Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Het boek Genesis

(Read Het boek Genesis, Part 1 First)

Het boek Genesis - Een Schepper God is noodzakelijk
Ongeveer honderd jaar na Darwin werd de geschiedenis die beschreven wordt in het boek Genesis opnieuw gerechtvaardigd door wetenschappelijke waarnemingen. Doorbraken in de biochemie, de microbiologie en de genetica toonden aan dat het Darwins evolutionaire mechanisme ontoereikend is. Natuurlijke selectie bleek een conservatief proces te zijn, geen scheppend proces. De evolutietheorie heeft dus eigenlijk geen werkend mechanisme. Daarnaast komt de noodzaak van een Schepper God tot uitdrukking in het taal- en informatiesysteem van aan het DNA-molecuul en de onherleidbare complexiteit van levende systemen.


Het boek Genesis - Het scheppingsverhaal
Het boek Genesis beschrijft de zes scheppingsdagen, die tezamen ook wel de "scheppingsweek" worden genoemd:

  Dag 1 - Ruimte/tijd, aarde (een waterige massa) en een tijdelijke lichtbron.
  Dag 2 - De atmosfeer van de aarde.
  Dag 3 - Droog land en planten.
  Dag 4 - De zon, de maan, en de sterren (voor licht, tekenen, dagen en jaren).
  Dag 5 - Zeedieren en vliegende schepsels.
  Dag 6 - Landdieren en de mens.

Mensen vragen zich vaak af hoe er een dag/nacht cyclus kon zijn voordat de zon, maan en sterren werden geschapen op de vierde dag. Het enige wat nodig is voor een dergelijke cyclus is een rotatie van de aarde om haar eigen as en een lichtbron die vanuit één bepaalde richting licht geeft. Het Genesisverslag vertelt ons dat God de aarde én het licht schiep op de eerste dag. Hieruit kunnen we dus concluderen dat de aarde op deze eerste dag al in de ruimte roteerde (relatief aan deze lichtbron). Op de vierde dag schiep God de zon als permanente lichtbron voor de aarde. Vanaf dat moment was de tijdelijke lichtbron, wat dat ook geweest mag zijn, niet meer nodig.

Het boek Genesis is de oorsprong van de zevendaagse week, die overal ter wereld wordt aangehouden. De 24-uurse cyclus van dag en nacht wordt bepaald door de rotatie van de aarde om haar eigen as. De 30-daagse maancyclus wordt bepaald door de baan van de maan rond de aarde. Het 365-daagse jaar wordt bepaald door de baan van de aarde rond de zon. Waarom wordt de zevendaagse wekelijkse cyclus eigenlijk over de hele wereld gebruikt, terwijl er buiten het boek Genesis geen enkele basis voor bestaat?


Het boek Genesis - De zondeval van de mens en de vloek
Het boek Genesis beschrijft vervolgens de zogenaamde zondeval van de mens. In het begin schiep God een perfecte schepping. Alles was "zeer goed". Liefde is een noodzakelijk ingrediënt van perfectie. Een vrije wil is een noodzakelijk ingrediënt van liefde. Echte liefde kan per definitie niet bestaan zonder vrije wil. Tenzij je de mogelijkheid hebt om voor het kwaad te kiezen, is er geen echte mogelijkheid om voor liefde te kiezen. Daarom schiep God ons met het vermogen om te zondigen, maar de zonde zelf heeft Hij niet geschapen. De eerste mens, Adam, zette dat potentieel om in werkelijkheid. Hij bracht de zonde in de wereld door zichzelf boven God te stellen. Het was een zelfzuchtige daad. Het woord "zonde" vindt zijn oorsprong in een oude boogschuttersterm die heel eenvoudig "het doel missen" betekent. Wanneer we zondigen, missen we dus het doel dat God voor ons heeft. God heeft ons geschapen om voor Hem te kiezen, om Hem te leren kennen, om van Hem te houden. In het algemeen geven wij mensen meer om onszelf dan om God. We verzinnen onze eigen goden in plaats van de enige echte God te aanvaarden. We willen hem niet kennen. We kiezen er niet voor om van Hem te houden.


Read Het boek Genesis Page 3 Now!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden