De schepping

De schepping - Gevolgen
De positie die we innemen over schepping of evolutie heeft enorme gevolgen voor onze levens. De wetenschap heeft ons in staat gesteld om vanuit oneindige perspectieven over ons bestaan na te denken; via de biochemie (DNA), de paleontologie (de geologische tijdschaal) en de astronomie (de oorsprong van het universum). Als bewoners van onze planeet denken we na over onze unieke positie in het gigantische aantal sterrenstelsels in dit adembenemende universum. De evolutionistische Big Bang theorie (de oerknaltheorie) stelt dat de aarde een gloeiend hete massa was die over een tijdsperiode van miljarden jaren geleidelijk afkoelde. Op de een of andere manier ontwikkelde onze thuisplaneet precies de juiste atmosfeer en omstandigheden om leven mogelijk te maken voor meer dan 7 miljard mensen en andere levensvormen en vegetatie. Is de aarde echt op een willekeurige manier op deze plaats in de ruimte terecht gekomen? Als onze afstand tot de zon zelfs maar 1% zou afwijken, dan zouden we al extreme problemen ervaren. Wij mensen zijn op zoek naar de zin van ons leven. Maar toch zegt elke theorie die als bewijs voor evolutie wordt aangedragen dat onze levens een ongeluk zonder doel zijn en en dat wij toevallig en plotseling uit dode materie zijn voortgekomen.

De schepping - Tijdlijn
Wanneer een telescoop ons de magnifieke uitgestrektheid van de ruimte toont, of wanneer een echo de ongelooflijke complexiteit van een ongeboren kind laat zien, dan zijn we met ontzag vervuld. Genesis 1:1-2 beschrijft het doelgerichte ontwerp van God, de Schepper, op een heel poëtische manier. "In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren." God schiep door middel van Zijn Woord (Zijn gebod) en rangschikte de elementen van het universum. Hij bracht zo een geordende en bewoonbare wereld voort.

  • Dag en nacht - "God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis" (Genesis 1:4).
  • Hemel en aarde - "God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel..." (Genesis 1:7-8).
  • Land, zeeën en vegetatie - "Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee... God zei: 'Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.' En zo gebeurde het" (Genesis 1:10-11).
  • Zon, maan en sterren - "God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren" (Genesis 1:16).
  • Zeedieren en vogels - "God zei: 'Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen'" (Genesis 1:20).
  • Landdieren en de mens - "God zei: 'De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren'... God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt'" (Genesis 1:24-26).

De schepping - Hoe?
Evolutionisten, en andere sceptici aangaande het idee van een bijzondere schepping, vragen: "Bestaat God?" Terwijl de wetenschap het "hoe" van onze oorsprong probeert te ontdekken, denkt de mens nog steeds na over het "waarom" van zijn bestaan. De wetenschap gaat te werk binnen beperkingen die zij aan zichzelf stelt: 1) De wetenschap kan geen absolute, sluitende antwoorden bieden, en 2) de wetenschap kan slechts uitspraken doen over dingen die op waarneembaar en meetbaar zijn in het stoffelijke universum. "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20).

De schepping vereist een nederigheid van de mens; het heelal is een weerspiegeling van de grootheid van de Ene God die besloot om ons naar Zijn gelijkenis te scheppen en ons vervolgens boven de rest van Zijn schepping te verheffen. "Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd" (Psalm 8:4-7).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen