De zondvloed

(Lees eerst deel 1 van "De zondvloed")

De zondvloed - Het topje van de ijsberg
Wat betreft het beschikbare bewijs voor de zondvloed hebben we alleen nog maar het topje van de ijsberg bekeken. Dr. Walt Brown schrijft: "De herkomst van elk van de volgende verschijnselen is een controversieel onderwerp binnen de natuurwetenschappen. Ze zijn namelijk allemaal in strijd zijn met de gangbare verklaringen. En toch lijken ze allemaal het gevolg te zijn van een plotselinge, eenmalige gebeurtenis; een catastrofale vloed waarbij over de hele wereld water uit onderaardse, onderling verbonden kamers werd gespuwd. De hoeveelheid energie die hierbij vrijkwam was groter dan een explosie van tien miljard waterstofbommen. De gevolgen van deze gebeurtenis waren onder meer de snelle vorming van de hieronder vermelde verschijnselen. De hierbij betrokken mechanismen zijn ons goed bekend."[1] Dr. Brown benoemt en verklaart deze verschijnselen:[2]:

 • De Grand Canyon en andere ravijnen
 • De oceaanruggen
 • Continentale plateaus en hellingen
 • Greppels in de oceanen
 • Onderzeese bergen en plateaus
 • Aardbevingen
 • Magnetische variaties op de oceaanbodem
 • Onderzeese ravijnen
 • De vorming van kolen en olie
 • Methaanhydraten
 • De ijstijd
 • Bevroren mammoeten
 • De grote bergketens
 • Geologische overschuivingen
 • Vulkanen en lava
 • Geothermische hitte
 • Gesteentelagen and gelaagde fossielen
 • Metamorf gesteente
 • Kalksteen
 • Plateaus
 • Zoutkoepels
 • De continenten als passende puzzelstukken
 • Veranderende helling van de aardas
 • Kometen
 • Asteroïden en meteorieten

De zondvloed - Onderzoek het bewijs voor jezelf
Als je op zoek bent naar bewijs voor de zondvloed, kunnen we Dr. Browns boek "In The Beginning" ("In het begin") ten zeerste aanbevelen. Dr. Brown is een gewaardeerd lid van de wetenschappelijke gemeenschap. "Walt Brown ontving een doctoraat in de werktuigbouwkunde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) waar hij een medewerker was van de National Science Foundation. Hij heeft colleges onderwezen in de natuurkunde, wiskunde en computerwetenschappen. Brown is een gepensioneerd kolonel (luchtmacht), studeerde af aan West Point, en is een voormalig "ranger" en "paratrooper". Gedurende zijn 21 jaar in het leger was hij directeur van Benet Research, Development, and Engineering Laboratories in Albany, New York; docent aan de U.S. Air Force Academy; en Chief of Science and Technology Studies aan het Air War College. Walt Brown was het grootste gedeelte van zijn leven een evolutionist, maar na een jarenlang onderzoek raakte hij overtuigd van de wetenschappelijke geldigheid van de bijzondere schepping en een wereldwijde zondvloed. Sinds hij in 1980 het leger verliet en met pensioen ging, is Dr. Brown de directeur van het Center for Scientific Creation en werkt hij voltijds aan onderzoek, het schrijven van boeken, en lezingen over de oorsprong van het universum en het leven."[3]

Ontdek nu meer!

[1] Walt Brown, In the Beginning, 2001, p. 40.

[2] Idem. pp. 40, 84-225.

[3] Idem. Omslag achterzijde.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen