Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Wat is de leeftijd van de aarde?


Wat is de leeftijd van de aarde? - Kunnen we die meten?
Kunnen we de leeftijd van de aarde bepalen? En zoja, hoe? De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat het antwoord op deze vraag verborgen ligt in de aardkorst. De geologische tijdschaal en de radiometrische dateringsmethoden zijn ontwikkeld in een poging om de leeftijd van de aarde vast te stellen. De oudste van deze dateringsmethoden, de geologische tijdschaal, is eigenlijk een cirkelredenering en wordt daarom zetten veel wetenschappers er grote vraagtekens bij. Toch dacht men dat de geologische tijdschaal werd bevestigd en verfijnd door de ontwikkeling van de radiometrische dateringsmethode. Radiometrische datering is objectiever en staat dus kwalitatief sterker in zijn schoenen. Maar er zijn enkele onderliggende aannames die in beschouwing moeten worden genomen.


Wat is de leeftijd van de aarde? - De stratigrafische kolom
De geologische kolom is de oudste van de twee dateringsmethoden die door wetenschappers worden gebruikt om de leeftijd van de aarde te bepalen. Deze methode werkt als volgt. De gesteentelagen van de aarde bevatten miljarden fossielen. Bepaalde fossielen komen alleen voor in bepaalde gesteentelagen. Sommige van deze fossielen zijn uitgekozen om te dienen als "gidsfossielen". Wetenschappers schatten de leeftijd van een gidsfossiel op basis van de evolutionaire fase waarin het fossiel zich zou hebben bevonden. Die leeftijd wordt dan geëxtrapoleerd naar de gesteentelaag waar het fossiel in werd gevonden. De leeftijd van alle andere fossielen in diezelfde gesteentelaag wordt dan bepaald aan de hand van de gesteentelaag zelf. We bepalen dus de leeftijd van het gesteente aan de hand van de fossielen die erin worden gevonden, en dan bepalen we de leeftijd van de fossielen aan de hand van het gesteente waarin ze worden gevonden. Veel mensen vinden dit een cirkelredenering. Bezoek ons artikel over de geologische tijdschaal om hier meer over te leren.


Wat is de leeftijd van de aarde? - Radiometrische datering
Radiometrische datering is de belangrijkste dateringsmethode die wetenschappers gebruiken om de leeftijd van de aarde vast te stellen. In een notendop werkt deze methode als volgt. Atomen worden algemeen beschouwd als de kleinste eenheid van materie; alles bestaat uit atomen. Atomen bestaan uit protonen, neutronen en elektronen. Een "element" is een stof die bestaat uit atomen met hetzelfde aantal protonen. Maar wanneer deze atomen te veel of te weinig neutronen hebben, dan is het element instabiel en zal het geleidelijk vervallen tot een stabiel element. Radiometrische dateringstechnieken gebruiken dit natuurlijke vervalproces. Zij meten hoe lang het duurt voordat een instabiel element tot een stabiel element vervalt en hoe veel van het stabiele element is geproduceerd door het instabiele element. Zo wordt bepaald hoe lang het vervalproces van het instabiele element al heeft geduurd, en wordt de leeftijd geschat van het stuk gesteente waarin de gemeten elementen voorkwamen. De populaire leeftijd van de aarde van 4,6 miljard werd bepaald door radiometrische dateringstechnieken toe te passen op de meteoriet "Allende". Wetenschappers hebben aangenomen dat deze meteoriet gelijktijdig met de aarde werd gevormd. Maar we mogen niet vergeten dat dit geen zeker feit is, maar een aanname is. De data die door middel van radiometrische datering worden verkregen worden alom gepubliceerd, maar de gebruikte aannames niet. Bezoek ons artikel over radiometrische datering om meer te leren over deze fundamentele aannames.


Onderzoek nu verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden