Schepping of evolutie? video

Bestaan er echt schepselen die vuur kunnen produceren om zichzelf te verdedigen? Hoe kan een giraffe water drinken zonder een dodelijke bloeddruk in de hersenen op te bouwen? Ontdek het hier!

Uit "Onvoorstelbare wezens die de evolutie tarten I."
Met dank aan Han Bouman Productions en Johannes Multimedia.
© 2000 Reel Productions, LLC. Alle rechten voorbehouden.
Je kunt deze video ook hier bekijken:
"Schepping of evolutie?" op YouTube
De oorsprong van het leven Wie schiep God?

Kijk eens naar deze twee video's' om nog meer te leren!

OF

Lees het artikel: Schepping of evolutie?


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen