Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Bewijs voor God


Bewijs voor God - Een intelligent ontwerp
Wat zou objectief bewijs voor God moeten inhouden? Denk eens na over de volgende vanzelfsprekende en universeel erkende waarheid: een ontwerp vereist een intelligente ontwerper. Het bestaan van een intelligent ontwerp (in vaktermen "Intelligent Design" genoemd) bewijst het bestaan van een intelligente ontwerper. Dat is niets meer dan de wet van oorzaak en gevolg. Op onze zoektocht naar bewijs voor het bestaan van God kunnen we beschrijvingen van bovennatuurlijke gebeurtenissen onderzoeken, bepalen of ze echt hebben plaatsgevonden en vervolgens een pleidooi opbouwen voor het bestaan van het bovennatuurlijke. Dat zou dan een eerste stap zijn om het bestaan van een bovennatuurlijke Schepper te bewijzen. Maar we kunnen ook gewoon toepassen wat we al weten en op zoek gaan naar tekenen van een intelligent ontwerp binnen de schepping zelf.

We weten dat een ontwerp een ontwerper vereist. "Ontwerpdetectie" is een bevestiging van dat fundamentele axioma en zelfs een vereiste in een groot aantal vakgebieden en onderzoeksprojecten, waaronder archeologie, antropologie, forensische wetenschappen, criminele jurisprudentie, copyrightwetten, patentwetten, "reverse engineering", crypto-analyse, random getallen generatie en SETI (de zoektocht naar buitenaards leven). Hoe detecteren of herkennen we dan een intelligent ontwerp? In het algemeen vinden we dat "specifieke complexiteit" een betrouwbare indicator is voor de aanwezigheid van een intelligent ontwerp. Complexiteit kan mogelijk verklaard worden door toeval, maar specifieke complexiteit niet; een willekeurige reeks letters is wel complex maar niet specifiek (ze is betekenisloos). Een sonnet van Shakespeare is complex én specifiek (het heeft betekenis). We kunnen geen sonnet van Shakespeare hebben zonder Shakespeare. (William A. Dembski, "The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities", oftewel: "De ontwerpconclusie: De eliminatie van toeval via kleine waarschijnlijkheden", 1998.)


Bewijs voor God - De natuur
Waar is dat bewijs voor het bestaan van God dan? In overeenstemming met het ons nu bekende axioma en in het licht van de gigantische vooruitgangen in de moleculaire biologie, de genetica en de informatietheorie, blijkt het bewijs voor God overal om ons heen te bestaan!

Door de microscoop kunnen we het bacterieel flagellum van de E. Coli bacterie bekijken. Het bacterieel flagellum is het voortstuwingsmechanisme van de E. Coli bacterie in zijn microscopische wereld. Het bestaat uit veertig afzonderlijke eiwitten, die een stator, een rotor, een aandrijfas, U-verbindingen en een propeller vormen. Het is een microscopische buitenboordmotor! We kunnen de afzonderlijke onderdelen zien wanneer ze 50.000 keer worden vergroot onder een elektronenmicroscoop. En hoewel deze microscopische buitenboordmotoren draaien met een ongelooflijke snelheid van 100.000 toeren per minuut, kunnen ze toch ongelooflijk snel tot stilstand komen. Het flagellum heeft maar een kwartslag nodig om te stoppen, van richting te veranderen en dan met 100.000 toeren per minuut de andere kant op te draaien! De flagellaire motor heeft twee versnellingen (vooruit en achteruit), is watergekoeld en is via een sensormechanisme zodanig geschakeld dat het zelfs feedback van de omgeving ontvangt. ("Unlocking the Mystery of Life", oftewel: "Het mysterie van het leven ontsloten", video documentaire van Illustra Media, 2002.)

Wanneer we de algemene principes van de detectie van specifieke complexiteit toepassen op biologische systemen (levende wezens), dan kunnen we daaruit redelijkerwijs concluderen dat het in dit geval om een intelligent ontwerp gaat. Neem bijvoorbeeld de stator, de rotor, de aandrijfas, de U-verbindingen en de propeller van het bacterieel flagellum. We gebruiken deze namen niet uit gemakzucht voor deze onderdelen: dat zijn werkelijk hun functies. Als je een stator, een rotor, een aandrijfas, een U-verbinding of een propeller zou aantreffen in enig ander voertuig, machine, speelgoed of model, dan zou je meteen erkennen dat zij het het product zijn van een intelligente bron. Niemand verwacht dat een buitenboordmotor - laat staan een ongelooflijke motor als die van het flagellum - ooit het product zou kunnen zijn van een toevallige samenstelling van losse onderdelen. Buitenboordmotoren zijn het product van een intelligent ontwerp.

Daarnaast zou het bacterieel flagellum van de E. Coli bacterie zich niet geleidelijk kunnen hebben ontwikkeld. Het bacterieel flagellum is een "onherleidbaar complex" systeem. Een onherleidbaar complex systeem is een systeem dat bestaat uit meerdere onderdelen die alle tezamen noodzakelijk zijn voor het functioneren van het systeem. Wanneer een van de onderdelen wordt verwijderd, kan het systeem als geheel niet meer functioneren. Elk individueel onderdeel is cruciaal voor de werking van het geheel. Er bestaat absoluut geen enkele naturalistische, geleidelijke, evolutionistische verklaring voor het bacterieel flagellum. (Michael Behe, "Darwin's Black Box", oftewel: "Darwins zwarte doos", 1996.)

Het bacterieel flagellum is slechts één voorbeeld van de specifieke complexiteit die in de microscopische biologische wereld wordt aangetroffen (en dan hebben we het nog niet eens over de onherleidbaar complexe moleculaire machines die verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van het flagellum). Moleculair bioloog Michael Denton schreef: "Hoewel de kleinste bacteriële cellen ongelooflijk klein zijn, en minder dan 10-12 gram wegen, toch is elk van deze cellen een geminiaturiseerde fabriek, die duizenden fraai ontworpen complexe stukken moleculaire machinerie bevat, samengesteld uit maar liefst honderdduizend miljoen atomen, veel gecompliceerder dan enige machine die ooit door de mens is gebouwd en absoluut zonder weerga in de niet-levende wereld" (Michael Denton, "Evolution: A Theory in Crisis", oftewel: "Evolutie: Een theorie in een crisis", 1986, p. 250).


Bewijs voor God - Zijn vingerafdrukken zijn overal te vinden
Waar is het bewijs voor God? Als we bereid zijn om onze ogen te openen, dan zien we dat de vingerafdrukken van God overal om ons heen en zelfs binnen in ons zelf te vinden zijn. Ons eigen bestaan bewijst het bestaan van onze Schepper.


Leer nu meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden