Evolutie Versus Schepping

Evolutie Versus Schepping

 - Een Verhit Debat
U bent hier: Schepping >> Evolutie Versus Schepping

Evolutie versus Schepping: Het Grote Debat
Het Evolutie versus Schepping debat wordt ook vaak "Het Grote Debat" genoemd. Het is een met emoties geladen vraag naar de "oorsprong" - waarom, hoe, en waar begon alles? De wetenschap van de 20e eeuw heeft de overtuigende ontdekking gemaakt dat het universum op een bepaald ogenblik een begin had. Beide partijen in het Grote Debat zijn het er nu over eens dat het universum niet eeuwig heeft bestaan. Maar, dit is waar de overeenstemming eindigt. Wat betreft het "waarom" en "hoe" van de "oorspronkelijke gebeurtenis" bestaat er grote verdeeldheid en controverse. In feite bestaan er twee basis-theorieŽn in dit Grote Debat. Het eerste is de historische standaard-aanname - het Scheppingsmodel van de Oorsprong. Deze theorie stelt voor dat het complexe ontwerp dat tot in all dingen doordringt een Ontwerper impliceert. De tweede theorie is de meer recente, atheÔstische uitleg - Het Evolutie Model van de Oorsprong. Deze theorie postuleert dat dit complexe ontwerp in alle dingen een produkt is van toeval en extreme tijdslengten.

Evolutie versus Schepping: De twistpunten
Evolutie versus Schepping is inderdaad het Grote Debat van ons wetenschappelijk tijdperk. In elk wetenschappelijk debat moeten de theorieŽn getest worden tegen het bewijs. Wij opperen dat de bewijslast op de schouders van de Evolutionisten zou moeten liggen, omdat het Schepping-model in vrijwel alle culturen en religies tot ongeveer 200 jaar geleden steeds de historische en integrale standaard-theorie is geweest. Natuurlijk staan de Evolutionisten, die zichzelf zien als de enige "wetenschappers" in het debat, er op dat de bewijslast op de schouders van de Creationisten ligt. Evolutionisten redeneren dat we de Schepper niet kunnen zien, de Schepper niet kunnen horen, niet kunnen aanraken, proeven of ruiken. Daarom zijn we tot nu toe niet in staat om het bestaan van de Schepper te testen met welke vorm van wetenschappelijke uitrusting dan ook. Creationisten reageren hierop door te stellen dat we het menselijk intellect niet kunnen zien, horen, aanraken, proeven, of ruiken. We zijn tot nu toe niet in staat om het bestaan van het menselijk intellect te testen met welke vorm van wetenschappelijke uitrusting dan ook. Wanneer we een encefalogram uitvoeren, meten we de stroom van zouten en de electrische activiteit in de menselijke hersenen. We zijn niet eens in staat om de locatie van het menselijk intellect te bepalen. En toch zien we menselijke karkassen rondrennen, orde scheppen uit wanorde, bewuste beslissingen maken volgens bewuste criteria. We zien het ontwerp en de complexiteit die het resultaat zijn van de werking van de hersenen via het onzichtbare domein dat we kennen als ons intellect. We weten dus met zekerheid dat het menselijk intellect bestaat. Daarom is het absoluut logisch dat Creationisten het bestaan van een Schepper postuleren gebaseerd op datzelfde "bewijs". Het ontwerp dat we overal om ons heen zien kwam voort uit ťťn groots concept, en zo'n concept kan alleen voortkomen uit een complex Intellect. Bovendien bevestigen de mathematische en natuurkundige wetten die in alle dingen geworteld zijn (inclusief, het meest dramatisch, de Wetten van de Thermodynamica en de Wet van Oorzaak en Effect) deze op bewijs gefundeerde claim.

Evolutie versus Schepping: De Oorsprong
In het Evolutie versus Schepping conflict doen de Evolutionisten het best aardig wat betreft de theoretische wetenschappen, maar ze slagen er niet in om empirisch bewijs te vinden. Evolutionisten veronderstellen dat het universum, met alles wat zich daarin bevindt (ruimte, tijd, massa en energie), uit het niets explodeerde. Dit is in strijd met de Eerste Wet van de Thermodynamica. Waar kwamen ruimte, tijd, massa en energie dan vandaan? Dus voor Evolutionisten blijft de ultieme vraag naar de oorsprong onbeantwoord. Om de Evolutionistische positie verder te compliceren, kan deze oorspronkelijke explosie van alles uit het niets de complexiteit en fijn-afstelling van het universum niet verklaren, inclusief de kosmische "gaten" en "clusters", de achterwaartse beweging van sterrenstelsels, etcetera. Ondanks talrijke problemen wordt deze explosie uit het niets de "Big Bang" (Oerknal) genoemd en vormt deze de geaccepteerde theorie onder de meerderheid van de Evolutionisten. Evolutie is een zeer uniek soort "wetenschap". Normaal gesproken observeren wetenschappers empirische data en formuleren dan hun conclusies. Evolutionisten formuleren hun conclusie, en zoeken dan naar de ontbrekende data.

Evolutie versus Schepping: Complexiteit
Het Evolutie versus Schepping debat is verder op zoek naar de oplossing voor het raadsel van de complexiteit. Creationisten geloven dat het universum door een Intelligent Ontwerper ontworpen was om complex te zijn. Evolutionisten beweren daarentegen, in hun pogingen om een ontwerper uit te sluiten, dat complexiteit zich na verloop van tijd uit eenvoud heeft ontwikkeld. Evolutionisten zien de tijd als hun oplossing. Maar de harde wetenschap toont ons dat tijd de vijand van complexiteit is. Dit feit is zo goed gedocumenteerd dat deze de status van een natuurkundige wet heeft verkregen, de "Tweede Wet van de Thermodynamica."

Evolutie versus Schepping: De Oplossing
Evolutie versus Schepping -- Totdat de Evolutionisten het bewijs vinden dat ze sinds het ontstaan van de moderne Evolutionaire beweging, zo'n 150 jaar geleden, hebben gezocht, is er eigenlijk helemaal geen debat. Schepping is de standaard. Evolutionisten staan er op dat complexiteit zich uit eenvoud ontwikkelde, ondanks de tegenstrijdigheid hiervan met de natuurwetten. Bovendien houden Evolutionisten vol dat deze simpliciteit zomaar zonder enige reden ontstond. Laten we het bewijs verzamelen, en dan kunnen we het debat beginnen.

Ga Verder Met Je Onderzoek!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!
Onderlinge Afhankelijkheid en Symbiose

Onderlinge Afhankelijkheid en Symbiose
Bekijk Deze Korte Video!

Wetenschappelijke Wereldbeelden

Bewijs Voor Schepping
Evolutionisme
Wetenschappelijke Methode
DNA Replicatie
Evolutie En Het Fossielenbestand
CoŲptatie
Dawkins - Het Grootste Spektakel ter Wereld
Waarom ik in God geloof
Charles Darwin
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
TheÔsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Evolutie Versus Schepping to My Google!
Add Evolutie Versus Schepping to My Yahoo!
XML Feed: Evolutie Versus ScheppingWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een AtheÔst   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.