wanneer de aarde werd gevormd, maar we kunnen wel vaststellen wanneer de aarde niet werd gevormd. De leeftijd van de aarde kan namelijk bepaald worden aan de hand van een aantal bovengrenzen. Deze bovengrenzen kunnen het beste worden uitgelegd met de volgende illustratie. Stel je eens voor dat er een boot is gezonken met aan boord een kist vol gouden munten. De boot werd nooit gevonden en na verloop van tijd werd het wrak vergeten. Eeuwen later wordt de boot ontdekt en de schatkist wordt geborgen. Hoe kunnen we nu bepalen wanneer de boot is gezonken? We kunnen de exacte datum niet vaststellen, maar we kunnen wel bepalen wanneer de boot niet is gezonken aan de hand van het jaartal op de munten. Als op een munt het jaartal 1756 wordt vermeld, dan weten we dat de boot niet in 1755 is gezonken, of in 1730, of 1610, enzovoorts. De boot moet gezonken zijn nadat de munt werd geslagen. De munt geeft ons dus een bovengrens.


De leeftijd van de aarde - Aanwijzingen voor een jonge aarde
De mogelijke leeftijd van de aarde wordt beperkt door een groot aantal bovengrenzen. Enkele hiervan zijn:

  • Het magnetische veld. Het magnetische veld van de aarde is om verscheidene redenen cruciaal voor het leven op aarde. Een van deze redenen is dat het magnetische veld een groot percentage van de dodelijke kosmische straling afbuigt. Nauwkeurige metingen van het magnetische veld van de aarde zijn sinds 1829 over de hele wereld uitgevoerd. Gedurende die hele tijdsperiode nam het veld exponentieel af. Dat wil zeggen, de afname van het magnetische veld volgde een voorspelbare curve. Door deze curve uit te zetten kunnen we extrapoleren dat het bestaan van leven vóór 20.000 voor Christus onmogelijk was (op dat moment zou het veld net zo sterk zijn geweest als het magnetische veld van de zon). En na het jaar 10.000 na Christus zal het leven eveneens onmogelijk zijn (er zal dan geen magnetisch veld meer over zijn en de aarde zal door kosmische straling verbrand worden).

  • De rotatie van de aarde. De rotatiesnelheid van de aarde neemt af. Hierdoor hebben we elke anderhalf jaar een schrikkelseconde. Als de rotatiesnelheid van de aarde afneemt, dan draaide de aarde dus sneller in het verleden. Een snellere rotatie zou een groter corioliseffect tot gevolg hebben, waardoor het leven zoals wij het kennen onmogelijk zou zijn geweest op een oude aarde.

  • De afstand tussen maan en aarde. De afstand tussen de maan en de aarde wordt steeds groter. De maan stond vroeger dus dichter bij de aarde. Middels de omgekeerde kwadratenwet kan worden berekend dat de gevolgen van de zwaartekracht van de maan op onze getijden zou verviervoudigen, als haar afstand tot de aarde gehalveerd zou worden. Op 1/3 van die afstand, zou dat een factor 9 zijn. Alle mensen zouden twee keer per dag verdrinken. Ongeveer 1,2 miljard jaar geleden zou de maan de aarde hebben geraakt.


De leeftijd van de aarde - Een jonge aarde is geen onredelijke aanname
De leeftijd van de aarde heeft nog veel meer bovengrenzen en wetenschappers ontdekken er steeds meer. Het is interessant dat deze bovengrenzen allemaal op een jonge aarde duiden. Ze vertellen ons in elk geval dat de aarde geen miljoenen of miljarden jaren oud is. In tegenstelling tot de algemene opinie in de afgelopen eeuw, vinden veel huidige wetenschappers een jonge aarde geen onredelijke aanname.


Ontdek nu meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden