Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Bestaat God?


Bestaat God? – Een wetenschappelijk onderzoek
Bestaat God? Ik werd onlangs gevraagd om het bestaan van God te bewijzen. Dat gebeurde tijdens een gesprek onder vier ogen met een sceptische vriend; hij vond dat ik maar moest bewijzen dat God bestaat. Hij wilde geen godsdienstige, morele of filosofische argumenten; hij wilde het wetenschappelijke "bewijs".


Bestaat God? – Is een wetenschappelijke benadering mogelijk?
Er zijn eigenlijk maar twee mogelijke antwoorden op de vraag “Bestaat God?”: God bestaat of Hij bestaat niet. Er is geen middenweg. En het maakt niet uit of je een atheïst of een theïst bent; sommige dingen kunnen we weten, maar andere dingen zullen we gewoon in geloof moeten aanvaarden.

Ik dacht even na... kan ik het bestaan van God op een wetenschappelijke manier bewijzen? In mijn persoonlijke godsdienstige/morele/filosofische ervaring is Zijn bestaan voor mij al bewezen. Maar mijn vriend had een andere levensweg doorlopen en bevond zich op een ander punt op zijn levensreis. Hij wilde de feiten; hij wilde naturalistisch bewijs voor een bovennatuurlijke realiteit.

Ik kwam tot de conclusie dat mijn vriend een billijke vraag had gesteld. Hij verdiende dat ik hem een zo goed mogelijk antwoord zou geven. Dat probeerde ik dus te doen...


Bestaat God? – Een wetenschappelijke bestudering van het bewijs
God mag dan niet bewijsbaar zijn met wiskundige formules of natuurkundige eigenschappen, maar we leven in een tijdperk waarin het bewijs voor een intelligente ontwerper overal om ons heen zichtbaar is. Kijk maar eens door de Hubble-ruimtetelescoop naar de uitgestrekte kosmos. Kijk eens door een elektronenmicroscoop naar de ingewikkelde wereld van een organische cel. Probeer je eens een beeld te vormen van de gigantische hoeveelheid informatie in de levende cel; de complexe informatie die een bevruchte eicel kan transformeren tot een menselijk wezen. Bestudeer de principes van de kwantummechanica en onderzoek de wereld die bestaat buiten de ons bekende dimensies. Onderzoek de natuur van je bewustzijn, je onderbewustzijn, je morele waarden en normen, je gedachten over godsdienst. Probeer dan al deze werkelijke zaken eens te verklaren met een theorie die gestoeld is op toeval en chaos.

Op basis van onze hedendaagse kennis geloof ik oprecht dat er veel meer geloof nodig is om een atheïs te zijn (iemand die in geen enkele god gelooft) dan om een theïst te zijn (iemand die in een god gelooft).

Ik vroeg mijn vriend: "Heb je ooit echt goed nagedacht over het beschikbare bewijs voor het bestaan van God? Of ga je er al van uit dat we in een puur naturalistisch heelal leven? Als je daarvan uitgaat, dan sluit je namelijk al je ogen voor een gedeelte van de bewijslast. Als ik enkele empirisch waarneembare bewijsstukken voor God weet te noemen, ben je dan bereid om die voor jezelf te onderzoeken?"

Mijn vriend vroeg me om verder te gaan. En dus volgt nu mijn poging om enkele belangrijke wetenschappelijke waarnemingen op te sommen die wijzen op het bestaan van God:

  • Causaliteit. God is de beste verklaring voor het bestaan van het universum en alles wat zich daarin bevindt (het alternatief is dat "niets" explodeerde en dat toen alle dingen ontstonden).

  • Orde. God is de beste verklaring voor abstracte noties, zoals getallen, wiskundige formules, chemische processen en natuurwetten (het alternatief is dat de chaotische eerste elementen zichzelf rangschikten tot complexe informatiesystemen).daarin bevindt (het alternatief is dat "niets" explodeerde en dat toen alle dingen ontstonden).

  • Ontwerp. God is de beste verklaring voor de complexe orde in de kosmologische, stellaire, planetaire, chemische en biologische systemen (het alternatief is dat willekeurig toeval op meerdere niveaus systemen schiep die ontworpen lijken).daarin bevindt (het alternatief is dat "niets" explodeerde en dat toen alle dingen ontstonden).

  • Gecodeerde instructies. God is de beste verklaring voor de digitale DNA-code die zich in al het leven op aarde bevindt en al het leven op aarde bestuurt (het alternatief is dat complexe codes, zoals de binaire computercodes, plotsklaps zonder enig programmeer-, test- en debugwerk tot ontstaan kunnen komen).daarin bevindt (het alternatief is dat "niets" explodeerde en dat toen alle dingen ontstonden).

  • Onherleidbare complexiteit. God is de beste verklaring voor volledig functionerende biologische organismen en systemen. Dergelijke systemen kunnen niet via geleidelijke evolutionaire processen ontstaan omdat de afzonderlijke onderdelen of subsystemen op een lager evolutionair niveau geen functie dienen en dus worden weggeselecteerd (het alternatief is dat biologische systemen enorme, onzichtbare sprongen namen van eenvoud naar complexiteit zonder een gericht proces of vooruitblikkende bijsturing).daarin bevindt (het alternatief is dat "niets" explodeerde en dat toen alle dingen ontstonden).

  • Dualiteit. God is de beste verklaring voor het afzonderlijke bestaan van het menselijke brein en het menselijke bewustzijn; materie tegenover verstand (het alternatief is het zogenaamde monisme: alleen materie bestaat en het menselijke brein lijkt slechts een afzonderlijk onderbewust vermogen te hebben).daarin bevindt (het alternatief is dat "niets" explodeerde en dat toen alle dingen ontstonden).

  • Moraliteit. God is de beste verklaring voor het bestaan van liefde, emoties, altruïsme en aangeboren morele en ethische waarden en normen over de hele wereld (het alternatief is dat een hoger menselijk bewustzijn is geëvolueerd via ongeleide materialistische processen).


Bestaat God? – Een wetenschappelijke conclusie
De vraag “Bestaat God?” moet beantwoord worden binnen het raamwerk van een van slechts twee mogelijke wetenschappelijke wereldbeelden: "Iets" of "Iemand" heeft alles tot ontstaan gebracht, of het is allemaal vanzelf gebeurd. Dat geldt voor het begin van de kosmos, het begin van het leven, het begin van de mensheid en het begin van het verstand: "Iets" of "Iemand" is verantwoordelijk voor het bestaan van deze dingen, of ze zijn allemaal toevallig vanzelf ontstaan.

“Bestaat God?” Is dat überhaupt een vraag voor de wetenschap? Het is eigenlijk een zaak voor de forensische wetenschappen, omdat we de vorming van het universum of de geboorte van het eerste leven niet in een laboratorium kunnen nabootsen. Daarom verzamelen we het waarneembare bewijs in onze wereld en passen we onze forensische kennis toe om de collectieve betekenis ervan te analyseren. Uiteindelijk moeten we allemaal voor onszelf het bewijs verzamelen en onderzoeken. Het maakt eigenlijk niet uit of je dat een wetenschappelijk onderzoek noemt of een filosofische, morele of godsdienstige aangelegenheid; het is uiteindelijk geen vraag die in het laboratorium beantwoord kan worden. Het is een persoonlijke beslissing die ieder van ons zal moeten nemen.


Bestaat God? - Leer meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden