God de Schepper

God de Schepper

 - Het Lied van de Schepper
U bent hier: Schepping >> God de Schepper

God de Schepper - Het lied van de Schepper

Voor het begin was er stilte.

Er was geen gezang. Geen gefluister. Er waren geen tinten blauw of groen, geen mengsels van kleuren, geen kinderlach en geen geuren, geen gele bloemen, geen zoemende zwarte hommels, zelfs geen rode hemel in het ochtendgloren. Er was geen vuur en er waren geen ritmes. Er was geen werk, geen ijskoud drankje op een hete dag, geen stroming naar het middelpunt, geen dichtbij en geen ver weg, want er was niets dat gemeten zou kunnen worden. Er was geen structuur, geen systeem, geen geboorte en geen maanlicht dat in de avond op het getij danste. Er was geen bitter en geen zoet en er was geen bries in het gezicht. Er was geen textuur, geen vorm en geen ochtendnevel. De duisternis was niet zwart want er was geen kleur.

Maar er was hoop. Daar in de stilte zweefde de Ene.

Die Ene was Geest. Hij was de Ongeschapene. Hij bevond zich niet slechts n dag in die stilte, maar een triljoen jaar. De Ongeschapen Geest was er eenvoudigweg. Hij bevond zich in de stilte van de eindeloze diepte.

De Ongeschapen Geest was zich bewust van zijn eigen eenzaamheid. Hij was zonder een ander om naar de stem van zijn hart te luisteren. Hij was zonder een poel om zijn passie in zijn ogen terug te reflecteren. Hij was zonder een hartsvriend om hartstochtelijk lief te hebben en door geliefd te worden. Zijn passie dreef weg in een oneindigheid. Er waren geen echo's want er was geen andere geest om naar zijn schitterende eenzaamheid te luisteren. De Ongeschapene weende want hij wist dat hij alleen was.

Het kwaad werd geboren op het moment dat de Ongeschapen Geest huilde. Alle ruimte en tijd buiten Hem werd een plaats van het kwaad, want deze schonden zijn hartstochtelijke verlangen om lief te hebben en geliefd te worden, om te kennen en gekend te worden. De Ongeschapen Geest verlangde er hartstochtelijk naar om iets te kennen, in plaats van niets. Hij voelde een dwang om nergens te vervangen door ergens. Hij verlangde ernaar om iemand in plaats van niemand te omarmen. En toch weerstond de stilte zijn hartstocht. De lege stilte was het eerste probleem, de oorspronkelijke onrechtvaardigheid.

De Ongeschapen Geest keek om zich heen en zag leegte. Hij verlangde ernaar om de stilte in vuur en vlam te zetten. Hij voelde een drang om zijn levensadem in de duisternis los te laten. Binnen in het hart van de Ongeschapen Geest explodeerde de hartstocht van de Artiest om dit lege canvas om hem heen te beschilderen met leven. De wil om te vormen was ontketent. De melodie speelde in het hart van de componist. De potische impuls kwam naar boven. Het hart werd aangezet om de drie kleuren licht in de duisternis te doen ontvlammen. Het was de drang om leven uit de duisternis uit te hakken, om vormen en kleuren te mengen, om vormloosheid door schoonheid te vervangen.

De Geest keek op en hoewel zijn ogen alleen duisternis zagen stelde hij zich in zijn hart voor wat er zou zijn. In vervoering schreeuwde hij het uit. Zijn verstand zag schoonheid en zijn hart omhelsde vorm. De verbeeldingskracht in zijn verstand was ontstoken en zijn onbeperkte ideen maakten plaats voor dromen terwijl zij door zijn hart kolkten en dansten en, terwijl zij naar zijn keel bewogen, tot een visioen werden getransformeerd. In zijn dromen kwamen gezichten te voorschijn en hij kende hen en praatte met hen en hield van hen. Hij mat ruimte en tijd. Hij zag dat deze krioelde met de creatieve uitdrukkingen van zijn hart.

De Ongeschapen Geest glimlachte en toen lachte hij hardop. Hij lachte met stralende vochtige ogen. Zijn lach rees als een waterval van vreugde. De Ongeschapen Schepper opende zijn mond. Hij haalde zijn lippen van elkaar. Hij ontketende de machtige, oorspronkelijke schreeuw. Zijn woorden stroomden uit zijn binnenste. Zij gingen de wachtende stilte binnen als een machtig verslindende vuur. Dit was het oude gebod dat het universum deed ontstaan.

De Ongeschapen Geest schreeuwde triomfant terwijl hij dit Verslindend Vuur aan het werk zag, dit schitterend Licht, deze uitdrukking van zijn Hartstocht, dit Woord dat uit hem voortkwam. Hij was gevuld met vreugde omdat hij zag dat wat hij had uitgezonden de slechte, donkere leegte overrompelde met een stralend licht.

Een moment lang was hij stil en sloot hij zijn ogen en luisterde hoe de muziek om hem heen uitbarstte in nieuw en verrukkelijk leven. Hij ademde de aanlokkelijke aroma's van zijn schepping in. Hij weende opnieuw, maar dit keer uit puur genot, want hij zag dat alles wat hij had geschapen goed was. Hij knielde neer en streelde n van zijn wonderbaarlijke velden met gele tulpen op een bergpas. Hij waadde in een poel met bronwater en zag zijn eigen reflectie. Toen reikten zijn handen omlaag in de diepe, rijke, leven-gevende zwarte modder. Hij greep een handvol en bracht dit omhoog naar zijn gezicht en ademde de heerlijke geur in. In vervoering stond hij even stil om dit moment in zich op te nemen. Zijn tijd voor vriendschap was aangebroken. Uit deze aarde zou hij een ander scheppen. Een ander zoals hijzelf. Hij zou hen uit deze glorieuze modder naar zijn eigen evenbeeld vormen.

Hij reikte omlaag in de modder en speelde vreugdevol tot aan zijn ellebogen en knien. Hij glimlachte want hij omarmde het hoogste en meest duizelingwekkende avontuur van de schepping. Hij riep de wateren naar boven en hij riep het vuur op om door hun lichamen te scheuren. Toen plaatste hij zijn mond over hun monden en met zijn adem ontstak hij het leven in de bekroning en het meesterwerk van zijn schepping, zijn hartsvrienden. Hij schiep hen, man en vrouw. Zij richtten hun ogen op. De Ongeschapen Geest strekte zijn sterke handen uit, wierp zijn armen om hen heen en tilde hen op. Zijn stem was warm en teder. "Kom met mij mee, mijn geliefde vrienden. Loop met mij mee. Schep met mij. Neem mijn handen en deel mijn leven met mij. Weet dat mijn hartstocht voor jullie is."

Ze luisterden naar het vrolijke lied van de Schepper en zij dansten op de melodie van de Schepper en zij vielen met het wiegelied van de Schepper in slaap.

Leer Meer Over de Schepping!

Door Paul Richardson


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video
God de Schepper

God de Schepper
Wetenschappelijke Wereldbeelden

Wetenschap
Verschijningen der Natuur
Evolutie
Creationisme en de Bijbel
Dawkins - Het Grootste Spektakel ter Wereld
God de Schepper
Bewijs Voor God
Creationisme en Wetenschap
Bewijs Voor Intelligent Design
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Thesme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add God de Schepper to My Google!
Add God de Schepper to My Yahoo!
XML Feed: God de SchepperWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een Athest   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.