Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

De pracht van de natuur


De pracht van de natuur – Complexe details
In de natuur vinden we ontelbare wonderbaarlijke schepselen en verschijnselen. Overal om ons heen, waar ook ter wereld, kunnen we het wonder zien van fel gekleurde bloemen, exotische planten, fladderende vlinders en vogels en het sierlijke oceaanleven, groot en klein. Velden met gewassen zoals de korenvelden van Kansas en de rijstvelden van China kunnen net zo mooi zijn als de Middellandse Zee of de fjorden van Noorwegen. De schepping biedt ons zo veel uitdrukkingen van schoonheid, die ons aanzetten tot ontzag en verwondering; van de pittoreske bergen en door de wind gevormde duinen tot het glinsterende zonlicht op een kristalhelder meer.

Hoe is dat alles mogelijk? “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). God heeft alle dingen geschapen. Deze eenvoudige uitspraak geeft ons een basisbegrip van een van de moeilijkste vraagstukken die de mens ooit heeft overdacht. Toch geeft het Bijbelse scheppingsverslag ons een volledige verklaring voor het hoe en waarom van het ontstaan van al deze dingen. God sprak alle dingen tot ontstaan. Zijn geschreven Woord vertelt ons dat God het vermogen heeft om alle dingen tot in de kleinste details vorm te geven.


De pracht van de natuur – Bloemen en vegetatie
Genesis 1:11 zegt: “Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.”

Talrijke bloemen, specerijen, kruiden en vruchten worden in de Bijbel genoemd. Enkele van deze zijn de amandelbloesems, de lisdodde, kappertjes, de krokus, rozen, lelies en kruizemunt. De bloemen in Israël zijn enkele van de mooiste en geurigste bloemen ter wereld. In het Hooglied van Salomo staat bijvoorbeeld: "Zijn wangen zijn als balsemtuinen, die overheerlijk geuren. Zijn lippen zijn als lelies, die druipen van vloeiende mirre” (5:13-14).

Mirre had een aromatische hars die als bestanddeel werd gebruikt in zalfolie (Exodus 30:23). In Esther 2:12 werd mirre als een parfum gebruikt en in Psalm 45:8 als een geurstof voor kleding. Het was ook een van de geschenken bij de geboorte van Jezus. En volgens Johannes 9:30 werd het gebruikt om te balsemen. De lisdodde is een soort gras dat aan rivieroevers groeit. Het werd gebruikt om mandjes te vlechten, zoals het mandje dat voor baby Mozes werd gebruikt (Exodus 2:3). De Bijbel spreekt over een grote verscheidenheid aan lelies, van de "lelie in het dal" tot velden met irissen en lotusbloemen. Deze waren zeer gewild in de regio en werden gebruikt om Salomo's tempel te versieren (1 Koningen 7:19, 22, 26).


De pracht van de natuur – Vlinders en vogels
Genesis 1:20 zegt: “Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen” (dit omvat alle vliegende wezens, inclusief insecten) “...En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.”

De Bijbel noemt verschillende vogelsoorten meer dan driehonderd keer. Enkele van de vogels die bij naam worden genoemd zijn de haan, de adelaar, de struisvogel, de gier, de kwartel, de mus en natuurlijk de duif. Alle vier Evangelies gebruiken de onschuld, de zachtmoedigheid en de trouw van de duif om de Heilige Geest van God te beschrijven. Exodus 19 en Deuteronomium 32 beschrijven de adelaar als een beschermend, zorgzaam en sterk wezen. Deze eigenschappen worden soms gebruikt om Gods zorg voor Zijn mensen uit te drukken.

Aan de andere kant lezen we in Job 39:13-18 dat de struisvogel niet kan vliegen en dat de struisvogelmoeder onaantrekkelijk, achteloos en onverschillig ten opzichte van haar eigen kroost is. Maar tegelijkertijd is de struisvogel onbevreesd, bijzonder sterk en de snelste van alle vogels - zelfs sneller dan een paard.


De pracht van de natuur – Het oceaanleven
Genesis 1:20-22 zegt: “God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens... En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt... Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee.’”

Een van de beste beschrijvingen van een van de vele waterdieren is wellicht die van de leviatan. Jesaja 27:1 zegt dat hij een "langwemelende slang... de kromme slomme slang" is, "den draak, die in de zee is" (Statenvertaling). Psalm 74:14 zegt dat de leviatan meerdere koppen heeft en in Job 3 wordt het een "zeemonster" genoemd. In Job 41 wordt het vreselijke temperament van de leviatan beschreven.

In de volgende verzen van het boek Genesis zien we hoe God de wilde dieren en het vee schiep. Daarna maakte Hij de mens, man en vrouw, naar Zijn gelijkenis (verzen 26-27). De mens werd geschapen om het karakter van God zelf te hebben. Het verhaal dat we in Genesis vinden vertelt ons net zo veel over God Zelf als over de dingen die Hij heeft geschapen. God hoefde dit universum helemaal niet te scheppen, maar Hij deed het toch... uit liefde voor de wereld en de mens.

  • Hij is een wonderbaarlijke God;
  • een God die alles onder controle heeft,
  • een God met onmetelijke vermogens,
  • een God met een oneindige liefde
Genesis 1:28 zegt: “Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’”


De pracht van de natuur – Voedsel
Genesis 1:29: “Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.” (meer Bijbelse informatie over voedsel kan worden gevonden in Leviticus 11, Matteüs 15:10, Romeinen 14:14).

In Deuteronomium 8:8-9 lezen we over “een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing, een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken...”

Granaatappels speelden in de Bijbel een dubbelrol. Zij brachten prachtige oranjerode bloesems voort. Zij werden regelmatig in gesneden kunstwerken gebruikt, maar nog belangrijker is dat God de granaatappel ontwierp om gebruikt te worden als een kostbare versierstuk in het gewaad van de Hogepriester (Exodus 28:34). De rijpe vrucht van de granaatappel is een helderrode vrucht met zachte zoete zaadjes die op vele manieren kunnen worden gegeten. Granaatappels worden gebruikt in de viering van het Joodse Chanoekah feest, maar kunnen ook gebruikt worden om leer te bewerken of voor geneeskundige doeleinden.

God zei dat Zijn volledige schepping "zeer goed" was en dat alle levensvormen "naar hun eigen soort" vruchtbaar en talrijk moesten worden. God is zeer tevreden met Zijn schepping. Net zoals een artiest zijn meest gekoesterde meesterwerk kan bewonderen, zo behaagt het God ook om te genieten van Zijn prachtige, wonderbaarlijke natuur en schepselen.


Leer meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden